O projektu (úvodní stránka)

Přidat do kolekce
 

Podpora práce učitelů (PPUČ)

Podpora budování kapacit 
pro rozvoj základních pre/gramotností 
v předškolním a základním vzdělávání
 

"Pomáháme pedagogickým pracovníkům základních a mateřských škol 
získat dovednosti, které jim umožní efektivně rozvíjet 
čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků 
napříč školním vzděláváním."

  • Nabízíme metodickou podporu učitelům a školám v rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, včetně informatického myšlení napříč vzdělávacími oblastmi.
  • Vytváříme prostředí pro učení na Metodickém portálu RVP.CZ založené na vzájemném síťování učitelů, výměně zkušeností a sdílení inspirativní praxe v rozvoji gramotností dětí a žáků.
  • Identifikujeme vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v rozvíjení gramotností dětí a žáků.
  • Spolupracujeme s odbornou veřejností v oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti za účelem přenášet inovativní postupy a metody rozvoje gramotností do škol.

Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v současné době mezi hlavní priority vzdělávání. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech.

Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci a mladí lidé zažívali úspěch ve škole i pracovním životě. Poskytování co nejbohatších příležitostí k rozvoji gramotností všech žáků je zároveň jedním z klíčových předpokladů pro dosažení rovnosti ve vzdělávání a sociální spravedlnosti. Výsledky mezinárodních šetření poukazují na stále přetrvávající obtíže českých žáků v oblasti základních gramotností.

Na tuto situaci reaguje projekt Podpora práce učitelů (PPUČ), který se zaměřuje na zvyšování dovedností učitelů mateřských a základních škol v rozvoji čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Podpora učitelům, jako klíčovému předpokladu kvalitní výuky, bude poskytována jednak přímo ve školách zapojených do projektu a v nejširším měřítku bude sdílena prostřednictvím digitálních technologií se všemi zájemci. Významnou inovací, a jedním z cílů projektu, je prolnutí základních gramotností do všech oblastí vzdělávání. Učitelé budou podporováni v tom, aby do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů začleňovali takové výukové situace, které umožní dětem a žákům dosahovat pokroku v základních gramotnostech.

 

Čtenářská gramotnost

webový speciál

Webové speciály pro matematickou a digitální gramotnost připravujeme a jejich zveřejnění je na spadnutí.

Pokud máte již nyní otázky týkající se podporovaných gramotností, můžete využít služeb Konzultačního centra NÚV, kde vám dotazy rádi zodpovíme.

23. 5. 2017
Prostor pro sdílení zkušeností s rozvojem čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v základních a mateřských školách nabídnou odborné panely, které se konají ve dnech:
Zájemci o účast se mohou přihlásit na ppuc@nuv.cz až do naplnění kapacity.

17. 5. 2017
Co je smyslem projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a co projekt přinese školám, které se do něj zapojí? Odpovědi na tyto a další často kladené otázky najdete zde.

Další dotazy nám můžete zaslat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na ppuc@nuv.cz.

Soubory ke stažení

PPUČ_SRP_prezentace.pdf.1

2,1MB | Středa, 08 březen 2017 | Detaily

hlavní manažer projektu: Mgr. Petr Naske
obsahový manažer:  Mgr. Jakub Holec
e-mail:  ppuc@nuv.cz
PPUC, PPUČ
Pohled byl zobrazen 2658x od 16 leden 2017 do 22 květen 2017