Jak na...

od Metodický portál RVP.CZ - RÚ NÚV

Pohled vznikl jako podpora uživatelům Metodického portálu pro efektivní vyhledávání. Nabízí odpovědi na tyto otázky:
 • Jak vyhledat podporu pro konkrétní učivo?
 • Jak najít inspiraci ke konkrétnímu výstupu z RVP?
 • Jak specifikovat materiály, které chci prohledávat?
 • Jak mohu ukládat nalezené materiály pro budoucí použití?
 • Jak se mohu o nalezený materiál podělit s ostatními?

Jak vyhledávat v prostředí Metodického portálu?

Vyhledávací pole na titulce

Pokročilé hledání na titulce

Titulní strana má jedno specifikum - pokročilé hledání. Kliknutím na tento text si zobrazíte podrobnou tabulku hlavních modulů Metodického portálu RVP.CZ, ve kterých se podle klíčových slov vyhledává. Zde si můžete nastavit, které moduly chcete prohledávat.
 
Doporučený postup:
Kliknutím na žádné pod tmavou lištou zrušíte všechny označené moduly. Následně si pak můžete "zatrhnout" jen ty, ve kterých chcete opravdu vyhledávat. Zvýšíte tak šanci, že najdete přesně to, co hledáte. 

Každý návštěvník Metodického portálu RVP.CZ sem přichází, aby nalezl inspiraci, poučení, návod nebo jen spřízněné duše. To vše je třeba ale umět pohodlně najít.

Tento pohled by Vám mohl ukázat několik nejefektivnějších cest, jak se dopátrat výsledku. 

Hledání dalších materiálů ke stejnému výstupu z RVP

Velmi snadno můžete najít i materiály, které nejsou označeny daným klíčovým slovem, ale jsou zařazeny ke stejnému výstupu. Rozšíříte tak okruh použitelných materiálů a budete moct rozvíjet davou znalost z různých úhlů. Ukážeme si tento princip na termínu "algebra".

 1. V rozšířeném hledání nejprve zrušíme všechny "háčky" pomocí kliknutí na "žádné". Pak si označíme, že máme zájem pouze o materiály z modulu DUM. Do okénka pro vyhledávání napíšeme slovo "algebra" (bez uvozovek).
 2. Najdeme materiál, který nejvíce odpovídá našemu výběru a zobrazíme jeho rodný list.
 3. V rodném listu vybraného materiálu klikneme na "Další materiály k tomuto očekávanému výstupu", který najdeme v postranním pravém panelu.
 4. Zobrazíme všechny materiály z modulu DUM, které odpovídají zvolenému výstupu. A je pak už jen na nás, které materiály zvolíme, abychom daný výstup rozvíjeli, procvičovali nebo upevňovali.
PS: Pokud v prvním kroku, zapomenete kliknout zpočátku na rozšířené hledání, žádný problém, vždy je možné si jej zobrazit kliknutím na drobnou lištu nad vyhledanými materiály (viz obrázek).
 
lišta 
 
K popisu jednotlivých kroků se může hodit i fotogalerie (viz níže)... 

Každý modul má vyhledávání podle klíčových slov

Vyhledávání podle klíčových slov je asi nejrozšířenější technikou. Velmi snadno tak najdete konkrétní učivo, které hledáte. Systém prohledává nejen zadaná klíčová slova u článku, ale také celé texty včetně nadpisů.

Nejčastější výtkou k třídění materiálů na Metodickém portálu RVP.CZ je to, že není učivo tříděno podle ročníků. To z pochopitelných důvodů není možné, v RVP není striktně dáno, ve kterém ročníku se které učivo má probírat. A navíc se mnohé prolíná v rámci spirálovitého uspořádání učiva. Proto by toto třídění bylo výrazně zavádějící. 

Navíc např. pracovní list na vyjmenovaná slova může být pro jednu třídu/žáka jednoduché již ve 3. ročníku, pro jinou třídu/žáka nepřichází v úvahu dříve jak ve 4. ročníku apod.

Proto doporučujeme vyhledávat podle klíčových slov a dále posuzovat podle úrovně konkrétní třídy/konkrétního žáka

Kolekce

Všechny nalezené materiály lze ukládat pro pozdější použití. Pokud nemáte vlastní záložkové prostředí (DeliciousDiigoEvernote aj.), pak můžete využít naše KOLEKCE. Podrobněji o fungování kolekcí, jejich tvorbě a sdílení najdete v pohledu Jak na kolekce v prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Sofistikované vyhledávání v modulu články - podle klíčových kompetencí nebo průřezových témat

Modul Články má kormě výše uvedených možností vyhledávání ještě další rozšířené možnosti. Těmi jsou

 • vyhledávání článků, které rozvíjejí stejné klíčové dovednosti;
 • vyhledávání článků, které jsou zařazeny do stejného průřezového tématu.

Všechny tyto možnosti vám pomohou upřesnit výsledný text.

Náhledy jednotlivých možností najdete ve fotogalerii (viz níže)... 

Průvodce portálem 2014

blog týmu Metodického portálu RVP.CZ

TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ Z MĚSÍCE LEDNA

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc leden.

To nejzajímavější ze sekce Odborné články

Online encyklopedie jako zdroj informací, autor: Michal Černý

Článek se věnuje možnostem využití online encyklopedií ve výuce a jejich posouzení z hlediska kvality hesel. Upozorňuje na silné i slabé stránky těchto zdrojů a ukazuje konkrétní příklady, které může učitel využít.

Well-being a kultura školy, autor: Michaela Spurná; spoluautor: Alena Nosková

V článku můžete prozkoumat ukotvení pojmu well-being, jeho propojení s kulturou školy a význam procesů pro rozvoj učícího se společenství, včetně příkladů. Ilustrace vám pak ukáže různé pojmy z této oblasti ve vzájemném vztahu.

Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl), autor: Renata Votavová; spoluautor: Lucie Stejskalová, Lenka Říhová

Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které inspirativně řeší digitální vzdělávání svých žáků. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

To nejzajímavější ze sekce Materiály do výuky

Soustavy rovnic – grafické řešení, autor: Mgr. Radomír Macháň

Cílem aktivity je procvičení řešení soustavy rovnic, a to grafickou metodou (pro kontrolu i početní metodou). Soustavy (dvojice lineárních funkcí) jsou ukryty v QR kódech. Úkolem je tyto funkce narýsovat do kartézské soustavy podkreslené mapou Evropy.

Domina a tvary písmen, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje čtyři domina k upevnění zrakové podoby všech čtyř tvarů písmen české abecedy.

Základní orientace v jízdním řádu trolejbusů, autor: Mgr. Zuzana Kolářová

V prezentaci se žáci ZŠ s lehkým mentálním postižením seznámí s trolejbusovým jízdním řádem. Vysvětlení významu jednotlivých částí slouží k tomu, aby se žáci naučili v tištěném jízdním řádu orientovat. Pracovní list prověřuje pochopení a procvičení znalostí.

Nové záznamy webinářů

Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si

Metody a techniky pohybových činností, průpravné hry a cvičení s předškoláky nám představí osvědčený lektor Mgr., Bc. Michael Novotný.

Bádáme a experimentujeme v mateřské škole

Mgr., Bc. Michael Novotný nás i letos nechá nahlédnout do své zásobárny inspirativních námětů na aktivity v mateřské škole. Po pohybových chvilkách si pojďme společně vyzkoušet nějaký ten pokus!

Metody aktivního učení

Aktivní žák = spokojený učitel. Ale jak na to? Poradí nám Mgr. Jiří Hruška.

Navzdory pandemii s bonboniérou do nového roku

Vážení uživatelé Metodického portálu RVP.CZ,

tento rok byl asi pro nás všechny zásadní tím, že jsme byli konfrontováni se zákeřnou pandemickou vlnou v podobě koronaviru. Paradoxně bylo toto těžké období pro portál velmi úspěšné, což se odrazilo především ve vysoké návštěvnosti v nejkrizovějších měsících, kdy byla zavedena tzv. distanční výuka. Na portálu vzniklo mnoho příspěvků, především v modulu Články, podporujících využití digitálních technologií ve výuce na dálku. Rovněž jste se mohli účastnit či ze záznamu zhlédnout řadu zajímavých webinářů. V této nelehké době se portál podílel např. na podpoře pořadu České televize UčíTelka poskytováním doprovodným metodicko-didaktických příspěvků převážně z modulu DUM, ale spolupracovali jsme i s jinými aktivitami/organizacemi, které smysluplnou a otevřenou formou podporovaly dálkovou výuku. Byla to a stále pro nás je velká zkušenost.

Naprosto klíčovou aktivitou v letošním roce je stále probíhající inovace portálu ve spolupráci s projektem PPUČ. Mění se grafika, uživatelské prostředí a spousta dalších dílčích věcí. Takže taková kompletní přestavba. Nově všechny moduly najdete vpravo nahoře – nová navigace vypadá trochu jako bonboniéra, k jejíž ochutnávce vás spolu s jejím strážcem psem Amosem srdečně zveme. Všechny moduly portálu jsou v přechodném stavu. Připravujeme nové pojetí klíčových modulů Články a DUM a také chystáme novou titulní stránku celého portálu. Soustředíme se na snadnější vyhledávání a lepší přehlednost i vizuální dojem. Zveme vás také do nového uživatelského profilu, spojeného s „osobní stránkou“ uživatele. Sem chceme soustředit takový obsah z portálu, který si sami vyberete, obsah na míru. Budeme postupně přidávat nové možnosti.

Pevně doufáme, že náš obsah, nová vizáž portálu a lepší uživatelská přívětivost pro vás budou atraktivní i v příštím roce, protože vy, naši uživatelé, jste pro nás tím nejcennějším. A my to víme a moc si toho vážíme. Tímto nám tedy dovolte popřát vám mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2021.

Pěkné Vánoce a šťastný nový rok.

Tým Metodického portálu RVP.CZ

Nej… z měsíce března

Podívejte se na výběr nejnovějších/nejzajímavějších příspěvků Metodického portálu RVP.CZ za měsíc březen.

To nejzajímavější z modulu Články

Jak učit online (9. akce Virtuálního Digicentra), autor: Jaroslav Mašek

Představení 9. akce Virtuálního Digicentra.

Jak na synchronní distanční videovýuku, autor: Michal Černý

Stav kolem uzavření škol vlivem koronavirové infekce také na základních a středních školách otevřel téma online vzdělávání, konkrétně toho, jakým způsobem je možné distanční formou zajišťovat výuku. Nejde jen o tento výjimečný nebo extrémní případ, ale online videovýuka se může hodit v mnoha jiných situacích – když je učitel nemocný, nebo na cestách, když má žáky s individuálním studijním plánem atp. Anebo lze pomocí této formy pracovat s konzultacemi pro žáky, s konzultačními hodinami pro rodiče atp.

Virtuální duet, autor: Vanda Vaníčková

Výuková úloha Virtuální duet je mezipředmětová aktivita zacílená na interpretaci informací, které (ne)jsou obsažené v hudebním videoklipu. Aktivita je zaměřená na práci s mediálním sdělením, obsahovou analýzu a uvědomění si, jaké informace skutečně obsahuje a jaké si v něm sami domýšlíme, přispívá tak k rozvoji čtenářské a mediální gramotnosti. Posiluje v žácích pozornost vůči detailům. To je důležité nejen u uměleckého podání jako zde, ale i u jiných mediovaných obsahů.

Období nouzového stavu – aktuální situace v mateřských školách, autor: Mgr. Hana Splavcová

Mateřské školy jsou jediným typem škol, kde není přerušen provoz na základě rozhodnutí vlády České republiky. Rozhodnutí, zda mateřskou školu uzavřou, či nikoliv zůstalo v gesci ředitelů škol. Ředitelé škol, často společně se zřizovatelem, vyhodnocují situaci a potřebnost zachování provozu zejména s ohledem na rodiče, jejichž pracovní vytížení přímo nebo nepřímo souvisí s nastalou situací, a potřebují vědět, že v době, kdy oni sami pomáhají druhým, je o jejich děti dobře postaráno.

To nejzajímavější z modulu DUM

Britská versus americká angličtina, autor: Šimon Daníček 

Prezentace poukazuje na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou.

Jižní Afrika – problematika HIV – kartogram, autor: Petr Tišl 

Aktivita na dvě vyučovací hodiny, jejímž cílem je seznámit žáky s problematikou výskytu onemocnění HIV (AIDS) ve zvláště postiženém regionu jižní Afriky. Je primárně určená pro žáky gymnázia, ale zvládnutelná (vyzkoušeno) je i pro starší žáky základní školy. Žáci pracují ve skupinách o 4–5 členech. Některé úkoly prezentují, případně si vyměňují informace v rámci skupin. Učitel moderuje diskusi, určuje pravidla a čas zpracování úkolů. Tvorba výstupu je pouze částečně kolektivním dílem a za kvalitu kartografického výstupu je zodpovědný každý zvlášť. Pro některé úkoly je využíván Školní atlas dnešního světa nakladatelství TER­RA.

Řešení kvadratické rovnice – interaktivní webová stránka, autor: Ing. Jitka Vlčková

DUM obsahuje stručnou teorii ke kvadratické rovnici a interaktivní část, kde je možné zadat koeficienty a, b, c kvadratické rovnice. Ta se řeší v oboru reálných čísel. Interaktivně se zobrazují zadané koeficienty, hodnota diskriminantu, kompletní zápis kvadratické rovnice. Po stisknutí tlačítka se zobrazí kořeny. Pro spuštění je nutné rozbalit složku a následně otevřít soubor s příponou HTML nejlépe ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Protiklady, autor: Mgr. Tereza Chaloupková

Materiál obsahuje 16 dvojic protikladů s obrázky. Materiál je možno zalaminovat, rozstříhat a přiřazovat, najdete zde také domino: přiřazujeme obrázek a slovo opačné a pracovní listy k doplnění slov opačných do tabulky.

Nové záznamy webinářů v modulu AudioVideo

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Mgr. Jakub Holec, Ph.D. doporučí, jak pracovat s informacemi a daty, jak spolupracovat v digitálním prostředí nebo jak tvořit digitální obsah v hodinách přírodopisu na 2. stupni ZŠ.

Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků

Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou.

Jak na online vzdělávání

Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. Jak na situaci, do níž se dostávají naši učitelé, kteří dosud mají s technologiemi jen omezené zkušenosti, nám osvětlí Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. a jeho kolegové.

Online setkání projektu APIV A

Školní poradenské pracoviště a jeho pozice v systému školních a poradenských služeb

Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i další otázky zazní na webináři PhDr. Jany Zapletalové.

Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP

Zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů JUDr. Hana Poláková nás seznámí s problematikou novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. – poskytování podpůrných opatření – IVP, PlP, AP a jeho financování.

Zdroj ilustrativních obrázků:

Bokskapet. Pixabay.com: [online]. [cit. 2020-04-02]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://pixabay.com/photos/video-production-headphones-lavalier-4223911/>.

Snadnější zobrazení článků ve stejné kategorii klíčových kompetencí, očekávaných výstupů atp.

Na Metodickém portálu RVP.CZ je k dnešnímu dni publikováno 7 323 textů v modulu Články. Když přidáme další moduly a jejich obsah, je vyhledávání na Metodickém portálu RVP.CZ někdy docela oříšek. Proto jsme připravili drobné vylepšení v rodném listě každého článku…

Vyhledávání napříč Metodickým portálem RVP.CZ se v příspěvcích na blogu věnujeme poměrně často (viz Rozšířené vyhledávání aneb Prohledávejte všechny moduly nebo Jak vyhledávat v modulu DUM). I tak je ale co zlepšovat – a my jsme se tentokrát podívali blíže na modul Články, konkrétně na situaci, jak snadno získat výpis podobných článků k tomu, který máme právě zobrazený.

Základním prvkem rychlého vyhledávání jsou klíčová slova, která mají všechny články povinná. Samozřejmě záleží na autorovi (a recenzentovi), jaká klíčová slova textu přiřadí. Jednoduchým klepnutím na zvolené klíčové slovo se zobrazí přehled všech textů, které mají klíčové slovo také přiřazeno (viz označení č. 5 na obrázku níže).

Standardně se také dají zobrazit všechny články, které jsou zařazeny k přiřazeným očekávaným výstupům (OV), klíčovým kompetencím (KK) nebo průřezovým tématům (PT) (viz označení č. 1 na obrázku). Pokud je OV, KK nebo OV u článku více, zobrazí se související články pouze pro první variantu.

Naší novinkou je možnost zobrazení relevantních textů nejen pro všechny uvedené OV, KK nebo PT, ale také zobrazení všech článků v některé z nadřazených sekcí OV, KK nebo PT. Díky tomu si můžete rozšířit okruh vyhledávání (viz označení 2, 3 a 4 na obrázku).

Příklady – článek Ostrovy objevů:

 1. Ráda bych zobrazila všechny články, které mají očekávaný výstup Člověk a jeho svět – Rozmanitost přírody – 2. období. Stačí tedy klepnout na „2. období“ v sekci Očekávaný výstup (náhled zobrazení).
 2. Ráda bych zobrazila všechny články, které mají přiřazeno průřezové téma Environmentální výchova. Stačí klepnout na „Environmentální výchova“ v sekci Průřezová témata a získám tak seznam relevantních článků (náhled zobrazení).

Vyhledávání a citace otevřených výukových zdrojů se zaměřením na obrázky a fotografie

Článek je příspěvkem do sborníku konference Počítač ve škole a je doplňkem k workshopu se stejným názvem.

Otevřené výukové zdroje ve školní praxi

Pojem otevřené výukové zdroje (OER – Open Education Resources) zná většina učitelů především díky projektům ESF, kde byli mnozí přímo zapojeni do jejich tvorby (ano, DUM publikované na Metodickém portálu RVP.CZ patří mezi OER). Součástí vytvořených materiálů byly i ilustrační a doprovodné obrázky. Tým Metodického portálu RVP.CZ denně narážel na povrchní znalosti vkladatelů v oblasti autorského práva a využívání zdrojů z internetu, což potvrzuje B. Brdička i ve svém článku: „Celkem dost lidí využívá možností, které internet přináší, nelegálním způsobem.“[1] Na druhou stranu je už dost vzdělávacích institucí, které OER přijaly do své politiky (viz Vliv volné dostupnosti materiálů na školství B. Brdičky).

Představa, že cokoli, co je na internetu zveřejněno, lze volně využít, je snad již minulostí. Naopak se nyní poučená pedagogická veřejnost rozhlíží po nástrojích, které by:

 1. Nabízely otevřené výukové zdroje, tj. materiály zveřejněné pod tzv. otevřenými licencemi (nejčastěji hovoříme o Creative Commons).
 2. Umožnily snadno získat všechny podklady pro citaci zdroje (ideálně, pokud citaci přímo nabídnou).

Tyto nástroje (čtyři z nich si představíme níže) mohou využívat nejen učitelé při tvorbě svých výukových materiálů, ale také žáci a studenti (a učitelé by to po nich měli vyžadovat) při tvorbě referátů a prezentací.

Vyhledáváme a citujeme volně dostupné obrázky s využitím nástrojů na internetu

Co nám nabízí Google?

Prohlížeč Google nám sice nabízí filtrování vyhledaných obrázků podle licence (viz obr. 1), ale bohužel bez citace. Je tedy zřejmé, že tento nástroj můžeme použít pouze v případě, že si zvolíme obrázek pod licencí Public domain, nebo když si z informací u obrázku dokážeme citaci vytvořit sami.

Obr. 1. Prohlížeč Google nabízí filtrování obrázků podle práva k použití.

O něco šikovnější variantu nabízí nástroj Google dokumenty. Zde můžeme obrázek vyhledat (Nástroje à Výzkum), nastavit si vyhledávání podle licencí (obr. 2, červený ovál) a současně s přetažením zvoleného obrázku do dokumentu se vloží odkaz na původní zdroj. Bohužel se nejedná o plnohodnotnou citaci (co vše má obsahovat minimální citace, nabízí Metodický portál RVP.CZ v sekci pro autory – http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace). 

Obr. 2. Google dokumenty nabízí nástroj Výzkum.

Wikimedia jde o něco dál

Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) je jedním velkým úložištěm otevřených výukových zdrojů. Jak by také ne, když je dceřiným webem nejslavnější wiki – Wikipedie. Zde není třeba filtrovat podle licence, protože cokoli, co zde nalezneme, je ošetřeno některým typem tzv. otevřené licence. Navíc nabízí před posledním krokem (stažení obrázku) citaci, která už poměrně dobře odpovídá našim potřebám.

Klepnutím u vybraného obrázku na Stáhnout zobrazíme pole s citací (obr. 3, označeno číslicí 1) a odkaz, který lze podle potřeby do citace v dokumentu přidat (obr. 3, označeno číslicí 2). Obrázek je pak možné stáhnout v různých velikostech, resp. různé kvalitě.

Obr. 3. Wikimedia nabízí citaci i odkaz.

Photos For Class vyřeší vše za nás

Web Photos For Class (http://www.photosforclass.com/) nabízí zcela jiné řešení – vyhledává již mezi OER a rovnou na obrázek do spodního černého pruhu přidá při stažení citaci (obr. 4). Citace sice ještě nemá všechny atributy, ale dala by se považovat za tzv. minimální citaci. Nástroj by tak mohl být úspěšně používán žáky a studenty. Doporučujeme zadávat slova v angličtině.

Obr. 4. Photos For Class vloží citaci na černý pruh pod obrázek.

Vyhledáváme a citujeme volně dostupné obrázky s využitím modulu na Metodickém portálu RVP.CZ

Jako příspěvek k Týdnu otevřeného vzdělávání představil Metodický portál RVP.CZ nový modul Obrázky a citace (http://obrazky.rvp.cz/), který umí:

 1. Přeložit hledané slovo do angličtiny.
 2. Vyhledávat na více portálech najednou, nebo v jednom vybraném (v nabídce jsou nyní tyto weby: Flickr, Wikimedia, Pixabay, OpenCliparts, Wiki na Metodickém portálu RVP.CZ, New York Public Library).
 3. Vygenerovat plnohodnotnou citaci, popř. upozornit na obrázek, který není možné podle zadaných kritérií správně citovat (nejčastěji se jedná o situaci, kdy autor přiřadil licenci CC, ale neuvedl své jméno ani přezdívku).

Obr. 5. Titulní strana modulu Obrázky a citace.

Po klepnutí na náhled vybraného obrázku se nabídne pole s informacemi o obrázku (obr. 6), odkazem (po klepnutí na odkaz snadno uživatel stáhne obrázek do svého zařízení) a vygenerovanou citací, kterou stačí zkopírovat a vložit do příslušného dokumentu (obr. 7).

Obr. 6. Základní informace o zvoleném obrázku.

Obr. 7. Automaticky vygenerovaná citace k obrázku.

Tým Metodického portálu RVP.CZ věří, že tento nástroj pomůže nejen učitelům, ale komukoli, kdo pracuje s prezentacemi, tvoří výukové materiály, nebo prostě potřebuje ilustrační fotografii a chce současně dodržovat zákonné normy.

Citace

   [1]     BRDIČKA, Bořivoj. Historie volného sdílení na internetu. Metodický portál: Články [online]. 03. 01. 2012, [cit. 2016-02-25]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14887/HISTORIE-VOLNEHO-SDILENI-NA-INTERNETU.html>. ISSN 1802-4785.

   [2]     BRDIČKA, Bořivoj. Vliv volné dostupnosti materiálů na školství. Metodický portál: Články [online]. 05. 01. 2012, [cit. 2016-02-25]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14889/VLIV-VOLNE-DOSTUPNOSTI-MATERIALU-NA-SKOLSTVI.html>. ISSN 1802-4785.

K čemu slouží na nové titulce lišta s ikonami a jak si vložit doporučovaný blok

Nová titulní strana Metodického portálu RVP.CZ je rozdělena cca do 3 sekcí podle možnosti personifikace registrovaným uživatelem:

 1. Vrchní část je pro všechny uživatele stejná a nelze ji nijak upravovat;
 2. v prostřední části si může registrovaný uživatel nastavit, z jaké sekce vzdělávání chce zobrazovat nejnovější příspěvky v modulech Články, DUM a Diskuze (podrobněji jsme o tom psali v příspěvku Jak si na nové titulce nastavit stupeň vzdělávání nejnovějších článků, DUM a diskuzních příspěvků);
 3. v závěrečné části je naplnění obsahu již zcela na registrovaném uživateli.

Podrobnější přehled jednotlivých částí najdete v úvodním příspěvku Jak se orientovat na nové titulní straně Metodického portálu RVP.CZ. My se nyní zaměříme na plně upravitelnou, poslední část, a to konkrétně na lištu s ikonami a snadné vložení doporučených polí…

Registrovaný a přihlášený uživatel uvidí v poslední třetině titulní strany tuto lištu:

V levé části (označeno číslem 1) jsou ikony, resp. nástroje, kterými si může uživatel přidávat obsah na svou titulku. Této části se budeme podrobně věnovat v navazujících příspěvcích.

V pravé části (označeno číslem 2) je banner Vložit doporučované bloky. Tým Metodického portálu RVP.CZ zde připravil zajímavý obsah pro snadné vložení. Nabídka bude průběžně doplňována a obměňována.

Jaké bloky doporučujeme pro podzim 2015?

Informační kanály (díky RSS se v bloku zobrazují nejnovější příspěvky s daného webu)

 • EDUin
 • Česká škola
 • MŠMT
 • NÚV

Moderní technologie ve výuce

 • Spomocník (RSS)
 • web Učte s námi (záložka)

Modul Diskuze

 • Nejnovější příspěvky v diskuzi PEPOUŠova vlnobití k tématu Škola a zákonní zástupci

Kolekce na Metodickém portálu RVP.CZ 

 • Vlastivěda ČR pro 1. stupeň

Jak si vybraný blok přidat na svou titulku

Jak už pole napovídá, stačí klepnout na pole Přidat. Blok se automaticky přidá pod lištu s ikonami v přednastaveném formátu. Ten lze ale samozřejmě změnit. Stačí najet myší na jeho název a zobrazí se editační možnosti:

 1. Úprava velikosti bloku a počtu zobrazených příspěvků (viz dále).
 2. Kurzor myši se změní, aby bylo možné s celým blokem pohybovat. Stačí tedy podržet levé tlačítko myši a přesouvat pole na zvolené místo. K dispozici jsou 3 sloupce.
 3. Smazání bloku.

Jak změnit velikost pole nebo počet zobrazených příspěvků

Klepnutím na ikonu tužky (viz obrázek výše, označeno číslem 1) zobrazíte možnosti nastavení daného pole. Můžete:

 1. upravit počet zobrazených nejnovějších příspěvků (v rozmezí 1–15);
 2. upravit velikost pole (malé 1×1 nebo vysoké 1×2)

Nezapomeňte své úpravy uložit klepnutím na tlačítko (na obrázku výše označeno číslem 3).


Jaká pole byste doporučili vy? Napište do modulu Diskuze, pokud bude shoda, rádi připravíme. 

Jak si na nové titulce nastavit stupeň vzdělávání nejnovějších článků, DUM a diskuzních příspěvků

Nová titulní strana Metodického portálu RVP.CZ je rozdělena cca do 3 sekcí podle možnosti personifikace registrovaným uživatelem:

 1. Vrchní část je pro všechny uživatele stejná a nelze ji nijak upravovat;
 2. v prostřední části si může registrovaný uživatel nastavit, z jaké sekce vzdělávání chce zobrazovat nejnovější příspěvky v modulech Články, DUM a Diskuze (podrobněji viz níže);
 3. v závěrečné části je naplnění obsahu již zcela na registrovaném uživateli.

Podrobnější popisy jednotlivých částí najdete v předchozím příspěvku Jak se orientovat na nové titulní straně Metodického portálu RVP.CZ. Tento příspěvek se věnuje možnostem prostřední části…

Nastavitelná jsou pouze pole v pravé části stránky:

Najetím myší na některý z vybraných nadpisů se registrovanému uživateli nabídne možnost úprav (ikona tužky).

Registrovaný uživatel si zde může nastavit:

 1. typ vzdělávání;
 2. počet zobrazených příspěvků.

Vše je pak už jen potřeba potvrdit klepnutím na tlačítko Uložit.

Pokud registrovaný uživatel nechá původní nastavení, budou se mu zobrazovat vždy tři nejnovější články, DUM a příspěvky v diskuzi bez ohledu na to, do jakého stupně vzdělávání byly vloženy.

Jak se orientovat na nové titulní straně Metodického portálu RVP.CZ

Slibované se stalo skutečností – máme novou titulní stranu Metodického portálu RVP.CZ. Co bylo naším cílem:

 • vytvořit modernější a odlehčený design titulní strany
 • nabídnout registrovaným uživatelům možnost personifikovat si informace podle jejich zájmů
 • zdůraznit sdílení a komunikaci (nejen) na sociálních sítích
 • zpřístupnit lépe možnost rozšířeného vyhledávání napříč moduly Metodického portálu RVP.CZ

Posuďte, zda (a jak) se nám to povedlo.

 1. Sekce Doporučujeme nahrazuje velký banner. Jednotlivé karty se dynamicky střídají, ale lze jimi i proklikávat. Klepnutím na Zobrazit celý příspěvek se dostanete k odkazovanému materiálu.
 2. Bannery, které umožňují snadné zobrazení důležitých informací, popř. vstup do diskuzního fóry Metodického portálu RVP.CZ (Mám dotaz).
 3. Pole pro vyhledávání s možností pokročilého (rozšířeného) vyhledávání s volbou prohledávaných modulů.
 4. Sekce věnovaná webinářům včetně prokliku na základní rozcestník (Digifolio), kalendáře plánovaných akcí, odkaz na sekci Webináře v modulu AudioVideo nebo novou funkci s připomínáním webinářů na e-mail uživatele.
 5. Video týdne, náhled do galerie, resp. reklamní sdělení.

Tuto část vidí všichni uživatelé stejnou a nelze ji ani z pozice registrovaného uživatele nijak upravovat.

 1. Modul Burza a nejnovější „inzeráty“.
 2. Metodický portál RVP.CZ má profily na třech soc. sítích (viz obr. 3). Na titulku jsme zvolili příspěvky Metodického portálu RVP.CZ na sociální síti Twitter, kde naleznete nejen výběr našich nejnovějších materiálů a textů, ale také informace ze stránek MŠMT a další zajímavé „tweety“, které se věnují školství a vzdělávání.
 3. Odkazy na profily Metodického portálu RVP.CZ na sociálních sítích Fabecook, Twitter, Google+.

Tuto část vidí všichni uživatelé stejnou a nelze ji ani z pozice registrovaného uživatele nijak upravovat.

 1. Nejnovější články (registrovaný uživatel si může nastavit počet zobrazovaných článků  a stupeň vzdělávání, ze kterého mají články pocházet).
 2. Nejnovější DUM (registrovaný uživatel si může nastavit počet zobrazovaných DUM a stupeň vzdělávání, ze kterého mají DUM pocházet).
 3. O čem se diskutuje – nejnovější příspěvky z modulu Diskuze  (registrovaný uživatel si může nastavit počet zobrazovaných příspěvků a stupeň vzdělávání, ze kterého mají příspěvky pocházet).
 4. Život na portále – příspěvky z dalších modulů kromě výše uvedených  (registrovaný uživatel si může nastavit počet zobrazovaných příspěvků).

Tuto část vidí neregistrovaní a registrovaní uživatelé stejnou do chvíle, kdy si registrovaný uživatel nastaví počet a typ zobrazovaných příspěvků. Lze ji tedy z pozice registrovaného uživatele částečně upravovat.

Osobní výběr nejen z Metodického portálu RVP.CZ je dostupný pouze registrovaným uživatelům, kteří si jej mohou nastavit podle svých zájmů a potřeb. Umožňuje:

 1. vložit si libovolný počet odkazů na stránky/weby, které často navštěvují (Záložky, obr. 1);
 2. vložit si jakýkoli kanál RSS, který zobrazuje nejnovější příspěvky na zvoleném webu/blogu (např. Spomocník, MŠMT, Česká školy, obr. 2);
 3. vložit si přehled svých kolekcí, které má uživatel vytvořené na Metodickém portálu RVP.CZ (Moje kolekce, obr. 3);
 4. … a ještě něco navíc (obr. 4)

Tuto část vidí pouze registrovaní uživatelé a ti ji také mohou zcela upravovat.


 V navazujících příspěvcích se budeme věnovat podrobněji ovládání jednotlivých prvků a jejich nastavení tak, aby každý uživatel mohl využít všech nových funkcí titulky Metodického portálu RVP.CZ. 

 

 

 

 

Máte k nové titulce nějaké připomínky, náměty na vylepšení? Napište nám do diskuze >>

Uzavíráme seriál Průvodce portálem a představujeme…

Rok 2014 je téměř za námi, a tak se sluší shrnout, co jsme v blogu v průběhu tohoto roku publikovali. Konkrétně se zaměříme na seriál Průvodce portálem…

Průvodce portálem

Cílem seriálu bylo v průběhu roku 2014 nabídnout novým i stávajícím uživatelům pravidelný celoroční seriál, který bude seznamovat s funkcemi Metodického portálu RVP.CZ, jejich praktickým využitím, a který bude obsahovat návod, jak s takovou funkcí pracovat.

Měsíc Název příspěvku, odkaz
LEDEN Jak se orientovat v modulu Články
ÚNOR Jak vyhledávat v modulu DUM
BŘEZEN Představujeme: Kolekce na Metodickém portálu RVP.CZ
DUBEN Jak hledat v modulu Diskuze
KVĚTEN Rozšířené vyhledávání aneb Prohledávejte všechny moduly
ČERVEN Jak využít funkci náhledu v modulu DUM
ČERVENEC – SRPEN Jak vytvořit „tichý koutek“ pro spolupráci týmu v modulu Digifolio
ZÁŘÍ Jak využít funkci doporučit materiál v modulu DUM
ŘÍJEN Jak na modul Burza
LISTOPAD Jak využít modul Wiki pro přípravu mezitřídního projektu

Jaký seriál pro vás chystáme v roce 2015?

Pokusíme se zmapovat to nej…  z každého aktivního modulu a nabídnout souhrnný přehled v blogovém příspěvku. V mapování nám můžete pomoct i vy – stačí, když v komentářích jednotlivých příspěvků doplníte svůj tip na nej… (nejzajímavější, nejkomentovanější, nejvíce zobrazovaný, nejkontroverznější apod.) příspěvek, který byl publikovaný v daném měsíci. Těšíme se na vaše tipy.

První příspěvek očekávejte v první polovině února.

Prozatím nám dovolte popřát vám krásné svátky, načerpání energie v kruhu rodinném a šťastný vstup do roku 2015.

B. Madejová [CC BY-NC-SA] v modulu Wiki

Jak využít modul Wiki k přípravě mezitřídního projektu?

Komunitní moduly Wiki a Digifolio umožňují různé stupně nastavení „viditenosti“ tvořených/vytvořených stránek. Toho lze velmi dobře využít, pokud chcete s kolegy připravit společnou akci – celodenní výlet, vycházku do okolí školy, propojenou výuku několika tříd, hodinu s prvky CLIL nebo mezitřídní projekt…

1. Vytvořte stránku podřízenou vašemu profilu v modulu Wiki (Moje stránka)

Jako přihlášený uživatel si zobrazíte titulní stránku modulu Wiki (http://wiki.rvp.cz). Vpravo nahoře (v administračním panelu) klepnete na Moje stránka.

Zobrazíte si svůj profil v modulu Wiki, který si můžete podle libosti upravovat (v nabídce najdete Upravit stránku / Editovat stránku). Pro tvorbu stránky ke spolupráci ale zvolte Vložit stránku.

Stránku pojmenujte, popř. již doplňte nějaký text, a klepněte na ikonu a text Uložit.

2. Nasdílejte stránku registrovaným uživatelům, se kterými chcete spolupracovat

Zobrazte rozbalovací nabídku pod popiskem Upravit stránku a zvolte Omezit přístup. Zde nastavte stránku jako soukromou a do pole Uživatel nebo skupina začněte psát jméno či příjmení spolupracovníka. Vyberte jeho jméno ze seznamu a klepněte Přidat oprávnění. Vše potvrďte klepnutím na Uložit změny.

Zkopírujte URL adresu stránky a pošlete ji kolegům, kterým jste stránku nasdíleli.

Poznámka: Může se stát, že se Vám jméno kolegy nezobrazuje. Požádejte kolegu, aby po přihlášení zobrazil modul Wiki, popř. s přímo zobrazil/upravil svou profilovou stránku Moje stránka v tomto modulu. Jeho jméno by se pak mělo v seznamu objevit bez problémů.

3. Vkládejte text, přílohy – prostě připravujte projekt

Zobrazte rozbalovací nabídku pod popiskem Upravit stránku a zvolte Editovat stránku. Ovládací panel nabízí nástroje ve formě ikon s popisky. Ikony jsou univerzální a jistě je budete znát z jiných programů.

4. Sledujte, co je na stránce nového

 Nástroj Historie vám umožní sledovat všechny změny v dokumentu včetně zobrazení těchto změn.

Navíc máte možnost nechat si zasílat upozornění o změnách dokumentu, abyste nemuseli neustále klikat na stránku v očekávání, co vaši spolupracovníci připsali nového.

5. Kdykoli si stránku zobrazte a pracujte s ní.

Všechny vytvořené podstránky najdete ve svém profilu Moje stránka ve formě „stromu“ (šedý panel vpravo).

Budeme rádi, když pak stránku zveřejníte jako inspiraci pro ostatní uživatele Metodického portálu RVP.CZ (viz bod 2, jen volba bude na Veřejné, či Napůl veřejné).

Příklady takto vytvořených stránek:

Naposledy aktualizováno 30 leden 2023, 7:05
http://goo.gl/cAEbx, licence CC-BY-NC-SA
http://goo.gl/cAEbx, licence CC-BY-NC-SA

Potřebujete ještě něco vědět?

Potřebujete ještě něco vědět? Je něco nejasného?

Neváhejte se zeptat přímo zde pomocí komentáře! 

Nejčastěji vyhledáváme na Metodickém portálu RVP.CZ dvěma základními způsoby:
 1. v rámci zvoleného modulu a podle struktury rámcového vzdělávacího programu daného stupně vzdělávání;
 2. fulltextem.
V tomto příspěvku se tedy podíváme trochu blíž právě na fulltextové vyhledávání.  

Kde vlastně ten fulltext najdete?

Okno pro fulltextové vyhledávání je primárně k dispozici v každém modulu vedle pole s přihlášením uživatele.

Podle obrázků je jasné, že některé moduly umožňují prohledávat napříč portálem a některé umožňují prohledávat jen samotný jeden modul. Co když ale chci vyhledat postupně ve všech modulech jedno stejné klíčové slovo? Doporučujeme využít rozšířené vyhledávání.

Jak vyvoláme rozšířené vyhledávání a jak jej můžeme používat?

Rozšířené vyhledávání nejrychleji zobrazíme z titulní stránky kliknutím na Pokročilé hledání. Další variantou je, že v kterémkoli modulu zvolíme pod vyhledávacím okénkem volbu "na portále", a pak si rozklikneme Volba prohledávaných modulů a webů pod správou NÚV.

 

Pak už jen stačí prostřednictvím háčků označit konkrétní prostředí, kde chcete vyhledávat. Výhodou je, že už zde vidíte, kolik výsledků je k dispozici, takže můžete některé moduly zcela vyřadit.

Tip pro vás (od vedoucí Metodického portálu RVP.CZ)

Když prohledávám celý portál, postupuji takto:

 1. Zobrazím si rozšířené vyhledávání.
 2. Kliknutím na žádné pod tmavou lištou si všechna políčka "vyčistím".
 3. Postupně zaklikávám jednotlivé moduly a zobrazuji si výsledky, tj. nikdy nemám zakliknuto víc než jedno políčko pro vyhledávání. Mám tak jistotu, že nepřeskočím žádný modul a prohledám vše důkladně.

Mohlo by se vám hodit

 • Modul Odkazy je v prvním sloupci na konci. Strukturou totiž zapadá do modulu Články, proto je právě v tomto sloupci.
 • Kolekce naleznete ve druhém sloupci. Je to z toho důvodu, že jako první byly kolekce spuštěny právě v modulu DUM.
 • Pohledy v modulu Digifolio hledejte pod názvem portfólia.
 • Nově jsme přidali i vyhledávání v modulu AudioVideo - hledejte zde především webináře a virtuální hospitace z projektu Kurikulum G.

Originální příspěvek zobrazíte v blogu Referát metodického portálu >>ZDE<<.

Pohled byl zobrazen 1934x od 30 květen 2014 do 30 leden 2023