Virtuální hospitace - ČESKÝ JAZYK - Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Virtuální hospitace - Český jazyk 7.ročník - Lidové zvyky v literatuře, práce s uměleckým textem

 Datum natáčení: 5. prosince 2012

Místo natáčení: ZŠ Václava Havla, Poděbrady

Vyučující: Mgr. Vlastimil Špinka

Ročník: sedmý

Web školyhttp://zsvaclavahavla.cz/

CÍL HODINY

 Upevňování kompetence pracovat s uměleckým textem (i mluveným) a pochopit ho, hledání souvislostí, rozlišení spisovného a nespisovného jazyka.

Začlenění:

·         Autorské psaní – dokončení příběhu.

·         Prezentace – vhodné užití verbálních, případně i nonverbálních komunikačních prostředků.

·         Spolupráce – podpora čtenářské gramotnosti

 

VIDEO

Podívejte se na virtuální hospitaci z českého jazyka v 7. ročníku.

Videozáznam >>ZDE<<.

Evaluace - vyučujícího:

Cíl hodiny byl splněn. Žáci byli motivováni napsat na základě ukázky svůj vlastní text, což bylo hodnoceno velmi pozitivně. Byli aktivní i při práci ve skupinách, uměli spolu komunikovat a klást vhodné dotazy na četbu svého spolužáka. Žáci se nebojí ohodnotit sebe, ani své spolužáky. Jsou vedeni k tomu, aby nejprve chválili, teprve pak, aby sdělovali, co je možné příště udělat lépe. Umí ohodnotit i vyučujícího. Velmi kladně byla hodnocena práce v hodině žáků cizinců. Celkové klima ve třídě je velmi pozitivní. Snahou je žáky neustále motivovat různými způsoby k činnosti. Přes to, že byl vyučující hlasově indisponován a svoji roli sehrála trochu i tréma z natáčení u něj i u žáků, hodnotí hodinu kladně. 

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_CJ_7_Spinka.pdf

Analýzy hodiny

249,3KB | Pondělí, 21 leden 2013 | Detaily

DISKUZE K HODINĚ

ON-LINE DISKUZE: 30. 1. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině jste mohli diskutovat

  • s vyučujícím této hodiny  Mgr. Vlastimilem Špinkou,
  • a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc. z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 
Pokud jste se jich  zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla 30. ledna 2013 od 17:00 do 17:45.
Její záznam je uveden níže.

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_CJ_7R.pdf

Prezentace didaktika

584,5KB | Pátek, 01 únor 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Odkaz na stranky projektu a další virtuální hospitace

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení
Pohled byl zobrazen 2190x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023