Sladění pracovního a soukromého života

Priority 2017

Samostatně nebo ve spolupráci více resortů nadále usilovat o rozšíření možností péče o děti předškolního věku pro své zaměstnankyně a zaměstnance, včetně adekvátního personálního zajištění těchto aktivit.

Popis kroků učiněných při přípravě zařízení péče o děti předškolního věku. Forma a popis zařízení péče o děti předškolního věku, počet a věkové rozvrstvení dětí, které toto zařízení navštěvují.

 

Podporovat, a to zejména finančně a legislativně, rozvoj dostupnosti služeb péče a vzdělávání dětí (např. mateřské školy, dětské skupiny, mikrojesle, lesní školky, tyto činnosti dle živnostenského oprávnění) a zřizování, provozování a rozvoj sociálních služeb (např. pečovatelských služeb, denních stacionářů, osobní asistence a podobně, jakožto zařízení péče o další závislé osoby), zhodnotit vývoj v dané oblasti v jednotlivých krajích a posoudit stávající síť jednotlivých druhů těchto zařízení z hlediska četnosti, hustoty, dostupnosti, případně nově vytvořených pracovních míst.

Vyhodnocení způsobu, rozsahu a účinnost podpory, zejména finanční a legislativní, zřizování, provozu státních a nestátních zařízení služeb péče o děti a sociálních služeb, včetně výše vynaložených prostředků za uplynulých 5 let, podílu dětí a potřebných členů rodiny využívajících formální typy služeb a míře neuspokojených žádostí o podporu, případně také počtu nově vytvořených pracovních míst, a to v členění dle krajů.

Kompletní dokument - Priority 2017

Pohled byl zobrazen 443x od 27 říjen 2017 do 3 červen 2020