Online setkání: PROČ JE UŽITEČNÉ MYSLET POZITIVNĚ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Online setkání se konalo ve středu 20. 5. 2015.
 
Metodický portál RVP.CZ využívá prostředí Big Blue Button, které umožňuje online komunikaci mezi účastníky, audio a video prezentace, moderaci i záznam celé diskuze. 
Těšte se na zajímavá témata!

Středa 20. 5. 2015, 20:00
Proč je užitečné myslet pozitivně při vzdělávání

Psychohygieně jsme se na online setkáních už věnovali dvakrát. Jaký úhel pohledu si pro nás připravili lektoři Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek? Jistě komplexní, jak už jsme u této lektorské dvojice zvyklí.

Pozitivní přístup při vzdělávání může vypadat jako hodně teoretická, možná idealistická myšlenka. Webinář však vznikal postupně několik let a odráží ryze praktické zkušenosti lektorů s efektivitou případně neefektivitou vzdělávání související se základním nastavením vzdělavatele.

V průběhu webináře předložíme argumenty vycházející jak z nejmodernějších poznatků pedagogiky a psychologie, tak z pedagogické činnosti s dětmi i dospělými. Ukážeme si, jak vnímá úspěchy i neúspěchy pozitivně nastavený pedagog a čím se liší od těch, kteří vidí problémy a selhání i tam, kde nejsou. Pokusíme se ukázat na příkladech, jak pozitivní myšlení ovlivňuje plánování, řízení i hodnocení výuky.

Věříme tomu, že to vše povede k vašemu přesvědčení, že pozitivní tvůrčí myšlení je něco, k čemu stojí za to se přibližovat a co se dá do jisté míry i naučit.

Komu je setkání určeno:
Setkání je určeno především učitelům a vedoucím školským pracovníkům (přiznáváme, že hlavním důvodem, proč se s ním na vás obracíme, je přesvědčení, že pozitivní myšlení učitelů je mimořádně užitečné pro žáky).
Setkání je ZDARMA.
Lektoři:
Karel Tomek, Anna Doubková
Oba jsme měli v průběhu let, po která se věnujeme vzdělávání, mnoho příležitostí učit se od kolegů i od svých žáků a studentů. Naše přesvědčení o užitečnosti pozitivního myšlení ve vzdělávání pramení z pozorování mnoha situací, ve kterých byla možnost volby mezi pozitivní a negativní zpětnou vazbou, mezi pozitivním a negativním pohledem na věc, na problém, na situaci, na člověka. Pozitivní přístup se ukázal téměř vždy jako užitečnější.
Užitečné odkazy:

Videozáznam setkání

Soubory ke stažení

O online setkávání na Metodickém portálu

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

Na setkání zveme zajímavé hosty. Uvítáme náměty na hosty a témata i od vás!

Pohled byl zobrazen 1500x od 20 květen 2015 do 28 září 2022