Rok 2015 na Metodickém portálu

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Nabízíme možnost publikovat text v modulu Články za finanční odměnu!
 
Prohlédněte si seznam témat, která nejsou na Metodickém portálu RVP.CZ dostatečně zastoupena. Napište originální článek a vložte jej do našeho publikačního systému. Získejte odměnu prostřednictvím DPP.
 
Pomozte nám naplňovat Metodický portál RVP.CZ kvalitními texty, které píše pedagogická praxe! 

Hledáme autory (učitele, odborné pracovníky), kteří by rozšířili obsahovou nabídku modulu Články ve vybraných oblastech (viz vpravo).

Podmínky:

 • články budou mít 4 - 5 normostran;
 • články budou odpovídat podmínkám publikování na Metodickém portálu (viz Užitečné odkazy níže);
 • články budou originální (nelze finančně ohodnosti texty, které byly již autorovi jednou zaplaceny).
 
Nabízíme odměnu max. 1 000Kč za jeden článek (1 normostrana za max. 250 Kč - částka se odvozuje od odborné kvality textu) vyplacenou formou DPP.

Kontakt - Hublová - krátké

Dotazy k této aktivitě směřujte na vedoucí Resortního úkolu Metodický portál RVP.CZ Mgr. Pavlínu Hublovou

pavlina.hublova@nuv.cz

 

Témata článků pro umělecké vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Témata v této sekci NEJSOU OMEZENA! 
 
Zvolte si kteroukoli oblast v sekci Základní umělecké vzdělávání a napište libovolný počet článků. 

Témata článků pro jazykové vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Témata v této sekci NEJSOU OMEZENA! 
 
Zvolte si kteroukoli oblast v sekci Jazykové vzdělávání a napište libovolný počet článků. 

Témata článků pro předškolní vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Praktické články zaměřené na jednotlivá (dílčí) výuková témata 


 • Cizí jazyk
 • Multikulturní
 • Adaptační období 

Teoretické i praktické články s tématy pro rozvoj kompetencí učitele


 • Hodnocení rozvoje a učení dítěte
 • Návaznost ve vzdělávání
 • Nadané děti
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Asistent pedagoga

Témata článků pro základní vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Praktické články ke konkrétnímu výukovému tématu


 • Integrované předměty

Praktické i teoretické články k dalším vzdávacím oborům


 • Další cizí jazyk
 
Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu

 • Podmínky ke vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Podpora školy žákům
 • Modely pro hodnocení kvality

Témata článků pro speciální vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu


 • Pomáhající profese
 • Klima školy
 • Školská dokumentace

Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele


 • Inkluzivní vzdělávání
 • Hodnocení žáků

Výuka - Jazykové vzdělávání (bez omezení) 

Témata článků pro gymnaziální vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Praktické články ke konkrétnímu výukovému tématu


 • Kurzy

Praktické i teoretické články k doplňujícím vzdělávacím oborům


 • Latina

Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele


 • Inkluzivní vzdělávání
 • CLIL
 • Vzdělávání žáků cizinců
 • Ostatní menšiny

Teoretické i praktické články z oblasti školského managementu


 • Podmínky ke vzdělávání
 • Průběh vzdělávání
 • Podpora školy žákům
 • Partnerství

Témata článků pro odborné vzdělávání, která jsou zařazena do akce

Teoretické a praktické články z oblasti školského managementu


 • Pomáhající profese
 • Sociální partnerství
 • Klima školy
 
Teoretické i praktické články k rozvoji kompetencí učitele

 • Hodnocení žáků
 • Nadaní žáci
 • Speciální vzdělávání
 • Inkluzivní vzdělávání
 • Asistent pedagoga
články
Pohled byl zobrazen 1286x od 9 leden 2015 do 25 září 2020