Virtuální hospitace - MATEMATIKA - Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Virtuální hospitace - Matematika 5.ročník - Rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)

 Datum natáčení: 7. prosince 2012

Místo natáčení: ZŠ Velvary

Vyučující: Mgr. Šárka Hrbková

Ročník: pátý

Web školyhttp://www.zsvelvary.cz/

CÍL HODINY

 Praktické využití pojmů z geometrie (rovinné útvary), skupinová práce.

VIDEO

Podívejte se na virtuální hospitaci z matematiky v 5. ročníku.

Videozáznam >>ZDE<<.

Evaluace - vyučující:

Cílem hodiny bylo, aby v závěru hodiny žáci při skupinové práci využili správné pojmologie tak, aby se obrázek složený z geometrických tvarů co nejvíce shodoval s předlohou.

Žáci předlohu neviděli, bylo žádoucí, aby „informátor“ předával co nejpřesnější informace.

Hodina neprobíhala zcela podle představ vyučujícího. Zpětně vnímá zařazení kontroly úkolu z předcházejícího dne za velké zdržení a tím nedodržení plánu činností na tuto hodinu. Na druhou stranu považuje zopakování a objasnění některých prvků vzdělávacího obsahu za velmi podstatné.

Kladně je vyučující hodnocena práce s tabulkou, kde dochází k rychlé zpětné vazbě. Přes velkou časovou tíseň byla na závěr hodiny zařazena skupinová práce a vyučující byla velmi mile překvapena, že děti úkol zvládly.

Z  pohledu vyučující se hodina celkově povedla, stanovený cíl se podařilo splnit částečně, v této konkrétní hodině nebyla podrobněji zhodnocena práce informátora a práce skupiny s informací. Jen by vyučující příště volila trochu jinou strukturu hodiny, aby se nedostala do časové tísně.

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_M_5_Hrbkova_vf.pdf

Didaktická analýza hodiny

256,1KB | Pondělí, 04 únor 2013 | Detaily

DISKUZE K HODINĚ

ON-LINE DISKUZE: 4. 2. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině jste mohli diskutovat

  • s vyučující této hodiny  Mgr. Šárkou Hrbkovou,
  • a s Doc. RNDr. Naďou Vondrovou (Stehlíkovou), Ph.D. z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze
 
Pokud jste se jich zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla 4. února 2013 od 17:00 do 17:45.

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_M_5R_vf.pdf

Prezentace experta

785KB | Pondělí, 04 únor 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Odkaz na stranky projektu a další virtuální hospitace

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení
Pohled byl zobrazen 3792x od 30 květen 2014 do 16 duben 2024