Měsíční pohledy

od Významné dny a události

Přehled všech zpracovaných témat najdete na titulní stránce skupiny Významné dny a události.

Něco z historie

Valné shromáždění OSN deklarovalo v roce 1950 10. prosinec jako Den lidských práv. V tento den byla o dva roky dříve (1948) přijata Všeobecná deklarace lidských práv, první mezinárodní kodex univerzálních práv člověka, ze kterého vychází řada dalších mezinárodních či národních právních úprav lidských práv a svobod.
 
Den lidských práv má výrazný symbolický charakter. Je varováním pro ty, kteří ve svůj prospěch zneužívají práva druhých a podporou těch, jejichž základní práva a svobody jsou porušována a těch, kteří se o ochranu lidských práv zasazují. Významnou symbolickou úlohu sehrál Den lidských práv i v bývalém Československu. Také jeho prostřednictvím se disidenti a řada dalších odvážných jedinců snažili upozornit bývalý režim na práva a svobody, která byla občanům Československa a celého východního bloku upírána.
 
Zdroj: Informační centrum OSN v Praze [online]. 2003-12-10 [cit. 2011-11-08]. 10. prosinec: Den lidských práv. Dostupné z WWW: <http://goo.gl/JT8EA>. 

Co nabízí Metodický portál

Lidská práva hrou, autor Alena Stehnová (PV)
Workshop k Všeobecné deklaraci lidských práv, autor: Amnesty International ČR, spoluautor: Jindra Pařízková (GV)
Úvod do problematiky lidských práv, autor: Lukáš Istenčin (ZV)
Lidská práva v Severní Koreji, autor: Vlasta Vyčichlová (ZV)
Předškolní děti a dodržování základních lidských práv, autor: Bohunka Trelová (PV)
Vetřelci, autor: Marek Mičienka (ZV)
Odvrácená tvář globalizace - vykořisťování, nucená práce a obchodování s lidmi, autor: Petra Kutálková, spoluautor: Kateřina Vrtílková (GV)
Právo dítěte - Nikdo Ti nesmí ubližovat!, autor: Alena Zajíčková (PV)
Cesta do Stokorcového lesa (dětská práva), autor: Mgr. Petra Kalibová 

Inspirace - Kalendář 2011 s motivy

HRD_2011calendar.pdf

6,1MB | Úterý, 08 listopad 2011 | Detaily

Odkazy (česky)

Obecné materiály o lidských právech
http://www.osn.cz/lidska-prava/
http://www.lidskaprava.cz/home

Odkazy (anglicky)

Human Rihts Day 2010 - videa, texty, odkazy, fotografie
Pohled byl zobrazen 2853x od 30 květen 2014 do 6 únor 2023