Metodická podpora pro učitele

od Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

1. A. Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čestina jako druhý jazyk


Elektronická publikace, část I.

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Tým pracovníků sestavil a odborné práce na publikaci garantoval Mgr. Petr Vysuček.
 
Recenzovaly:
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 
 
Editorské práce:
Anna Cíchová Hronová, Radka Zbořilová 
 
Grafická úprava:
Hedvika Marešová
(grafička se v rámci tvorby el. prostředí nepodílela na sazbě a grafické řešení publikace upravovala v souladu s technickými možnostmi digifolia)
 
Řešitelé úkolu NÚV „Vzdělávání žáků se sluchovým postižením v předškolním, základním a středním vzdělávání“:
Marek Drahovzal, Lenka Perglová, Jitka Tůmová, Renata Votavová
 
Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018. 
ISBN 978-80-7481-207-1

Zpětná vazba

Karel Redlich - 05 prosinec 2018, 10:34

Velice vydařená práce. Těším se společně s vámi. Krásný dar dětem, rodičům, učitelům, komukoliv dalšímu, českému znakovému jazyku i češtině. Přeji této práci brzké uvedení do praxe. 

Pohled byl zobrazen 9910x od 14 březen 2018 do 18 duben 2024