Oblast českého jazyka

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
Přidat do kolekce
  • pracovat s kompenzačními pomůckami v běžné hodině – čtecí okénko, záložka, mačkadlo k rozlišení tvrdých a měkkých slabik, vizualizované přehledy gramatiky a portfolia, a to i při ověřování vědomostí;
  • místo diktátů preferovat doplňovací cvičení;
  • v písemném projevu zohlednit výskyt specifických chyb typických pro toho kterého konkrétního žáka/studenta;
  • předkládat ke čtení texty s odpovídající náročností;
  • poskytovat delší čas na zvládnutí povinné četby, dle potřeby zúžit její objem;
  • povolit využívat audioknihy;
  • u těžkých poruch nenutit číst nahlas před třídou;
  • v případě potřeby pro psaní esejí, slohových prací a jiných delších textů využívat převod hlasu na řeč, např. aplikaci Dragon Dictation nebo Georgeś VoiceNote – umožňuje nahrát uživatelův hlas a následně ho přeformátovat do textové podoby.
Pohled byl zobrazen 474x od 28 březen 2017 do 24 listopad 2017