Rok české hudby na školách

od Rok české hudby 2014

Podtitulem  Roku české hudby 2014 je „tvořivost a spolupráce". Je zaměřen na všechny hudební žánry.

Na hlavní rozcestník >> 

Informujte o akci k Roku české hudby 2014

Informujte o akci k Roku české hudby 2014 >>

stačí vyplnit 5 údajů

AKTUÁLNÍ AKCE

Tabulku se všemi zapsanými akcemi zobrazíte >>ZDE<<.

Informujte o akci k Roku české hudby 2014 >>

stačí vyplnit 5 údajů

Soutěž STO SLOV O ... ČESKÉ HUDBĚ

Žáci a studenti ve věku 10 - 17 let měli za úkol napsat originální článek v anglickém jazyce na téma Česká  hudba. Omezeni byli pouze délkou 100 slov.

Termín konání soutěže: 15. 12. 2013 – 31. 3. 2014

Kategorie:    

 • A/ 10 – 13 let
 • B/ 14 – 17 let

Cíl projektu: EKO GYMNÁZIUM BRNO pořádalo tuto soutěž za účelem podpory zvyšování jazykové vybavenosti žáků. Téma ČESKÁ HUDBA je zvoleno jako součást oslav Roku české hudby 2014.

O výsledcích soutěže ve zkratce

 • velmi dobrá úroveň angličtiny
 • pečlivě připravené příspěvky
 • mnoho zajímavých informací
 • nedostatečná znalost práce s počítačem
 • neznalost použití funkcí textového editoru (kontrola pravopisu, počet slov)
 • vice než 50 % soutěžících neví, jak správně napsat kontaktní email
 • 78 % příspěvků nedodrželo požadavek na maximální délku 100 slov

Výsledky soutěže a nejlepší příspěvky naleznete na webu EKO GYMNÁZIA BRNO >>

ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

Pozvánkou na akce ZŠ a ZUŠ Jabloňová věnované Roku české hudby 2014 může být ukázka vystoupení přípravného smyčcového souboru ZUŠáček. Koncertů, interních večírků a vystoupení sborů, souborů i sólistů bude dlouhá řada.

Videozáznam >> 

Pozornost věnujeme hudebně-výtvarnému projektu Muzika nás baví - Rok české hudby 2014: žáci zhotoví busty českých hudebních skladatelů, na které bude v tomto roce soustředěna pozornost. Výsledky jejich práce budou veřejně prezentovány na výstavě v Krajské vědecké knihovně v Liberci a součástí vernisáže bude koncert školních souborů s repertoárem z per českých autorů od dob baroka po hudbu současnou.

Poté busty skladatelů poslouží jako skvělé pomůcky ve výuce hudební výchovy.    

Foto z projektu Muzika nás baví 2012, 21. květen KVKLi
Foto z projektu Muzika nás baví 2012, 21. květen KVKLi

Co si dnes myslí mládež o české hudbě? - výstup ze soutěže STO SLOV O... ČESKÉ HUDBĚ

 • většina příspěvků popisuje historii i současnost české hudební scény (38 %)
 • převažuje současná, hlavně populární hudba a její interpreti - zpěváci, současné skladatele mládež nevnímá
 • v oblibě jsou nejvíce interpreti Karel Gott (24 %) a Tomáš Klus (14 %), zpěvačky Lucie Bílá (11 %) a Ewa Farna (5 %), ze skupin vede Kabát (14 %)
 • druhým zmiňovaným okruhem byla historická témata, především skladatelé
 • studenti upozorňují hlavně na významné české skladatele, mezi kterými dominuje Bedřich Smetana (31 %), následovaný Antonínem Dvořákem (24 %) a Leošem Janáčkem (12 %)
 • často se zaměřují na popis různých hudebních stylů v ČR (14 %)
 • objevují se zmínky o folkové hudbě
 • nikdo se nezmínil o výborné jazzové scéně velmi známé v zahraničí
 • o českém folklóru píše jeden soutěžící
 • 14 % příspěvků je pouze o jednom člověku (zpěvákovi, skladateli)
 • v 7 % prací se objevila zmínka o známém pořekadle „Co Čech to muzikant“
 • studenti jsou schopni použít v textu zajímavé informace (první krok člověka na měsíci byl doprovázen hudbou českého skladatele A. Dvořáka; Rok české hudby byl zahájen 1. ledna 2014 koncertem v Rudolfinu)
 • 52 % respondentů je pyšných na českou hudbu

Citace z vítězného příspěvku: „Music is to be enjoyed at any time but this anniversary is an excellent opportunity to take pride in the audible heritage of our country.”

Kontaktní osoba:

Ing. Sylvie Schmiedová
Předsedkyně správní rady EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s.
Labská 27
625 00 Brno - Starý Lískovec
email: schmiedova@eko-g.cz

www.eko-g.cz

Pohled byl zobrazen 1730x od 30 květen 2014 do 8 prosinec 2023