Měsíční pohledy

od Významné dny a události

Přehled všech zpracovaných témat najdete na titulní stránce skupiny Významné dny a události.

Něco z historie

"Nejčastěji se v souvislosti s vynálezem televize objevuje jméno J. L. Baird, který experimentoval s přenosy obrázků, a také se mu jako prvnímu povedl přenos obrazu po telegrafických drátech. 
V roce 1929 zahájila první vysílání britská televize BBC.
Československá televize zahájila provoz v roce 1953." (1)
 
Zdroj:
(1) Expozice : MOC SLOV NEZNAMENÁ MOC SLOV [online]. 2006-11-21 [cit. 2011-10-26]. Světový den televize. Dostupné z WWW: <http://monalisa.bloguje.cz/434642-svetovy-den-televize.php>. 
 
Další doporučené zdroje:
50 let ČT v kostce - zajímavý zdroj informací a možnost práce s textem 
Televize a její historie
Historie televize (PDF) - množství nákresů, fotografií (doporučujeme!) 
http://goo.gl/DwdPV (autor: T. Chaloupková, licence CC)
http://goo.gl/DwdPV (autor: T. Chaloupková, licence CC)
http://goo.gl/DTA7C (licence: public domain)
http://goo.gl/DTA7C (licence: public domain)

Odkazy (česky)

Inspirace z praxeZŠ Bohuslavice - Světový den televize ("Žáci 9. ročníku v rámci výuky Fyziky rozdělili téma do dvou rovin - Televize jako elektrospotřebič a Televize jako informační médium.")
 
Inspirace z praxe: ZŠ A SŠ Březejc - Světový den televize ("Žáci 2. ročníku praktické školy dvouleté připravili krátké televizní vysílání ze svého improvizovaného studia a řešili v něm nevážně vážnější i méně vážná témata.") 
 
Inspirace z praxe: ZŠ Šromotovo - Světový den televize ("Vyučující anglického jazyka již tradičně pro naše žáky připravily zábavné anglické odpoledne. Učebna vítala soutěžící supermoderní papírovou televizí a vidinou dozvědět se něco nového z oblasti médií.")
 
Virtuální museum historické radiotechniky (fotografie, znělky ČST ke stažení, odkazy) 
 
Přípravy: Mediální výchova a mediální gramotnost (portál FSV UK pro rozvoj mediální gramotnosti a podporu mediální výchovy - náměty do hodin, odkazy, literatura) 
 
 

Odkazy (anglicky)

Pohled byl zobrazen 3631x od 30 květen 2014 do 6 únor 2023