Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Úvod

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk


Metodická podpora pro učitele - pracovní listy

Metodická podpora pro učitele

2. A. Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením


Elektronická publikace, část I.

Metodická podpora pro učitele

1. C. Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk


Metodická podpora pro učitele – pracovní listy

Metodická podpora pro učitele

1. A. Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čestina jako druhý jazyk


Elektronická publikace, část I.

3 Rozvoj sociokulturních dovedností