Obecná doporučení pro vzdělávání žáků s LMP

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               

Obsah

Při plánování a realizaci vzdělávání ve třídě vychází učitel ze svého  konkrétního zjištění o žákovi s LMP. Určitou oporu mu může poskytnout i obecný popis speciálních vzdělávacích potřeb takového žáka.
Následující témata věnovaná obecné charakteristice vzdělávání žáků s LMP mohou poskytnout základní metodickou podporu.


Definice mentálního postižení
Žák s LMP  v oblasti kognice
Žák s LMP a osobnostní specifika

Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP
Proces učení v heterogenních třídě s žáky s LMP
Diferenciace ve vzdělávání
Vyučovací strategie při diferencovaném vyučování

Jak hodnotit žáky s lehkým mentálním postižením? 
Slovní hodnocení a sebehodnocení

Odpovědi na často kladené dotazy

Pohled byl zobrazen 36290x od 14 prosinec 2015 do 16 duben 2024