Projekt: Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

V pohledu najdete aktuální akce projektu - pozvánky na webináře, diskuze k virtuálním hospitacím apod. 

Informace o projektu

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání.

Specifické cíle projektu:

 1. Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ posílením profesních kompetencí učitelů ZŠ.
 2. Podpora učitelů v jejich osobním růstu sdílením příkladů dobré praxe ostatních kolegů.
 3. Zvýšení motivace učitelů ZŠ k dalšímu vzdělávání využitím zajímavých a časově dostupných forem vzdělávání.
 4. Poskytování dostupné on-line metodické podpory učitelům Středočeského kraje a vytvoření nových možností spolupráce pro vzájemně se učící učitele.
 5. Zvýšení využívání informačních a komunikačních technologií učiteli pro sebevzdělávání.
Podpora pedagogů bude mít několik forem:

Velkou přidanou hodnotou projektu je unikátnost nabízených nástrojů pro DVPP (např. virtuální hospitace, webináře). Využívání moderních technologií pro komunikaci a vzdělávání učitelů umožní časovou flexibilitu a nižší finanční zátěž.

Projekt byl realizován od 29. 8. 2012 do 28. 2. 2013

V současné chvíli probíhá komunikace s přihlášenými školami do projektu - vybírají se hodiny pro natáčení, domlouvají se zájemci pro e-learningové kurzu. Realizační tým domlouvá s odborníky přípravu webinářů a odborných textů pro e-learningové kurzy.

Manažer projektu: PhDr. Stanislava Krčková
Koordinátor a metodik: PaedDr. Karel Tomek
Finanční manažer a metodik: Mgr. Anna Doubková


Semináře se konají v rámci projektu ESF realizovaného občanským sdružením VV21 Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován zprostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Loga 

E-learningový kurz pro učitele I. stupně

"ICT technologie a jejich využití v práci učitele I. stupně a v dalším rozvoji jeho profesních kompetencí".

Kurz je zaměřen na možnosti využití ICT ve výuce.

Jaké jsou výhody kurzu:

 • učitelé získají zdarma podporu - setkají se s příklady, jak to s ICT dělají jiní
 • budou motivováni k dalšímu vzdělávání s využitím ICT - získají příklady jak využít ICT ve výuce různých předmětů
 • bude vytvořena síť - komunita spolupracujících učitelů
 • učitelé získají užitečné odkazy, příklady a slovníček "co je co" v řeči ICT
 • učitelům bude uhrazeno cestovné.

Termín, čas, místo:  5. 12. 2012, 10:00 - 15:15 hodin, ZŠ Václava Havla , Na Valech, Poděbrady

Kurz je akreditován v systému DVPP MŠMT.

Přihlášky na www.vv21.cz 

WEBINÁŘE

Informace o webinářích,

odkazy na jejich záznam, prezentace a materiály z webinářů neleznete v samostatném pohledu >>>zde<<<

VIRTUÁLNÍ HOSPITACE

Virtuální hospitace: Matematika a Anglický jazyk ve 3. a 4. ročníku malotřídní školy
Pan ředitel Mgr. Bc. Miroslav Halló a paní učitelka Mgr. Lucie Krobová ze ZŠ a MŠ v Senomatech nám umožní nahlédnout do vyučovací hodiny v malotřídní škole. Jedná se o matematiku a anglický jazyk v 3. a 4. ročníku s tématy římské číslice a porovnávání zvířátek. Samostatné digifolio s podrobnostmi a fotografiemi z natáčení >>ZDE<<.


Virtuální hospitace: Matematika v 6. ročníku
Paní učitelka Mgr. Kateřina Mazochová ze ZŠ ve Velvarech nám umožní nahlédnout do její vyučovací hodiny. Opět se jedná o matematiku v 6. ročníku s tématem desetinná čísla. Samostatné digifolio s podrobnostmi a fotografiemi z natáčení >>ZDE<<.


Virtuální hospitace: Matematika v 5. ročníku
Paní učitelka Mgr. Šárka Hrbková ze ZŠ ve Velvarech umožnila natočení třetí virtuální hospitace na základní škole. Jedná se o matematiku v 5. ročníku s tématem rovinné útvary. Samostatné digifolio s podrobnostmi a fotografiemi z natáčení >>ZDE<<.


Virtuální hospitace: Český jazyk v 7. ročníku
Pan ředitel Mgr. Vlastimil Špinka ze ZŠ Václava Havla v Poděbradech nabízí virtuální hodinu tentokráte v 7. ročníku na téma lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem. Samostatné digifolio s podrobnostmi a fotografiemi z natáčení >>ZDE<<.

 
Virtuální hospitace: Český jazyk ve 4. ročníku
Paní učitelka Mgr. Anna Flanderková ze ZŠ Václava Havla v Poděbradech nabízí virtuální hodinu ve 4. ročníku na téma procvičování znalostí pravopisu po obojetných souhláskách. Samostatné digifolio s podrobnostmi a fotografiemi z natáčení >>ZDE<<.

Proběhlé webináře

 • Pondělí 26.11.2012 / Seminář k tématu rozvoje čtenářské gramotnosti na I. stupni základní školy
  Seminář pro vás připravili lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

 • Pátek 7.12.2012 / Seminář k tématu rozvoje čtenářské gramotnosti na II. stupni základní školy.
  Seminář pro vás připravila a vedla lektorka Mgr. Blanka Ryvolová

 • Pátek 14.12.2012 / CLIL I – Začlenění cizího jazyka do výuky ostatních vzdělávacích předmětů pro 1. stupeň ZŠ.
  Seminář pro vás připravila a vedla lektorka Mgr. Michaela Hlaváčová.

 • Středa 6.2.2013 / CLIL II – Začlenění cizího jazyka do výuky ostatních vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ.
      Seminář pro vás připravila a vedla lektorka Mgr. Michaela Rybářová.
Pohled byl zobrazen 2198x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023