Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Oblast matematiky

od Průvodce upraveným RVP ZV

                                                                                                                                                                                               
Doporučení, inspirace a náměty
                                                                                                                                                                                               
 • práci zadávat v menších, jasně strukturovaných celcích;
 • poskytnout dopomoc prvního kroku ze strany učitele – dodání jistoty při samostatné práci;
 • u samostatné písemné práce hodnotit nejen výsledky, ale především postupy a dílčí kroky;
 • pracovat v zadaných příkladech s nižšími čísly na rozdíl od spolužáků bez obtíží;
 • nehodnotit chyby, které prokazatelně vyplývají z nesoustředěnosti;
 • podporovat práci s názorem, s přehledy násobení, dělení aj.
 • pracovat s kompenzačními pomůckami namísto prstů – počítadla klasická, miskové počítadlo, ale i odpočítávání na jiném názorném materiálu – a to i při prověrkách;
 • především propojovat verbální výklad s názorem;
 • upozorňovat na změnu algoritmu při práci
 • umožnit práci s kalkulačkou;
 • umožnit práci dle názorného postupu u vzorově zpracovaných příkladů, a to i při prověrkách;
 • při prověrkách, při nichž požadujeme zapisovat pouhé výsledy, poskytnout těmto žákům příklady vizualizované;
 • povolit pracovat s pomocným papírem na poznámky a výpočty i při kontrolních pracích;
 • slovních úloh pomoci se zorientovat v zadání úlohy; ideálně zadávat takové úlohy, u nichž lze vycházet z běžných denních situací, které jsou žákovi známé z praxe;
 • zohlednit případnou neschopnost konstruktivního uvažování, které negativně ovlivňuje zvládání geometrie, pochopení postupů při rýsování i vlastním provedení.
Pohled byl zobrazen 1552x od 28 březen 2017 do 4 březen 2021