Plány IVP a PLPP

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty
Přidat do kolekce

   Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává mateřská škola pro dítě od prvního stupně podpůrných opatření a to na základě úprav ve vzdělávání, které jsou realizovány podle vzdělávacích potřeb dítěte, nebo zapojení do kolektivu. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte a všichni učitelé. Obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Mateřská škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování PO.

   Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně.

Ke stažení jsou na tomto místě šablony PLPP a IVP. V každém poli šablony je uveden návodný text, co do jednotlivých kolonek vyplňovat.

Soubory ke stažení

Individuální vzdělávací plán_PV.dotx

IVP PV

44,4KB | Pondělí, 14 listopad 2016 | Detaily

Plán pedagogické podpory_PV.dotx

PLPP PV

34,4KB | Pondělí, 14 listopad 2016 | Detaily

Individuální vzdělávací plán_PV.docx

43,9KB | Středa, 08 únor 2017 | Detaily

Plán pedagogické podpory_PV.docx

33,8KB | Středa, 08 únor 2017 | Detaily

ONLINE SETKÁNÍ: Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti s tvorbou PLPP a IVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související s tvorbou PLPP nebo IVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 2913x od 10 srpen 2016 do 25 březen 2017