Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Český jazyk a literatura

od Český jazyk a literatura

Digifolio pro český jazyk a literaturu třídí materiály vhodné pro výuku a představuje tak určitý didaktický názor. Dále inspiruje k využívání různých materiálů, prostředí a pomůcek při výuce čtení a psaní ve všech stupních počátečního vzdělávání.

Diskuse k ČJL na SŠ - klikni sem.

Čtenářství - rozvoj gramotnosti

Rozcestník ke čtenářské gramotnosti.

Pohled zobrazuje veškeré dění na Metodickém portálu vztažené ke čtenářské gramotnosti (ČG). Naleznete zde také univerzálně platnou stručnou definici ČG.

Rozhovor s Kelly Gallagherem

Zkušený učitel neinformuje jen o tom, že mladí lidé nečtou, ale též, co to způsobuje v jejich dalším životě, pojmenovává důvody nečtení, včetně školy, která děti vede jinam než ke čtení knih, a naznačuje, jak tristní stav změnit. Rozhovor je v angličtině.

Obhajoba paní kolegyně L. Kovaříkové

V rámci jejího blogu Čtení a vše související. Článek, i blog celý k nakousnutí!

Kudy vede cesta ke čtenářství?

Publikace GAC, s. r. o., o rozvíjení čtenářské gramotnosti - výstup projektu ESF za spoluúčasti hlavního města Prahy Rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni základní školy.

Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka

Příručka obsahuje metodiku rozvíjení čtenářské gramotnosti vč. průvodce aplikacemi konkrétních metod a přístupů.

O knihách

Ian McEwan - Na Chesilské pláži

Vydal Odeon (2007) v překladu Ladislava Šenkyříka přináší, nebráním se napsat, strhující příběh lásky dvou mladých lidí, Edwarda a Florence, na počátku květinového desetiletí.

Celý článek zde

Ian McEwan - Solar

Micheal Beard je proslulý fyzik ověnčený Nobelovou cenou, je všude vítán, ženami obdivován, "připouštěn" a cynicky oslavován kolegy z oblasti vědy a technologií jako zaručitel přízně grantových agentur a privátních dárců. Tak málo se skutečně zajímá o cokoliv (přísně vědecký skeptik a nebo člověk neschopný citu a ohledů?), že si tím přivodí nehezký konec...

Celý článek zde.

Jaroslav Rudiš - Konec punku v Helsinkách

Helsinky jsou ve starém baráku v Lipsku, je to klub, kde pomaličku stárnou dva členové dvoučlenné punkové kapely z devadesátých let Automatu, Frank a Ole (který nesnáší, když mu matka říká Olivere, a to je mu čerstvě 40, hodně hulí a všude ho píchá, a také se rozhodl už nikdy nic nemít s holkama; ale pak to poruší s Lenou). 

Celý článek zde

Juli Zeh - Schilf (Temná energie)

Třetí román spisovatelky ze Severního Porýní - Westfálska, která píše o lidech, které určitě jen tak nepotkáte. Tentokrát o lásce k fyzice a filii mezi dvěma mladými profesory. Láska a vražda patří k sobě, i když k vraždě dojde náhodou. Co se může stát, se stane. 

Článek zde

Martin Amis - Londýnská pole

Kniha pobaví muže, který si chce užít dominance ženy nad naším podivně pitoreskním toužením po dobrodružství. Natahovaná, jakou Amis hraje, je tedy něco. Skvělé převedeníje opět zásluhou Ládi Šenkyříka!

Článek - zde.

Jan Balabán - Zeptej se táty

Román života v blízkosti smrti ukazuje na nesamozřejmost lidského bytí a jeho naplnění. Ukazuje víru a lásku jako možnost bytí, ale nikoliv jako snadný prostředek a dosažitelný cíl, s ohledem na konečnost, člověka i života. 

Článek zde

Michal Ajvaz - Cesta na jih

Kniha nekniha, fabule nefabule, sice má všechny znaky románu, ale nemá ambici kloudně zažít  a jasně skončit. Přesto je to jedna z nejlepších českých knih posledního desetiletí.

Více zde

Pavel Brycz - Patriarchátu dávno zašlá sláva

Román Mostečana o Mostu, Střední Evropě a XX. století. Les motivů z rodinného života, v němž se Vám zalíbí.

Článek se připravuje.

Knihovnice - knihy, recenze a diskuse

Knižní portál s nabídkou aktuální knižní produkce a velkým archivem týkajícím se knih, knihoven, čtenářství a diskusí o literatuře a knihách.

 

Knihy - Top 100

Knihy, které využívám (využíval jsem) při výuce - výběr jako inspirace.

1. ročník G - literárně vědná a literárně kritická propedeutika, úvod do teorie literatury, přesahy a adaptace

SLÍVA Vít - Bubnování na sudy; WERNISCH Ivan - proslýchá se

DENEMARKOVÁ Radka - Peníze od Hitlera; ZMEŠKAL Tomáš - Milostný dopis klínovým písmem

FASSBINDER, R.W. - Berlin - Alexanderplatz

GREENAWAY, N. - Rembrandtova Noční hlídka

2. ročník G - XIX. století

GOETHE J.W. - Faust; MÁCHA Karel Hynek - Pouť krkonošská

HUGO Victor - Chrám Matkly boží v Paříži

DOSTOJEVSKIJ F. M. - Bratři Karamazovi, Běsi

3. ročník G - literatura moderní a současná 

DEML J. Zapomenuté světlo; DURYCH, J. - Bloudění; WEINER, R. - Hra doopravdy

ČAPEK, K. - Válka s mloky; VANČURA V. - Markéta Lazarová

HRABAL B. - Příliš hlučná samota; KUNDERA M. - Nesmrtelnost; JIROUS M. - Magorovy labutí písně; ZAJÍČEK P. - Zápisky z podzemí

HALAS F. - A co; HOLAN - Nokturnále; ZAHRADNÍČEK J. - Znamení moci

KABEŠ P. - Těžítka; SKÁCEL J. - Dávné proso; ROTREKL Z. - Basic Czech

TROJAK B. - PanTwardowski; BORKOVEC P. - Ochoz; PLACÁK P. - Medorek; URBAN M. - Sedmikostelí; TOPOL J. - Sestra; ZONNOVÁ A. - Za trest a za odměnu; AJVAZ M. - Zlatý věk; DUTKA, E. - U útulku 5; RUDIŠ J. - Nebe pod Berlínem; BALABÁN J. - Možná že odcházíme; SOUKUPOVÁ P. - Zmizet

4. ročník G - literatura stará a literatura doby střední

Bible - 5 knih Mojžíšových, Jozue, Knihy královské, Žalmy, Přísloví, Moudrost, Ester, Kazatel, Job, Evangelia, Zjevení Sv. Jana

HOMÉR - eposy, OVIDIUS - Proměny, Sv. AUGUSTÝN - Vyznání; Píseň o perle; Beowulf

Kronika Kosmova, Kristiánova legenda, lotrovské a studentské písně, Velikonoční hry, Minnesang

SHAKESPEARE - Král Lear; DANTE - Božská komedie; VILLON F. - Velký testament

SV. TEREZIE Z ÁVILY - Hrad v nitru; von GRIMMELSHAUSEN H.J.C. - Dobrodružný Simplicius Simplicissimus; KOMENSKÝ J.A. - Labyrint světa a ráj srdce

MOLIÉRE - Tartuffe; VOLTAIRE - Candide

Nepřehlédněte! Vybrané materiály z Metodického portálu pro Vás

Zde zveřejňuji materiály MP, které považuji za velice hodnotné a inspirativní. Výjimečně se nemusí se týkat českého jazyka a literatury. Ale i to pouze zdálnivě.

Digifolio Spílání publiku

14. 7. 2012 skončila tato hra v pražské Komedii. Za pár dní skončí v komedii celý soubör Pražského komorního divadla. Budeme toto dále sledovat. Nyní alespoň několik fotografií z derniéry a kritický text o inscenaci. 

Virtuální hospitace - Praktická aplikace teroretických poznatků z hláskosloví

Hodina realizace mluveného projevu - soustředění na hláskovou a neverbální realizaci ruší výsledky průzkumů o špatné a ještě horší mládeži. Děláte také mluvní hodiny?

Jak učit žáky (číst) poezii

Článek by měl být inspirací pro budování dovedností poučené percepce, analýzy, srovnávání a hodnocení básní a to nastřední škole.

Na aktivní čtenářství s Erikem Taberym

Článek představuje inspiracipro výuku písemného projevu žáků (a nejen toho).

Porovnání pojetí vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve vzdělávacích programech

Článek srovnává pojetí RVP ZV a bývalých osnov.

Diskuse o standardu českého jazyka a literatury v základním vzdělávání

Diskuse bude brzy pokračovat další fází. Zde je přehled diskuse únorové.

Diskuse o smyslu výuky českého jazyka a literatury

Diskusní fórum založila paní L. Kovaříková a mohli bychom je rozhýbat.

Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing

Článek O. Neumajera předkládá aktuální pohled na problematiku uplatnění ICT koordinátorů na školách v souvislosti s vývojem online výukových aplikací směrem ke cloud computingu.

Tvořivost jako páteřní vzdělávací kompetence

Článek Jaroslava Vančáta se věnuje možnostem spojeným s tvořivostí ve škole jako samostatným vzdělávacím obsahem v kontextu paradigmatického obratu od objektivismu k interaktivitě (vědění, poznání, života). 

Co dělat, a co rozhodně ne, aby příští PISA dopadla lépe?

Diskusní fórum k výsledkům průzkumu PISA 2009, která se orientoval (také) na čtenářskou gramotnost.

Pro učitele - semináře, konference, vzdělávání

Nabízíme nabídku dalšího vzdělávání a odborných setkání, kde je možno vyměňovat si zkušenosti s ostatními pedagogy a odborníky za školství i mimo ně.

Semináře (nejen) českého jazyka a literatury projektu Kurikulum G

Semináře společnosti Descartes

Psaní a tvořivost

V této rubrice budeme přinášet odkazy na weby nabízejícími metody podpory tvůrčího psaní v hodinách slohu a literatury. Odkazovat budeme i na vlastní zdroje Metodického portálu.

Literární soutěž Svoboda slova – včera a dnes

Český rozhlas ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Praze vyhlašuje pro studenty středních škol literární soutěž u příležitosti šedesáti let uplynulých od zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa do Československa v květnu 1951.

Literární cena Vladimíra Vokolka

Soutěž pro básníky do věku 35 let včetně. Letošní ročník zatím nebyl vyhlášen - zde odkaz na ročník loňský.

Mluvní komunikace a debatování

Soutěž Mladý Demosthenes

Soutěž je parciální aktivitou projektu na podporu metodické práce s mluvním projevem žáků. Prvotní zjištění projektu je, že je to velké téma a že žáci i učitelé mají rezervy. navíc je to doslova nika ve vzdělávacím systému, systematická podpora tématu je slabá.

Asociace debatních klubů ČR a debatní liga

Soutěže v debatování, které probíhají v češtině a angličtině, mají již šestnáctiletou tradici.

Literární soutěže a soutěže tvůrčího psaní

Přehled nabídky literárních soutěží pro děti, mládež i dospělé autory.

Školní časopis roku

Soutěž vyhlašuje každoročně Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Pro školní časopisy (včetně webových), na jejichž tvorbě se podílejí převážně žáci.

Soutěž školních časopisů v rámci projektu o. s. Abeceda

Abeceda, o .s. realizuje tříletý projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Jednou z jeho aktivit je tato soutěž. Vedle výsledků naleznete v odkazu i spoustu ukázek a metodiku, jak pracovat s redakcí ve škole.

Z dílny

Ukázky studentských a žákovských prací, odkazy na dobré školní časopisy a také trochu inspirace - metodiky pro Vaši redakční práci.

Zajímavé čtení odjinud

Co chybí dětem ve škole nejvíc? Smysl.

Blog Tomáše Feřtka o školství. Tomáš shrnuje pochopení češtinářů smyslu jejich práce takto: "Druhý syn zase vzal pravopis v úvahu až ve chvíli, kdy začal komentovat filmy na csfd.cz a nechtěl si tam dělat ostudu. Do té doby čárky a i/y moc nerozlišoval, protože červeně počmáraná písemka s připojenou číslicí ho ke vzdělávání jaksi nemotivovala." Přečtěte si!

Můj osobní blog

Zvu Vás k otevřené diskusi o svých názorech. Takové jsou výsady Webu 2.0. Kdo chce, pojďme na to. Tudy, do díry, za bílým králíkem!

Soubory ke stažení

Pracovní list_Linhart-16-10-2011.docx

Pracovní list k eventuelní ústní maturitě na téma Patrik Linhart

333KB | Pátek, 20 duben 2012 | Detaily

Prostor pro textovou interpretaci v hodinách literární výchovy_2_verze.doc

Příspěvek do sborníku z Konference k Máchovskému výročí - Máchův kraj v jazyce a literatuře, která se konala v Ústí nad Labem ve dnech 17.-19. 11. 2010.

61KB | Pondělí, 10 leden 2011 | Detaily

Prozaik Patrik Linhart a státní maturita.docx

Text z digifolia Nebojte se maturovat jinak - maturovat z regionálního umění?

26,6KB | Pátek, 20 duben 2012 | Detaily
Pohled byl zobrazen 3557x od 30 květen 2014 do 27 září 2021