Rok 2015 na Metodickém portálu

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Pohled nabízí informace, na jakých akcích se s námi můžete potkat v roce 2015.

Prezentace Metodického portálu RVP.CZ v roce 2015

Pořádáte akci a rádi byste účastníkům rozdali propagační materiály Metodického portálu RVP.CZ? Rádi vám letáky pošleme.

Napište vedoucí Metodického portálu RVP.CZ Pavlíně Hublové (viz kontakt v závěru pohledu).

Leták ke stažení

letak2014.pdf

Leták 2014 v PDF

1,9MB | Pátek, 31 říjen 2014 | Detaily

Metodický portál RVP.CZ na jednáních oborových skupin NÚV

Metodický portál RVP.CZ nabízí tyto programové bloky:

  • Představení Metodického portálu RVP.CZ, přizpůsobeno cílové skupině účastníků
  • Online webináře v prostředí Metodického portálu RVP.CZ
  • Skupina v modulu Digifolio – bezpečné prostředí pro sdílení a komunikaci
  • Otevřené výukové zdroje
  • Rozšířené vyhledávání na Metodickém portálu RVP.CZ

Prezentace Metodického portálu RVP.CZ na jednáních oborových skupin

V roce 2015 proběhly dvě prezentace, kde Mgr. Pavlína Hublová představila Metodický portál RVP.CZ jako komplexní vzdělávací portál, který nabízí výukové zdroje (moduly DUM, Odkazy), metodickou podporu (moduly Články, Digifolio, POSPOLU) a bezpečný prostor pro sdílení zkušeností (moduly Diskuze a Wiki).

  1. Společné jednání oborových skupin Elektrotechnika a telekomunikace, Informační služby a Právo a veřejná správa, org. Ing. Lukáš Hula
  2. Pracovní jednání oborové skupiny Hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, org. Ing. Taťána Vencovská.

Součástí každého vystoupení byla také podrobnější ukázka nabídky modulu POSPOLU. Prezentace se zaměřila především na výukové zdroje a strukturu modulu.

Dotkněme se inovací | 26. 11. 2015, Ostrava

Přednáška: Inspirace a prostředí pro přípravu mezitřídních / školních projektů

V úvodní části přednášky si shrneme informace o projektové výuce. Na příkladech metodických textů, které jsou volně dostupné na Metodickém portálu RVP.CZ, si prakticky ukážeme strukturu projektů a rozdíly oproti tematickému vyučování. 

V druhé části přednášky si stručně představíme modul Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ jako prostředí, které lze využít ke společné přípravě mezitřídního či školního projektu. 

Workshop: Modul Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ pro společnou tvorbu projektu

Workshop naváže na přednášku Inspirace a prostředí pro přípravu mezitřídních / školních projektů a podrobněji seznámí účastníky s výhodami sdíleného dokumentu v modulu Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ včetně doporučené struktury pro společnou přípravu projektu, kroků k nastavení viditelnosti přípravných i finálních textů, sledování změn v dokumentu nebo snadného vyhledávání již publikovaných zdrojů a nápadů v modulu Wiki. 

Registrovaní uživatelé Metodického portálu RVP.CZ si budou moci pod odborným vedením připravit strukturovaný dokument pro přípravu svého budoucího projektu včetně základního nastavení pro sdílení.

Prezentace

Konference ZUŠ | 8. 10. 2015, Plzeň

Technologie pro umělecké vzdělávání

První část vystoupení bude věnována představení Metodického portálu RVP.CZ jako živého webového prostředí, kde si aktivní učitelé všech stupňů vzdělávání od předškolního až po střední odborné najdou to, co je zajímá – mohou zde komunikovat, vzdělávat se, sdílet své zkušenosti, stahovat výukové materiály a spolupracovat. Ukázky budou zaměřeny na nabídku výukových zdrojů, které mohou učitelům ZUŠ pomoci při přípravě a další spolupráci. (5 min)

Druhou část prezentace věnujeme představení moderního typu vzdělávání a setkávání – webinářům. Hosté budou podrobně seznámeni nejen s výsledným produktem (záznamem webináře), ale se všemi přípravnými pracemi - od podkladů pro lektora, přes nutné technické vybavení organizátorů, lektora i účastníků, až po samotné vysílání a následnou práci se záznamem. Samozřejmostí bude také představení vybraných prostředí pro pořádání webinářů, včetně toho, které nabízí Metodický portál RVP.CZ i pro externí zájemce. (10–15 min)

Prezentace

RESTART | 9.–10. 6. 2015, Ostrava

Online vzdělávání formou webinářů (nejen) na Metodickém portálu RVP.CZ  (přednáška)

Pedagog, který chce nabízet svým žákům nabízet kvalitní a aktuální informace (a využívat i moderních vzdělávacích metod) se musí stále průběžně vzdělávat. Každý kurz či seminář však vyžaduje nejen finanční investici, ale také časovou (včetně přesunu na místo konání akce). To vše může učitele, který má zájem o nové poznatky, nepřiměřeně zatěžovat.

Metodický portál RVP.CZ nabízí kvalitní variantu zdarma - webináře. Jedná se o online semináře, kdy uživatel z pohodlí domova může prostřednictvím moderní techniky sledovat a poslouchat přednášku odborníka, prostřednictvím textového pole klást lektorovi dotazy nebo komunikovat s ostatními účastníky a upřesňovat si poznatky.

V průběhu přednášky si ukážeme kde a jak vyhledat záznamy těchto webinářů, základní prostředí pro informaci, jaké webináře Metodický portál RVP.CZ připravuje, ale také si představíme alternativu pro pořádání vlastních webinářů, kterou využívají např. učitelé sdružení do Google Education Group ČR a která umožňuje komukoli pořádat podobné online setkání zcela zdarma.

Jak vyhledávat, sdílet a tvořit kvalitní podklady pro výuku (nejen) na Metodickém portálu RVP.CZ (workshop)

S příchodem moderních technologií do výuky se výrazně rozšířilo množství podnětů (odkazů, obrázků, textů, prezentací, pracovních listů apod.), které lze použít ve výuce. Jak postupovat, abychom vyhledáváním nestrávili víc času než samotnou výukou? 

Můžeme používat chytré vyhledávání (ukážeme si, jak na to na Metodickém portálu RVP.CZ a přidáme pár tipů pro vyhledávání přes Google), můžeme sdílet zajímavé tipy s kolegy a využít tak “komunitu” (Metodický portál RVP.CZ nabízí hned 4 moduly pro podobnou aktivitu, ale nezapomeneme ani na možnosti / výhody sociálních sítí) a nebo si můžeme vytvořit zcela novou přípravu či materiál spoluprací s kolegy (vyzkoušíme si modul Wiki a představíme alternativu pro majitele Google účtů - Google Disk).

Praktické ukázky budou od účastníků vyžadovat základní znalosti ovládání počítače (připojení k internetu, kopírování a vkládání URL adresy apod.), ale současně jim mohou poodhalit další možnosti sebevzdělávání a využití moderních technologií pro přípravu vlastní výuky.

Digitální portfolio učitele - jak jej snadno vytvořit a aktualizovat na Metodickém portálu RVP.CZ (workshop)

Co je e-portfolio, jaká má specifika a proč bychom se jím měli zabývat? Tak jako chceme po žácích, aby sledovali svůj vývoj a dokázali jej nejen okomentovat, ale i naplánovat své další kroky, tak bychom my, pedagogové, měli umět prezentovat sebe a svou práci a sledovat své pokroky. V dnešní “technologické” době je právě e-portfolio jasnou volbou.

V průběhu workshopu si představíme modul Digifolio především jako prostředí pro tvorbu kvalitního osobního portfolia a ukážeme si známé i méně známé funkce, které nám mohou usnadnit tvorbu a publikaci pohledů s ohledem na požadavky konkrétního příjemce. Vše si vyzkoušíme prakticky (registrovaní uživatelé Metodického portálu RVP.CZ začnou pracovat na svých podkladech, ostatní si vyzkouší profil “nanečisto”).

E-portfolio lektorky vytvořené pro tento workshop: http://tinyurl.com/ws-eportfolio

Prezentace k přednášce

Pohled byl zobrazen 1060x od 19 listopad 2015 do 22 září 2020