Volba povolání

 Úkol je řešen na základě zadání v prioritách a postupech MŠMT pro prosazení genderové rovnosti:


Zavést cílená opatření zaměřená na žáky a žákyně základních, středních i vysokých škol, která budou prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy bez ohledu na společenské stereotypy o rolích žen a mužů.

Indikátor výstupu: Počet a popis cílených opatření zaměřených na žáky a žákyně základních, středních i vysokých škol.

Webinář na téma genderově nestereotypní volba povolání

Čtvrtek 7. 12. 2017, 20:00
Genderová rovnost – volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků

 

Setkání bylo zaměřeno na volbu povolání dívek a chlapců na 2. stupni základní školy. Ačkoliv žáci a žákyně nebývají ve své volbě ničím formálně omezováni (nejsou jim žádné cesty zakázány či naopak přikázány), řada z nich se podřizuje genderovým či jiným stereotypům. Jejich rozhodování o další studijní a pracovní dráze tak není skutečně svobodné. On-line seminář se zabýval tím, proč a jak by škola měla tuto svobodu dívkám a chlapcům nabízet. Během semináře představíme konkrétní ukázky aktivit pro výuku.

 

Odkaz na webinář o genderové rovnosti ve škole při volbě povolání (obsahuje videozáznam webináře)

 

Diskuzní fórum k webináři

 

Odkazy na užitečné informace a metodickou podporu do výuky

Webinář

Úterý 10. 12. 2019, 20:00
Gender a svobodná volba povolání
Digifolio ZDE

Cíle setkání

Během setkání bylo komplexním způsobem představeno, jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání. Autorky se zaměřily se na možné aktivity a praktické kroky jak na úrovni managementu mateřské školy, tak v přístupu učitelek a učitelů v předškolním vzdělávání. Nabídly konkrétní aktivity a materiály pro děti a představily dobrou praxi z vídeňské mateřské školy v práci s rodiči.

Pohled byl zobrazen 783x od 27 říjen 2017 do 3 červen 2020