Hlavní stránka

Inspirace pro rozvoj gramotností dítěte

Inspirace pro celkový rozvoj dítetě

Inspirace pro plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání

Inspirace pro vzdělávání distančním způsobem

Inspirace k podpoře dítěte se speciálnímí vzdělávacími potřebami

Důležité informace a nezařazené zdroje

Publikace

Kontakty

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

hledáte inspiraci pro celkový rozvoj dětí předškolního věku? Zajímáte se o potenciál rozvoje základních gramotností dětí od raného věku? Chcete podporovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Potřebujete inspiraci pro poskytování vzdělávání distanční formou?

Pak jste tady správně!

Stránku, kterou jste právě otevřeli, jsme připravili pro všechny, kdo se zajímají o podporu a rozvoj dětí v předškolním období v prostředí mateřské školy či jiné instituce.

Najdete zde užitečné informace a odkazy na zajímavé materiály vhodné k použití při práci s dětmi. Jsou roztříděny do několika kategorií pro snadnější orientaci. Přiřazené odkazy budeme postupně doplňovat o krátké úvodní texty, které poskytnou čtenáři bližší informace o tom, co se pod odkazy skrývá, k čemu je možné jich využít, pro jakou věkovou skupinu jsou určené.

Budeme odkazovat na to nejlepší, co v oblasti předškolního vzdělávání můžeme nabídnout. Věříme, že se budete na tyto stránky rádi vracet a najdete zde to, co potřebujete. Budeme rádi za zpětnou vazbu a podněty pro další vylepšení.

Děkujeme. Přejeme Vám hodně radosti při práci s dětmi.

Tým předškolního vzdělávání NPI ČR

V souvislosti s novinkami v právních předpisech vztahujících se k vzdělávání dětí cizinců představujeme užitečný materiál, který připravila společnost META.

Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

https://meta-ops.eu/wp-content/uploads/2019/12/meta_deti_s_omj_v_ms_metodika_1vyd.pdf

 

 

 

 

Zpětná vazba

samgfg aliyu - 23 únor 2024, 3:13
Mariah Carey - 06 březen 2024, 2:14

Děkuji vám za váš závazek a přeji vám mnoho úspěchů při rozvoji tohoto užitečného zdroje. wordle

cie kalyl - 13 březen 2024, 4:05

Strands game blends the familiar concept of word search puzzles with a unique twist. Instead of just finding random words, you'll be hunting for words that connect to a specific daily theme.

An Cho - 08 duben 2024, 8:26

Máte dobré zařízení s nadšenými a velmi přemýšlivými učiteli, wordle game, posílala jsem sem své děti již dříve a byla jsem velmi spokojena s kvalitou vašich služeb.

Pohled byl zobrazen 22705x od 30 listopad 2020 do 18 duben 2024