Měsíční pohledy

od Významné dny a události

Přehled všech zpracovaných témat najdete na titulní stránce skupiny Významné dny a události.

Něco z historie

Svátek hudby - svátek muzikantů - byl vyhlášen ministrem kultury Francouzské republiky Jacque Langem v roce 1982. K tomuto kroku ho vedla nespokojenost s trávením volného času mladou generací, která čím dál více zaujímala roli pasivního pozorovatele, nikoli aktivního účastníka uměleckého tvůrčího procesu. Svátek hudby byl pojat jako hudební happening, jehož hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, zahrady a další veřejnosti volně přístupné prostory. 
 
Svátek hudby se poprvé začal rozvíjet na evropské úrovni u příležitosti Evropského roku hudby 1985.
 
Od roku 1995 se vždy 21.června sdružují veřejnoprávní i soukromé instituce ke společnému pořádání Evropského dne hudby. Snahou tohoto celoevropského kulturního počinu je zlepšit povědomí o umělecké úrovni v každém ze států a rozvinout výměny v hudební oblasti mezi členy Evropské Unie a dalších evropských států.
 
Více na stránkách eKamarád.cz
Petr Novák (http://wiki.rvp.cz)
Petr Novák (http://wiki.rvp.cz)

Co nabízí Metodický portál

Digifolio 

Tematický vstup ICT a moderní technologie v hodinách HV (rozcestník v podobě pohledu z digifolia)

Wiki

Hudební nástroje - čb kliparty

Hudební nástroje - fotografie 

Články 

Virtuální hospitace Hudební výchova: Rock-and-roll (metodický popis + video z hospitace = inspirace, jak by to moholo také vypadat) 

Hudební abeceda (metodický postup + kartičky k činnostnímu učení v HV)

Hudební výchova a vzdělávací obsah RVP PV (hudební aktivity, které se dají využít ke splnění očekávaných výstupů jednotlivých oblastí RVP PV)

Měsíc hudebně tvořivých experimentů (několik tematicky laděných kreativních aktivit, které mohou rozsahem zahrnout měsíc vyučovací náplně hudební výchovy v jedné třídě)

Hudební nástroje v hodinách HV (žáci si během dvou hodin vytvoří přehled o druzích hudebních nástrojů, jejich základních vlastnostech a využití)

O pejskovi a kočičce (integrovaný blok pro PV) 

Didaktické hry v hudebních činnostech (náměty pro PV) 

Hry v hudební výchově na základní škole

další články...

DUMy

Hudební rébusy (J. Hrnčárková)

Pexeso - hudební nástroje (R. Bachtíková) 

Hudební nástroje (J. Šonková) 

Poznáváme hudební nástroje (J. Hrnčárková) 

další materiály... 

http://wiki.rvp.cz
http://wiki.rvp.cz

Odkazy (anglicky)

Fotografie hudebních nástrojů k vytištění a zalaminování nebo zobrazení na interaktivní tabuli. Velmi kvalitní!

SW pro vytváření karaoke na počítači vanBasco´s Karaoke Player 

Petr Novák (http://wiki.rvp.cz)
Petr Novák (http://wiki.rvp.cz)
Pohled byl zobrazen 4680x od 30 květen 2014 do 22 březen 2023