Měsíční pohledy

od Významné dny a události

Přehled všech zpracovaných témat najdete na titulní stránce skupiny Významné dny a události.
V roce 2001 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 21. květen světovým dnem kulturní rozmanitosti jako výzvu k toleranci odlišných kultur a interkulturnímu dialogu.
Globální výchova je označení pro alternativní pojetí výuky a výchovy ve školách.

Výuka by podle něj měla vycházet z problémů současného světa, měla by rozvíjet osobnostní kompetence žáka a spolupráci ve třídě a měla by žáky vést k pochopení vzájemné provázanosti věcí a procesů.
 

Obrázek

http://goo.gl/mDA7M
http://goo.gl/mDA7M

Odkazy

http://www.arpok.cz/cz/ - ARPOK je nezisková orzanizace, jejímž hlavním posláním je zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o globálních rozvojových tématech.
 
http://cegv-cassiopeia.cz/index.php - CASSIOPEIA je centrum ekologické a globální výchovy.
 
http://www.nadace-adra.cz/prvak/cz/ - Nadace ADRA je nezisková humanitární organizace, která si klade za cíl přispívat svou činností ke zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel, a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc.

Katalog organizací zabývajících se GRV a MV

Katalog.pdf

www.arpok.cz/file/katalog.pdf

160,1KB | Úterý, 03 květen 2011 | Detaily

Cassiopeia - centrum ekologické a globální výchovy

 
V rámci projektu Kamarád jako kamarád II vznikly tři nové publikace: metodické listy pro učitele, které se věnují tematickým dnům „Lidská práva“, „Kulturní rozmanitost“ a „Afrika“. Shrnují metodiku každého dne a nabízejí další možnosti implementace průřezového tématu MKV na Základních školách.
 
Metodické listy pro učitele – Tematický den „Kulturní rozmanitost“
V publikaci Metodické listy pro učitele – Tematický den „Kulturní rozmanitost“ – je metodicky zpracován tematický den „Kulturní rozmanitost“, který vznikl v rámci projektu Kamarád jako kamarád II (projekt byl podpořen MŠMT). Metodika dále obsahuje navazující aktivity, náměty k pokračování a informační zdroje. Publikace je možné stáhnout v elektronické podobě zde
 
Metodický list (pro 1. stupeň) obsahuje:
  • stručnou anotaci 
  • zařazení do RVP
  • podrobnou tabulku aktivit žáků i učitele
  • navazující aktivity
  • doporučené informační zdroje.
 

Pestrobarevný svět (tematický den o kulturní rozmanitosti)

Kromě seminářů pro učitele humanitární organizace ADRA nabízí školám také tematické dny pro žáky zaměřené na rozvojovou problematiku. Tematické dny jsou celodenní programy zaměřené na určitá témata, která jsou s žáky probírána více do hloubky. 
 
Anotace programu: 
Na  naší planetě žije obrovské množství lidí – více než 6 miliard. Lidé v různých koutech světa žijí různými způsoby života a často i trochu jinak vypadají. Víme o nich něco? Jsme tolik odlišní, jak to na první pohled vypadá? Co máme naopak společného? A co si můžeme navzájem dát? Na tyto i další otázky si pokusíme odpovědět v rámci dne, který nese název „Pestrobarevný svět“. Zkusíme přijít na to, co náš  svět dělá tolik pestrým, co nás odlišuje a co nás vzájemně spojuje. Podíváme se na to, jak žijí lidé v jiných částech  světa, zamyslíme se nad tím, jak se žije cizincům zde u  nás České republice, a dozvíme se, co znamená tajemné slovíčko „kultura“.
 
Nabídka ve formátu PDF zde

Máte další nápady, odkazy a náměty?

Můžete

  •  stát se členy skupiny a pohled doplnit;
  • jako registrovaný uživatel napsat komentář pod tento pohled a zveřejnit jej.
Pohled byl zobrazen 2949x od 30 květen 2014 do 18 duben 2024