Rok české hudby se potká s Týdnem uměleckého vzdělávání

od Rok české hudby 2014

Podtitulem  Roku české hudby 2014 je „tvořivost a spolupráce". Je zaměřen na všechny hudební žánry.

Na hlavní rozcestník >> 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby vstupuje do 2. ročníku a potkává se s Rokem české hudby

Druhý ročník Týdne se bude konat 17. - 25. května 2014.  V obcích a regionech celé České republiky se uskuteční stovky hudebních, ale také divadelních, literárních, tanečních, audiovizuálních a mezioborových akcí a projektů, jejichž pořadatelé přihlásí svoji akci na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz. Vznikne opět unikátní interaktivní mapa Týdne, která propojí a zviditelní všechny přihlášené aktivity pro širokou veřejnost po celé republice.

Tato akce nabízí široký prostor pro hudební projekty neprofesionálních hudebních těles věnované Roku české hudby. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a Rok české hudby počítají s přirozeným propojováním již existujících aktivit Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), mezi něž patří celostátní přehlídky pořádané ve spolupráci s dalšími subjekty. Přehlídky zahrnují celou řadu oborů od sborového zpěvu dětí či středoškolských sborů přes komorní a symfonickou hudbu po folklor. Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů je určena nejširšímu okruhu dětských sborů. Ve dnech 23. - 25. května 2014 se bude konat po třiadvacáté. Z krajských kol do ní postoupí šestnáct sborů, což reprezentuje sedm set dětí. Rok české hudby bude zohledněn v propozicích, v doporučení společné skladby pro krajské přehlídky a výběru skladby pro společný zpěv na závěr celostátní přehlídky. Zúčastněné sbory zohlední ve své dramaturgii skladatele patřící k Roku české hudby. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles se uskuteční formou koncertů na řadě míst České republiky, do Týdne z nich časově spadá koncert v Mladé Boleslavi. Dramaturgie bude důsledně zaměřena na uvádění osobností Roku české hudby.

Na českou hudební tvorbu bude zaměřen také Jablonecký hudební festival. Jedná se o hudební pěvecký nesoutěžní festival v rámci Libereckého kraje. Každý sbor vystoupí v patnáctiminutovém programu a předvede repertoár, který nastudoval v průběhu školního roku. Dalším typem akce přihlášené do Týdne a vztahující se k Roku české hudby je cyklus pořadů Velikáni české hudby pořádaný Městskou knihovnou Turnov a zaměřený na osobnosti B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů a L. Janáčka. Průvodní slovo o životě a práci hudebních skladatelů bude doplněno hudebními ukázkami z jejich díla.

V rámci Týdne se aktivitám meze nekladou, registrovat lze nejrůznější hudební projekty: koncerty neprofesionálních hudebních těles, pěvecká vystoupení, festivaly, hudební slavnosti, poslechové pořady, ale v rámci uměleckého vzdělávání také přednášky, semináře, konference a další.

Účastníci druhého ročníku se mohou přihlásit od poloviny ledna 2014 do 16. května na stránkách projektu www.amaterskatvorba.cz.

Celostátním koordinátorem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Stejně jako v prvním ročníku obdržel projekt záštitu České komise pro UNESCO, a bude usilovat o záštitu a podporu Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších významných institucí. Partnerem Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je Národní ústav pro vzdělávání.

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby můžeme označit jako týden občanské angažovanosti v regionech a místech ČR, jehož základní formát je inspirovaný podobnými aktivitami pořádanými v zahraničí. V českém prostředí ale tradičně funguje vícestupňový systém formálního uměleckého vzdělávání, ve kterém pracují aktivní pedagogové a pedagožky. Proto školy a školská zařízení měla také významný podíl na aktivitách, realizovaných v pilotním prvním ročníku. Celkem do něj přispělo 254 subjektů z celé ČR.
Další informace a užitečné soubory ke stažení včetně závěrečné zprávy z 1. ročníku naleznete na www.amaterskatvorba.cz.
 
Marcela Hančilová a Michaela Přílepková, NIPOS
Pohled byl zobrazen 1061x od 30 květen 2014 do 6 únor 2023