Virtuální hospitace - ČESKÝ JAZYK - Procvičování pravopisu po obojetných souhláskách

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Přidat do kolekce

 Datum natáčení: 5. prosince 2012

Místo natáčení: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Vyučující: Mgr. Anna Flanderková

Ročník: čtvrtý

Web školyhttp://zsvaclavahavla.cz/

Procvičit a upevnit znalosti a vědomosti žáků v pravopisu po obojetných souhláskách.

Hodina byla zaměřena na opakování pravopisu po obojetných souhláskách. Žáci jsou zvyklí pracovat ve skupinách, rychle reagují, jsou šikovní. Snahou je pomáhat integrovaným žákům, kteří mají úkoly lehce upraveny a vyučující se jim individuálně více věnuje, hlavně v době, kdy mají ostatní žáci samostatnou práci. Z  pohledu vyučující se hodina povedla, stanovený cíl se podařilo splnit, žáci stihli všechny úkoly, které byly do hodiny připraveny.

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_CJ_4_Flanderkova.pdf

Didaktická analýza hodiny

244,7KB | Středa, 16 leden 2013 | Detaily

ON-LINE DISKUZE: 21. 1. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině jste mohli diskutovat

  • s vyučující této hodiny  Mgr. Annou Flanderkovou,
  • a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 
Pokud jste se jich na cokoliv zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla 21. ledna 2013 od 17:00 do 17:45.
Záznam z on-line diskuze je zveřejněn níže. 

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_CJ_4R.pdf

Prezentace didaktika

415,6KB | Pondělí, 21 leden 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<
Pohled byl zobrazen 1688x od 30 květen 2014 do 24 listopad 2017