Pozvánka na Letní dílny hudební výchovy

od Rok české hudby 2014

Společnost pro hudební výchovu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec Vás zvou na 25. ročník Letní dílny hudební výchovy - Rok české hudby 2014 konané 16. - 23. srpna 2014.

Podtitulem  Roku české hudby 2014 je „tvořivost a spolupráce". Je zaměřen na všechny hudební žánry.

Na hlavní rozcestník >> 

 

Společnost pro hudební výchovu ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec
Vás zvou

na 25. ročník

 

Letní dílny hudební výchovy - Rok české hudby 2014
16. - 23. srpna 2014

Kurz je akreditován Společností pro hudební výchovu České republiky, IČ:22758917

u MŠMT ČR pod č.j. MSMT 17301/2012-351 ze dne 9.5. 2012 na základě par. 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb.

 

Zahájení: 16. srpna 19*00,  aula ZŠ a ZUŠ Jabloňová

Ukončení: 22. srpna večer

Ubytování: Autocamp Staré Pavlovice            

Stravování: školní jídelna ZŠ a ZUŠ

Přihlášky a informace (včetně ceníku poplatků):    www.shvcr.czrenetamusic@seznam.cz

 

Lektorský sbor:

1. Dopolední semináře - hudební dílny        

DRGÁČOVÁ Rafaela - Hudba jako paleta tónů, rytmů a aktivit aneb tvořivý proces od pohybu, hry a říkadla až k písni a poslechovým aktivitám. Netradiční formy  hudební výuky zaměřené na celkový rozvoj hudebnosti žáků na MŠ, ZŠ, SŠ, víceletých gymnáziích a ZUŠ. Seznámení s netypickými pracovními pomůckami a jejich využitím, s akcentem na  kreativitu, přesahy témat do dalších výukových předmětů, činnostní pojetí výuky a skupinovou kooperaci. Důraz je dále kladen na schopnost uplatnit získané vědomosti a dovednosti při přípravě vlastních učebních celků i ŠVP.

FELIX Belo- Jak hudba  vzniká / Jak se hudba převléká /  Obraz v hudbě - hudba v obraze / Hudba v divadle divadlo v hudbě.

HOLUBEC Jiří - Instrumentální činnosti v HV - jednoduché partitury, které udělají radost žákům, pedagogům i inspekci.

HONS Miloš - Tvorba zakladatelů české moderní hudbyAnalytický pohled na specifičnost hudební řeči Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka v kontextu soudobé české a evropské hudby, na její historický význam a uměleckou hodnotu. Na základě aktivního a analytického poslechu vybraných skladeb poznávání typických znaků hudebně řeči předních skladatelských osobností - Smetana, Dvořák, Janáček aj. Srovnání jejich tvorby: komorní, symfonické, sborové, operní a kantátové. Konfrontace s vývojem evropské hudby a hlavními osobnostmi hudby německé (Wagner, Brahms,Mahler, Strauss, Schönberg),italské (Verdi, Puccini), francouzské (Debussy) a ruské (Čajkovskij, Musorgskij aj.)

HRDINA Vladimír - Česká hudba - svět Bohuslava Martinů.

JENČKOVÁ Eva  - Pohyb v hudební výchově A: Hudebně pohybové hry v ročních obdobích - Říkadlo a píseň v hudbě a pohybu - Hudební miniatury - poslech v kontextu hudebních aktivit B: Hudební portréty, motivační hry s hudbou a poznatky o skladatelích: B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů - Poslech hudby v kontextu hudebních a pohybových aktivit  C/D: Setkání s hudební formou,  příklady kreativních hudebních her - Hudební portréty, motivační hry s hudbou a poznatky o skladatelích: . Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů - Poslech hudby v kontextu hudebních a pohybových aktivit 

NOVÁ Marie - Pop převážně nevážně   - Výuka populárního zpěvu na ZUŠ a konzervatořích. Metodika, vedení hlasu, praktická hlasová a dechová cvičení.   

PRCHAL Jan  - ... i cesta může být cíl! HV dnes, (nejen) populární hudba v HV -  hrajeme, zpíváme, posloucháme a soutěžíme. Standardy HV - žádný problém! Kvízy, praktické činnosti, aby ani nauka v ZUŠ nebyla jen suchá teorie. Ro/c/k české hudby 2014.

STRANĚK Drahoslav  - Muzicírovat lze všude! Návody a postupy pro praktické muzicírování i v podmínkách na první pohled nevhodných.  Ocení především učitelé HV na II. stupni ZŠ.

TICHÁ Alena - Nejkrásnější hudební nástroj  Cestou prožitku objevujeme možnosti svého hlasu, procvičujeme základy pěvecké techniky, pochopíme  vztah mezi tělem, hlasem a psychikou, porozumíme metodice práce s dětským hlasem. To vše pomocí tvořivých her s hlasem, písní a vícehlasých sborových skladeb vhodných pro zpěváky od MŠ po gymnázia.

VELANOVÁ Anna - Hudebku mám nejraději   Kaleidoskop nových nápadů, námětů, her, písní,motivačních činností, pohybových etud, tanečků, partiturek pro DHN a inspirace pro hudební výchovu od  MŠ po ZUŠ a ZŠ.

2. Odpolední hudební vyžití:

HOLUBEC Jiří - orchestr

ZEMÁNKOVÁ Dagmar - sborový zpěv, v případě zájmu individuální konzultace (řízení sboru, dirigování, výběr repertoáru ...)

3.  Podvečerní  kroužky (nemusí být po celý týden - vyhrazeno):

Dle výběru:  

FELIX Belo  - Spracovanie  príbehu

FIEDLER Vladimír - Muzicírování s předškoláky  Jak rozvíjet hudebnost malých dětí (od dvouletých po předškoláky), využití orffovského instrumentáře a snadno ovladatelných nástrojů v předškolní „hudebce". Elementární rytmický výcvik, doprovody písní s  použitím rytmických i melodických ostinát, nápady použitelné  při muzicírování i se školáky.

HONS Miloš (ne - st) - Videodokumenty v hodinách hudební výchovy- shlédnutí dokumentu a následná diskuse nad jeho metodickým využitím a zpracováním podle typu školy.

JENČKOVÁ Eva  (Po - st) -  Pohybové a taneční hry s hudbou - pohyb s hudbou  pro relaxaci i hudební poznání, zařazení všech druhů pohybu, hry s rytmickými nástroji, znějícími předměty a motivačními tanečními rekvizitami

KACAR Jakub -Boomwhackers - atraktivní hudba skrytá v plastu. O tom, že boomwhackers nejsou jen módním výstřelkem a že mohou výtečně osvěžit výuku HV vás jistě přesvědčí zástupce nastupující generace hudebních lektorů.

NOVÁ Marie -Zpíváme  český pop - pěvecká dílna, interpretace, deklamace, práce s mikrofonem, jevištní pohyb.

PRCHAL Jan  - Práce v notačním programu Sibelius 6 a 7 - pro začátečníky i pokročilejší. Bez notačního programu se v budoucnosti obejdeme jen těžko... . Návody na vytváření materiálů pro praktické využití v hodinách (vhodné např. pro pedagogy hudební nauky ZUŠ).

PRCHAL Jan Jr. - Perkusí se nebojíme - rytmus je základ! Metodika hry, zvládnutí hry na rytmické nástroje i souborová hra - to vše využitelní v hodinách HV.

TICHÁ Alena -  Možnosti nápravy profesně unaveného hlasu.

Každý z účastníků bude mít příležitost si ujasnit příčiny svého hlasového problému, objevit cestu k jeho odstranění. Pod individuálním vedením dostane šanci opravit navyklý chybný mluvní stereotyp. Kroužek mohou navštívit i ti, jejichž hlas je zatím v dobré kondici a zajímá je možnost prevence, jak hlasové únavě předcházet.

Počet kroužků je závislý na počtu zájemců - v případě, že nebude dostatečný, vyhrazují si pořadatelé právo konkrétní kroužek zrušit.

4. Další program:

Spolu s osvědčeným lektorským týmem se budou účastníkům kurzu věnovat i hosté: účast přislíbil multiinstrumentalista  Jiří Stivín, Pavel Jurkovič, Lukáš Hurník a Petr Skoumal.

Připravujeme i atraktivní koncert a ve středu 20. 8. si nenecháme si ujít koncert lektorů 31. Letní jazzové dílny Karla Velebného  na zámku Frýdlant!

Na letošní rok jsme připravili novinku - budeme se komplexně zabývat jedním z regionů naší republiky - a nepůjde pouze o hudbu!

I letos udělíme ocenění za dlouhodobý přínos školní hudební výchově - stane se tak na seznamovacím večeru v neděli 17. srpna.

V průběhu kurzu se budete moci seznámit se zajímavými projekty, které mohou účinně a snadno zatraktivnit Vaší výuku - projekt orchestru Berg, projekty pro vytváření podmínek k praktickému muzicírování v problematických podmínkách a v neposlední řadě prezentace nové učebnice HV pro 6. a 7. ročník.

5. Jak se přihlásit:

Přihlásit se lze POUZE elektronicky na stránkách www.shvcr.cz . Vyplnění věnujte pozornost a nevynechejte žádnou z položek - to se týká i volby nástroje pro orchestrální hru: uveďte přesně druh zobcové flétny a saxofonu, Jirkovi to velmi usnadní práci při aranžování!

Po vyplnění a odeslání přihlášky obdržíte mailem potvrzení jejího přijetí + informace. Přihláška bude definitivně potvrzena až po úhradě kurzovného.

Více: individuálně na www.shvcr.cz (renetamusic@seznam.cz)

Dr. Jan Prchal, předseda SHVČR

V Liberci, 5. dubna 2014

Obsah:

Jméno Popis
file Plakát
file Pozvánka

Náhled plakátu

Pohled byl zobrazen 3532x od 30 květen 2014 do 10 prosinec 2023