Virtuální hospitace - MATEMATIKA a ANGLICKÝ JAZYK - Římské číslice a porovnávání zvířátek

od Vzdělávání Ve 21. století

Občanské sdružení VV21 realizuje projekt Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Globální cíl projektu vychází z prioritní osy č. 1, která je zaměřena na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání, což se neobejde bez zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků a bez zvýšení jejich motivace k dalšímu vzdělávání. 

 

 

V pohledu najdete fotorafie, materiály a odkazy vztahující se k dané virtuální hospitaci.

 

Virtuální hospitace - Matematika a Anglický jazyk 3. a 4.ročník - Římské číslice a porovnávání zvířátek

 Datum natáčení: 30. ledna 2013

Místo natáčení: ZŠ a MŠ Senomaty

VyučujícíMgr. Bc. Miroslav Halló a Mgr. Lucie Krobová

Ročník: třetí a čtvrtý

Web školyhttp://www.zssenomaty.cz 

CÍL HODINY

Procvičit římské číslice, naučit žáky vyjadřovat matematické vztahy v angličtině.

Záznam hodiny

Evaluace - vyučujících:

Hodina byla rozdělena na dvě části. Obsahem první – matematické – bylo téma římské číslice, druhé části – vedené v angličtině – zvířátka dědy Lesoně. Vzdělávací obsah matematiky byl pro žáky nový, se zvířátky se už setkali.

V první části měli žáci trochu problém s pochopením pexes římských číslic (pomůcka). Nepochopili hned, co je od nich vyžadováno. V praktické části, při práci v pracovních sešitech, bylo méně času na možnost kontroly práce žáků.

V anglické části si žáci procvičili slovíčka, ty už znají celkem dobře. Příklady, které v této části žáci počítali, byly obtížnější pro třeťáky, kteří to nemají až tolik zažité. Přesto žáci většinu příkladů zvládli a úspěšně je vyřešili.

V rámci hodiny se nepodařilo zvládnout vše, co bylo plánováno. Záměrem bylo např. i procvičování pomocí PC programů u žáků, kteří budou se svojí prací hotovi dříve, ale na to už čas nevyšel.  Hlavní cíl hodiny byl z pohledu vyučujících splněn, hodina se celkově líbila.

Hodina nebyla před natáčením nijak připravena.

Děti měly na konci hodiny na pracovní listy vyhodnotit pomocí jednoho smajlíku, jak se jim hodina líbila, a pomocí druhého, jak pochopily učivo. Tím, že paní učitelka nechala pracovní listy sebrat, mi vyfoukla vítr z plachet a tímto způsobem jsem již hodnotit hodinu nemohl.

Vzhledem k tomu, že se natáčení hodiny protáhlo víc, než běžná hodina, byly některé děti ke konci unavené (krásně demonstruje Anetka v první lavici).

 

Analýza hodiny

VIR_analyza_hodiny_MAj_34_Hallo_Krobova_v2.pdf

Didaktická analýza hodiny

254,9KB | Čtvrtek, 14 březen 2013 | Detaily

Záznam on-line diskuze

Prezentace didaktika pro on-line diskuzi

VV21_VIR_prezentace_MAJ_34R_vf.pdf

Didaktická analýza hodiny

610,1KB | Úterý, 19 únor 2013 | Detaily

DISKUZE K HODINĚ

ON-LINE DISKUZE: 19. 2. od 17:00 

Ke zhlédnuté hodině můžete diskutovat

  • s vyučující této hodiny  Mgr. Bc. Miroslavem Halló, Mgr. Lucií Krobovou,
  • a s  doc. RNDr. Darinou Jirotkovou, Ph.D. z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze

 

Pokud jste se jich na cokoliv zeptali, nebo diskutovali k hodině i k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojili jste se do diskuze.
 
Mimo dlouhodobé diskuze proběhla i on-line diskuze. Vaše dotazy do on-line diskuze jste mohli pokládat zde.
 
Online diskuze proběhla v úterý 19. února 2013 od 17:00 do 17:45.

Odkaz na stranky projektu a další virtuální hospitace

Digifolio projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologii>>>zde<<<

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení VH MAJ

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení VH MAJ

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení VH MAJ

Fotografie z natáčení

Fotografie z natáčení VH MAJ
Pohled byl zobrazen 3737x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023