Citlivý přístup k individualitě žákyň a žáků

od Gender

Pohled ukáže několik doporučení, jak vést výuku s ohledem k individuálním předpokladů, zájmům a rodícím se potřebám dětí, žákyň a žáků škol.

 Úkol je řešen na základě zadání v prioritách a postupech MŠMT pro prosazení genderové rovnosti:


Zavést cílená opatření zaměřená na žáky a žákyně základních, středních i vysokých škol, která budou prohlubovat jejich individuální schopnosti a zájmy bez ohledu na společenské stereotypy o rolích žen a mužů.

Indikátor výstupu: Počet a popis cílených opatření zaměřených na žáky a žákyně základních, středních i vysokých škol.

Webináře

Čtvrtek 7. 11. 2019, 20:00
Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce - komu je příručka určena a jak s ní pracovat? 

Digifolio ZDE

Cílem setkání je seznámit účastnice a účastníky s nově vzniklou metodickou příručkou Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce.

Společně si představíme:

  • okolnosti vzniku příručky, důležitost sdílení vlastních zkušeností, praktické ověření a přenositelnost
  • základní principy genderově citlivého vzdělávání
  • zahraniční inspirace, které pomáhají při zavádění rovnosti do škol.
  • obsah příručky, její členění a tipy, jak s ní pracovat

RVP audio/video

Středa 27. 11. 2019, 20:00
Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce - sdílení zkušeností s jednotlivými metodami z příručky II
Digifolio ZDE

Cíle setkání:

Cílem setkání je podrobněji představit nově vzniklou metodickou příručku Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Navážeme na první setkání, ve kterém jsme si představili okolnosti vzniku příručky, základní principy genderově citlivého vzdělávání, o které se příručka opírá, a její stručný obsah. Ve druhém setkání se podrobněji seznámíme s některými metodami z příručky, ukážeme, jak jsme je ověřovali a jaké jsme s nimi měli zkušenosti v naší vlastní pedagogické praxi a nastíníme, v čem mohou být přínosné i vám. Při výběru metod budeme vycházet z hlavních témat, které příručka nabízí:

1.      Jak jako učitelé a učitelky přemýšlíme o dětech

2.      Jaké učební obsahy dětem nabízíme

3.      Jak komunikujeme s dětmi

4.      Jak děti komunikují mezi sebou

Pohled byl zobrazen 781x od 11 prosinec 2019 do 5 červen 2023