Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Články o interaktivních tabulích

Součástí našeho projektu o interaktivních tabulí na webu rvp.cz jsou také články

Archiv článků 

10.2.2011 - Představení nové publikace Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Zapojte se do diskuse!

Speciální fórum k interaktivním tabulím jsme spustili ZDE. Najdete v něm nová témata, ale i témata, která jsme již v diskuzích měli.

Cílem diskusního fóra je rozpoutat diskusi mezi učiteli o využití interaktivní tabule – zda a jak často tabuli využívají, jaké výhody v jejím využití spatřují a naopak jaká má tato technologie omezení, jaké technické zázemí učitelům nabízí jejich škola, zda jim jejich škola nabízí dostatečné technické i metodické proškolení v práci, jaké učební materiály využívají, zda si je vytváří sami a zda vytvořené materiály sdílí. Ve fóru najdete také diskuzní témata k interaktivním tabulím, která se v diskuzích objevila před otevřením tohoto speciálního fóra.

Navštivte náš nový blog

V tomto blogu naleznete osobní zkušenosti učitelů, kteří tabuli ve svých hodinách využívají. Přečtete si zde jejich autentické zážitky a dozvíte se, jaké to bylo, když na jejich škole poprvé nakupovali interaktivní tabuli, nebo třeba jak to dopadlo s interaktivní tabulí, když se ve škole vyměňovala střecha… Učitelé budou vzpomínat na své první chyby a přešlapy, ale pochlubí se i s tím, co se při práci s tímto nástrojem naučili a s tím, co mohou předat ostatním.

Vstoupit do blogu

 

Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

 Jak nejlépe využívat interaktivní tabuli?

Interaktivní tabule je pro některé učitele již několik let součástí běžného vybavení školy, jiné školy možná v těchto dnech pořízení této technologie zvažují či připravuji. Nákupu a rozšíření této poměrně nákladné technologie napomáhá například aktuální dotační program EU peníze školám, nebo individuální iniciativy měst či městských částí, které tabulemi vybavují své školy.

Smysluplné využití interaktivní tabule stejně jako jakéhokoli jiného nástroje je podmíněno tím, že učitelé budou umět tuto technologii plně využívat. Průzkumy ukazují, že pokud je tabule využívána pouze nárazově, učitelé pracují s náhodně staženými materiály a vytváří sice zábavné a poutavé aktivity, které žáky motivují, ale jen okrajově souvisí s výukovým plánem a nedosahují žádoucích výstupů z učení. Začlenění tabule do výuky a výukových plánů je ale bezesporu ovlivněno tím, kolika tabulemi škola disponuje a jak často ji mohou učitelé využívat.

V každém případě však hraje klíčovou roli vedení školy, které by mělo svým pedagogům zajistit kvalitní proškolení v práci s touto tabulí a systematickou, průběžnou a stálou podporu a to nejen technickou, ale i metodickou. Uživatelé tabule potvrdí, že dvouhodinové školení, které většinou zdarma nabízí dodavatelé tabulí, není všeobjímající a je spíše jen odrazovým můstkem pro tu techničtější část práce s tabulí. Ovládat interaktivní tabuli a její jednotlivé funkce je nutné, ale při pravidelném využívání se to naučí každý. Učitelé potřebují především metodické vedení a pomoc s konkrétními otázkami, které využití tabule ve výuce přináší. Jak využít interaktivní tabuli například při výuce hudební výchovy nebo fyziky? Jak si má učitel zorganizovat práci v hodině, když bude chtít tabuli využít? Jak tabuli využívat u mladších žáků na prvním stupni základní školy a jak naopak u středoškoláků?

Chce-li učitel tabuli začít využívat, narazí na problém vhodných materiálů. Začínající uživatel nemůže během jednoho víkendu vytvořit sám materiály pro všechny předměty a ročníky, které vyučuje. Vhodnou cestou je vzájemné sdílení kvalitních a v praxi osvědčených materiálů ať už v rámci školy, určité komunity uživatelů nebo i napříč zeměmi.

Praktická příručka pro učitele "Jak nejlépe využít interaktivní tabuli"

Všechny výše nastíněné otázky jsou tématem publikace Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, která obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky. Příručka je výsledkem práce evropské pracovní skupiny Interactive Whiteboard Working Group a je určena všem učitelům bez ohledu na úroveň znalostí práce s interaktivní tabulí, i vedení školy. Český překlad vydává Dům zahraničních služeb a nabízí ji všem zájemcům zdarma ke stažení.   

Úvodní část publikace se zaměřuje na vedení školy a věnuje se tomu, jak začlenit interaktivní tabule do učebních plánů školy a jak podporovat další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v oblasti informačních technologií.

Učitelé v publikaci uvítají přehledný popis hlavních nástrojů a aplikací doprovázený obrázky. Seznámí se zde se základními funkcemi, jako je psaní, kreslení, odkrývání, vrstvení, seskupování nebo mazání části textu. Zájemci se dočtou i o pokročilejších možnostech práce, jakou představuje například digitalizace obrazovky nebo animace. V závěru se publikace ve stručnosti věnuje i dalším interaktivním pomůckám, mezi něž patří hlasovací zařízení nebo interaktivní tablet. Kromě technických informací neopomíjí příručka tipy na výukové aktivity, ke kterým je vhodné tabuli využít, nebo otázku vytváření učebních materiálů a jejich bezpečného sdílení.

Doufáme, že publikace vyvolá diskusi mezi učiteli a pomůže jim vzájemně sdílet své zkušenosti, problémy a otázky související se zapojením interaktivní tabule do výuky. Připravujeme také sérií blogů reflektujících osobní zkušenosti učitelů. 

logo EUN

Publikace Jak nejlépe využít interaktivní tabuli

Publikaci můžete stáhnout zde

Další zajímavá digifolia

Digifolio European Schoolnet - Evropské studie o ICT ve vzdělávání

V tomto digifoliu najdete evropské studie zaměřené na využívání ICT ve vzdělávání a podporu inovativní výuky STEM, které vytváří evropské sdružení European Schoolnet. 

Digifolio eTwinning - online spolupráce škol v Evropě

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. 

Digifolio Výuka s tablety 

V rámci projektu evropského Creative Classrooms Lab bylo vytvořeno sedm modelových výukových scénářů, které ukazují, jak lze tablety zapojit do výuky. Scénáře jsou obecné a je možné je realizovat na každém stupni vzdělávání a v různých vyučovacích předmětech. Každý scénář obsahuje základní popis, výukový scénář a podrobný přehled výukových aktivit. Na základě scénáře, který obsahuje i popis modelové hodiny, si může každý učitel sestavit vlastní osnovu hodiny pro svůj předmět a probíranou látku. 

 

Pohled byl zobrazen 1555x od 30 květen 2014 do 27 září 2021