Vzdělávání žáků se sluchovým postižením

Obsah

Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk


Metodická podpora pro učitele – pracovní listy

Metodická podpora pro učitele

Výuka českého znakového jazyka pro žáky se sluchovým postižením


Elektronická publikace, část I.

Úvod

Literatura

8 Učební materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením