Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Na tomto místě naleznete dostupné informace k finanční gramotnosti.

Inspirovat Vás mohou články a DUMy z Metodického portálu www.rvp.cz, ale i odkazy na zajímavé publikace a internetové stránky. Užitečné mohou být i odkazy na testy finanční gramotnosti nebo na vzdělávací seriál Krotitelé dluhů.

Standardy finanční gramotnosti

 Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V tomto revidovaném standardu došlo k posílení určitých témat.

Zároveň byla také revidována definice finanční gramotnosti.

Standardy finanční gramotnosti vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání (1. stupeň a 2. stupeň) a pro střední vzdělávání.

Standardy finanční gramotnosti z roku 2007 jsou součástí Systému budování finanční gramotnosti na základních a středních školách a v současné době jsou již implementovány do RVP ZV, RVP G a RVP SOV. 

Finanční gramotnost - neformální vzdělávání

Cílem pohledu je podat základní informace o dostupném neformálním vzdělávání ve finanční gramotnosti pro učitele základních a středních škol

JARMARK FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pozvánka na Jarmark finančního vzdělávání, který se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 14.00 do 18.00 v Ostravě.

3. ročník Soutěže Finanční gramotnost

3. ročník Soutěže Finanční gramotnost (šk. rok 2011/2012) opět vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Věstníku MŠMT č. j. 16 034/2011-51 pod pořadovým číslem A/30. Školních kol, které byly zahájeny u příležitosti odborného semináře 9. ledna 2012 v Senátu PČR, se do poloviny tohoto týdne zúčastnilo už více než 23 tisíc žáků z 531 škol.