Obsah RVP PV

od Průvodce RVP PV

Text RVP PV s odkazy

Obsah RVP PV

1 VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ

1.1 Systém kurikulárních dokumentů
1.2 Platnost Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
1.3 Hlavní principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

2 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO ORGANIZACE

3 POJETÍ A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Úkoly předškolního vzdělávání
3.2 Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce
3.3 Cíle předškolního vzdělávání
   3.3.1 Rámcové cíle
   3.3.2 Klíčové kompetence

4 VZDĚLÁVACÍ OBSAH V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

5.1 Dítě a jeho tělo
5.2 Dítě a psychika
   5.2.1 Jazyk a řeč
   5.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
   5.2.3 Sebepojetí, city, vůle
5.3 Dítě a ten druhý
5.4 Dítě a společnost
5.5 Dítě a svět

6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁCÍM PROGRAMU

7 PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

7.1 Věcné podmínky
7.2 Životospráva
7.3 Psychosociální podmínky
7.4 Organizace
7.5 Řízení mateřské školy
7.6 Personální a pedagogické zajištění
7.7. Spoluúčast rodičů

8 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

8.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními
8.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole
8.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

9 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH

10. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

10.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

11 AUTOEVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY A HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

12 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

13 KRITÉRIA SOULADU RÁMCOVÉHO A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

114 POVINNOSTI UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY

RVP PV se zvýrazněnými změnami

V textu RVP PV jsou vyznačeny změny následujícím způsobem:

  • text původní, který se nezměnil, je černou barvou
  • text, který byl vypuštěn, je černý přeškrtnutý - příklad textu
  • nový text je červený - příklad textu...

V textu nebyly zvýrazněny změny vzniklé v důsledku jazykové korektury a grafických úprav textu.

Aktuálně platný RVP PV (verze platná od února 2017 s účinností 1. 9. 2017) bude doplněn.

RVP PV - barevny_zari_2016.pdf

RVP PV - vyznačené změny

897,2KB | Čtvrtek, 15 září 2016 | Detaily
Pohled byl zobrazen 38046x od 9 srpen 2016 do 30 květen 2024