Virtuální hospitace - MATEMATIKA - Desetinná čísla - operace, slovní úlohy

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Virtuální hospitace - Matematika 6.ročník - Desetinná čísla - operace, slovní úlohy

 Datum natáčení: 7. prosince 2012

Místo natáčení: ZŠ Velvary

Vyučující: Mgr. Kateřina Mazochová

Ročník: šestý

Web školyhttp://www.zsvelvary.cz/

CÍL HODINY

Procvičit násobení desetinných čísel s využitím interaktivní tabule a hlasovacího zařízení a současně využít v hodině i znalost anglického jazyka u žáků (CLIL)

VIDEO

Podívejte se na virtuální hospitaci z matematiky v 6. ročníku.

Videozáznam >>ZDE<<.

DISKUZE K HODINĚ

ON-LINE DISKUZE: 11. 2. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině můžete diskutovat

  • s vyučující této hodiny  Mgr. Kateřinou Mazochovou,
  • a s Doc. RNDr. Naďou Vondrovou (Stehlíkovou), Ph.D. z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze
 
Pokud jste se jich na cokoliv zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla11. února 2013 od 17:00 do 17:45. 

Evaluace - vyučující:

Vyučující předpokládala, že žáci budou v hodině aktivní a její očekávání se potvrdilo. Žáci pracovali skvěle.

Nepodařilo se stihnout vše, co bylo v plánu, ale hlavní cíle, stanovené pro tuto hodinu, se podařilo splnit. Každý žák získal během hodiny zpětnou vazbu, co se mu podařilo, co naopak ne a každý měl možnost dozvědět se, kde chyboval a jaké mělo být správné řešení.

Do hodiny byla zapojena i angličtina. Z počátku měli žáci trochu problém s anglickými slovíčky, ale po chvilce dokázali úlohu přeložit a vyřešit.

Závěrečné opakovací cvičení trvalo déle, než bylo plánováno, proto už na závěr hodiny nebyla zařazena logická úloha.

Celkově byl cíl hodiny splněn a žákům se snad podařilo posunout se zase o krůček dopředu.

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_M_6R_vf.pdf

Prezentace didaktika

790,4KB | Středa, 27 únor 2013 | Detaily

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_M_6_Mazochova_vf.pdf

Didaktická analýza hodiny

298,6KB | Pondělí, 04 únor 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Odkaz na stranky projektu a další virtuální hospitace

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<

Fotografie z natáčení

Fotografie VH M6 1

Fotografie z natáčení

Fotografie VH M6 2

Fotografie z natáčení

Fotografie VH M6 3
Pohled byl zobrazen 3412x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023