Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Použitá literatura

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

LECHTA, V. a kol. Logopedické repetitorium. Bratislava:SPN, 1990. ISBN 80-08-0047-9.

LECHTA, V. a kol. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

LECHTA, V. Zvláštnosti inkluzívní edukace žáků s NKS. In LECHTA, V., et al. Základy inkluzivní pedagogiky. Praha: Portál, 2010, s. 282 – 284. ISBN 978-80-7367-679-7.

MLČÁKOVÁ, R. Osoby s narušením komunikační schopnosti. In MICHALÍK, J., et al. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011, s 409-497. ISBN 978-80-7367-859-3.

NEUBAUER, K. Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-159-4.

PETRÁČKOVÁ, V., KRAUS, J. Akademický slovník cizích slov. Praha: Akademia, 1995. ISBN 80-200-0523-4.

PEUTELSCHMIEDOVÁ, A. Čtení o koktavosti. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-003-0.

VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3312-7.

VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s narušenou komunikační schopností. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3381-3.

VRBOVÁ, R. a kol. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4648-6.

VRBOVÁ, R. a kol. Metodika práce asistenta pedagoga při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností.  Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4475-8.

Vyhláška 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Pohled byl zobrazen 953x od 23 březen 2017 do 4 březen 2021