Online setkání: GRAMOTNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ - CO, PROČ A JAK?

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 28.1.2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 28.1.2015, 20:00
Gramotnosti ve vzdělávání - co, proč a jak?

Ke konkrétním gramotnostem už proběhla řada webinářů. Přijměte pozvání na setkání s Mgr. Annou Doubkovou a PaedDr. Karlem Tomkem, kteří vám nabídnou celkový úhel pohledu na gramotnosti ve vzdělávání.

Anotace:

V průběhu webináře si společně upřesníme, jaké je v současnosti pojetí gramotností u nás, které gramotnosti jsou již poměrně přesně vymezeny a které se objevují a postupně definují. Pokusíme se odpovědět na otázku, proč má smysl o nich přemýšlet společně i na úrovni školy a především, jaké možnosti máme pro jejich rozvoj ve výuce. Přiblížíme si důvody, které vedou k tomu, že se vzdělávací systémy více zaměřují na výsledky vzdělávání a co to znamená v denní praxi škol a učitelů.

Otázky, na které budeme v průběhu setkání hledat společně odpovědi:

  • Je to móda nebo významný signál?
  • Jsou gramotnosti návratem k minulosti nebo bránou do budoucna?
  • Jak rozumíme jejich významu v konkrétních souvislostech?
  • Když mezi sebou diskutujeme o jednotlivých gramotnostech, mluvíme o tomtéž, rozumíme si opravdu nebo jen používáme tatáž slovní spojení pro úplně jiné myšlenky? 
  • Znamená rozvíjení gramotností změny v cílení i v procesu výuky nebo „to přece už dávno všichni děláme“?

Komu je setkání určeno:

Setkání je určeno učitelům všech stupňů škol, zástupcům vedení škol a školských zařízení, ale i veřejnosti, která se zajímá o současné trendy ve vzdělávání.
Setkání je ZDARMA.

Lektoři:

Karel Tomek, Anna Doubková

Užitečné odkazy (bude postupně doplněno):

Záznam setkání

Prezentace ke stažení

Gramotnosti ve vzdelavani.pdf

2MB | Středa, 28 leden 2015 | Detaily

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1768x od 28 leden 2015 do 2 březen 2024