Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Cesta k výjimečnosti – vzdělávací program

od Cesta k výjimečnosti

Webová stránka obsahuje souhrnný soubor vzdělávacího programu projektu Cesta k výjimečnosti. Z dokumentu i doplňujícího textu vedou hyperlinky k jednotlivým obsahům.

Vzdělávací program nabízí 4 moduly (tematické bloky):

  1. Základní modul Akademie leadershipu,
  2. Volitelný modul Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál,
  3. Volitelný modul Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání a
  4. Volitelný modul Zavádění formativního hodnocení ve škole.

Obrázek

Vzdělávací program – text

Blok obsahuje kompletní text vzdělávacího programu. V textu nalezete základní informace o celém vzdělávacím programu, o všech jeho 4 tematických blocích (modulech). Každý ze základních textů je doplněn odkazem na soubor materiálů ať již pro účastníka vzdělávání, nebo pro lektora.

Vzdělávací program – základní informace

Výzva

Budování kapacit pro rozvoj škol II

Název a reg. číslo projektu

Cesta v výjimečnosti. Leadership pro vedoucí pracovníky škol

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008258

Název programu

Akademie leadershipu

Název vzdělávací instituce

FC CZECH, s. r. o. Zastoupení FranklinCovey pro Českou republiku
a Slovensko

Adresa vzdělávací instituce a webová stránka

Ohradní 1440/2a, 140 00 Praha 4

https://www.franklincovey.cz/

Kontaktní osoba

Mgr. Ondřej Bárta

Datum vzniku finální verze programu

10. 5. 2020

Číslo povinně volitelné aktivity výzvy

2. vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

Forma programu

Kombinovaná

Cílová skupina

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pracovníků

Délka programu 

Základní tematický blok (modul) Akademie leadershipu: 55 hodin

Tematický blok Posílení strategické složky DG (zkrácený název): 30 hodin

Tematický blok Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytujících zájmové vzdělávání: 40 hodin

Tematický blok Zavádění formativního hodnocení ve škole (zkrácený název): 24 hodin

Zaměření programu (tematická oblast, obor apod.)

Pedagogika – kompetence pedagogického leadeshipu (vedení) pro vedoucí pracovníky škol/školských zařízení

Tvůrci programu

Odborný garant programu

Mgr. Ondřej Bárta

Ing. Jiří Chábera

Ing. Libor Bezděk

PhDr. Karel Starý, Ph.D., PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D.

Odborní posuzovatelé

Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Koten

Specifický program pro žáky se SVP (ano x ne)

ne

Anotace vzdělávacího programu

Ověřovaný vzdělávací program je originálním programem pro vedoucí pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Podpoří lídry v utváření a praktickém ověřování jednání a myšlení v několika "rolích leadershipu", které formulovali pro pedagogické lídry experti zastoupení vzdělávací společností FranklinCovey v České republice.

Vzdělávací program po částech

V tomto bloku naleznete postupně všechny části vzdělávacího programu a zároveň ke každé z nich odkaz na kompletní digitální portfolio.

Kapitola 1 – vzdělávací program a jeho pojetí

Kapitola 1 vzdělávacího programu vzniklého v projektu Cesta k výjimečnosti obsahuje identifikaci celého programu a podrobnosti týkající se obsahu a podmínek realizace všech 4 modulů vzdělávacího programu.

Přiložený text obsahuje současně odkazy na všechny ostatní součásti všech modulů programu:

  • vzdělávací obsahy
  • metodiky
  • materiály pro účastníky
  • materiály pro lektory
  • zprávy z ověřování
  • posudky externích odborníků (budou doplňovány postupně)
Připojené soubory Přílohy 1
Vzdelavaci program Akademie Leadershipu a jeho pojeti.docx.2 (436,6K) - Stáhnout

Kapitola 2 – podrobně rozpracovaný obsah programu

Podrobně rozpracovaný program přikládáme ke všem modulům tak, jak byl ověřen v pilotním realizačním cyklu projektu Cesta k výjimečnosti.

Připojené soubory Přílohy 4
2.0_FC volný čas 2. část - vzdělávací program.docx (102K) - Stáhnout
Akademie leadershipu pro vedoucí pracovníky škol 2 Podrobně rozpracovaný obsah programu.docx (50,5K) - Stáhnout
Formativní hodnocení 2 Podrobné rozpracování obsahu.docx (67K) - Stáhnout
Posílení strategické složky DG vedení škol (final).pdf (8,5M) - Stáhnout

Kapitola 3 - metodické materiály ke vzdělávacímu programu Akademie leadershipu

Kapitola 4 – Soubor materiálů pro realizaci programu

Přílohy jsou uloženy v digifoliu příslušného modulu.

Kapitola 5 – Soubor metodických materiálů

Přílohy jsou uloženy v digifoliu příslušného modulu.

7 Odborné didaktické posudky programu

Cesta - modul Akademie odborný posudek Koten.pdf

3,8MB | Pondělí, 11 květen 2020 | Detaily

Posudek_digi_gram_TKoten.pdf

2,2MB | Středa, 25 listopad 2020 | Detaily

Posudek_digi_gram_VN.pdf

1,1MB | Středa, 25 listopad 2020 | Detaily

Cesta - modul DDM - posudek Tomas Koten.pdf

2,2MB | Středa, 25 listopad 2020 | Detaily

Cesta - DDM - posudek Veronika Najvarová.pdf

2,4MB | Středa, 25 listopad 2020 | Detaily

Kapitola 8 – publikace výstupů na Metodickém portálu

Celá tato stránka je dokladem, že všechny ověřené výstupy vč. externího hodnocení jsou umístěny na Metodickém portálu RVP.CZ.

Toto je odkaz na vzdělávací program.

Kapitola 9 – newsletter

Publikujeme newsletter, který vyšel před začátkem ověřování VP.

Připojené soubory Přílohy 1
Newsletter_01_2018_Cesta.pdf (898,2K) - Stáhnout
Pohled byl zobrazen 579x od 6 květen 2020 do 22 leden 2021