Virtuální hospitace - ČESKÝ JAZYK - Procvičování pravopisu po obojetných souhláskách

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Virtuální hospitace - Český jazyk 4.ročník - Procvičování pravopisu po obojetných souhláskách

 Datum natáčení: 5. prosince 2012

Místo natáčení: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Vyučující: Mgr. Anna Flanderková

Ročník: čtvrtý

Web školyhttp://zsvaclavahavla.cz/

CÍL HODINY

Procvičit a upevnit znalosti a vědomosti žáků v pravopisu po obojetných souhláskách.

VIDEO

Evaluace - vyučující:

Hodina byla zaměřena na opakování pravopisu po obojetných souhláskách. Žáci jsou zvyklí pracovat ve skupinách, rychle reagují, jsou šikovní. Snahou je pomáhat integrovaným žákům, kteří mají úkoly lehce upraveny a vyučující se jim individuálně více věnuje, hlavně v době, kdy mají ostatní žáci samostatnou práci. Z  pohledu vyučující se hodina povedla, stanovený cíl se podařilo splnit, žáci stihli všechny úkoly, které byly do hodiny připraveny.

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_CJ_4_Flanderkova.pdf

Didaktická analýza hodiny

244,7KB | Středa, 16 leden 2013 | Detaily

DISKUZE K HODINĚ

ON-LINE DISKUZE: 21. 1. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině jste mohli diskutovat

  • s vyučující této hodiny  Mgr. Annou Flanderkovou,
  • a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 
Pokud jste se jich na cokoliv zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla 21. ledna 2013 od 17:00 do 17:45.
Záznam z on-line diskuze je zveřejněn níže. 

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_CJ_4R.pdf

Prezentace didaktika

415,6KB | Pondělí, 21 leden 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Odkaz na stranky projektu a další virtuální hospitace

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení
Pohled byl zobrazen 4420x od 30 květen 2014 do 2 březen 2024