Online setkání: KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ - EDUKAČNÍ PROCES A JEHO SPECIFIKA U ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 10.12.2014.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 10.12.2014, 20:00
Kazuistický seminář - edukační proces a jeho specifika u žáků se zrakovým postižením

Již počtvrté máme možnost rozšířit si své znalosti o práci s žákem se zrakovým postižením a zeptat se na cokoli k tomuto tématu lektorky PhDr. Kateřiny Stejskalové, Ph.D.

Cíle setkání:

  • Seznámit se s problematikou zrakového postižení z ryze praktického a konkrétního úhlu pohledu prostřednictvím případové studie.
  • Prezentovat teoretické konsekvence prakticky orientované kazuistiky.
  • Nastínit specifika osobnosti jedince se zrakovým postižením v rámci edukačního procesu s akcentem na psychosociální aspekty zrakového postižení.
  • Ilustrovat teoretické kategorie na konkrétní případové studii. 

Program:

  • Vymezení základních pojmů a teoretických východisek. Kdo je osobou se zrakovým postižením? Jaké stupně může mít zrakové postižení? Jaké jsou důsledky zrakového postižení? Co je to kazuistika, jakou má strukturu a funkci? atd.
  • Prezentace případové studie se zastaveními nad konkrétními aspekty. Rodinná a osobní anamnéza. Psychomotorický vývoj. Socializační vývoj. Edukační proces. Psychosociální dimenze zrakového postižení. 
  • Závěrečné shrnutí, reflexe, prostor pro dotazy

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří pracují nebo potencionálně mohou pracovat s dětmi, žáky či studenty se zrakovým postižením napříč jednotlivými věkovými skupinami i typy a stupni zrakového postižení.

Lektorka:

PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, PdF Univerzity Palackého v Olomouci.

Užitečné odkazy (bude doplněno):

Záznam setkání

Prezentace ke stažení

Webinar_kazuistika.pdf

1,2MB | Středa, 10 prosinec 2014 | Detaily

O online setkávání

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1726x od 10 prosinec 2014 do 28 září 2022