Škola na dotek v Královéhradeckém kraji

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.3.00/51.0042; název projektu: Škola na dotek v Královéhradeckém kraji; název příjemce:  Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČ 67439918
Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

Projekt byl zaměřen na rozvoj a zkvalitnění kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků partnerů v Královéhradeckém kraji při integraci ICT do výuky. Projekt svou podstatou, obsahem klíčových aktivit a celkovým pojetím výrazně přispěl k využívám nových moderních dotykových zařízení (notebooků) ve výuce. Projektem byla oslovena cílová skupina vedoucích pracovníků a pedagogických zaměstnanců, kteří se do projektu zapojili prostřednictvím jednotlivých aktivit.

Během realizace projektu se ukázalo jako nejdůležitější nastavení předávání informací od žadatele k partnerským školám. Vzhledem k velkému počtu malých škol, které nemají vlastní účetní nebo ekonomy, bylo zcela zásadní od počátku dbát na důsledné dodržování všech pravidel z Příručky pro příjemce.

Protože jsme si byli vědomi tohoto rizika, tak na úvod realizace projektu byla v září 2014 provedena informační schůzka pro ředitele škol a ekonomy. Na tuto schůzku potom navázala úvodní konference a před ukončením projektu byla provedena závěrečná konference. Kromě přímého předání informací a pokynů na těchto akcích bylo pro zvládnutí organizace a koordinace jednotlivých aktivit v projektu vydávalo vedení projektu pravidelně Informační listy pro příjemce. V těchto listech byly pokyny a informace především z ekonomické oblasti a z oblasti veřejných zakázek.

Na konci roku 2014 a počátkem roku 2015 probíhaly veřejné zakázky na nákup dotykových zařízení. Problematice veřejných zakázek jsme věnovali velkou pozornost, tak aby všechny veřejné zakázky byly poskytovatelem (MŠMT) zkontrolovány a odsouhlaseny.

V březnu začala školení jednotlivých aktivit. Bylo naší snahou školení organizovat na co nejvíce místech, co nejblíže jednotlivým školám. Školení proběhla z našeho pohledu úspěšně a účastníci v drtivé většině pozitivně hodnotili jejich organizaci a přínos. Jako další pozitivní skutečnost se projevilo umožnění prodloužení projektu do konce září 2015, neboť to znamenalo větší časový prostor pro všechny aktivity a bezesporu to přispělo k úspěšnému završení projektu.

Vlastní projekt obsahoval sedm klíčových aktivit, z nichž první a poslední byla především určena pro vedoucí pracovníky, ostatních se účastnili pedagogové zapojených partnerských škol.

 • V KA 1 byla provedena úvodní konference, kde byli vedoucí pracovníci školeni v oblastech veřejných zakázek a současných trendů v ICT.
 • V KA 2 byl vytvořen tým mentorů složený z odborníků, kteří pedagogům partnerských škol poskytovali konzultace a technickou pomoc prostřednictvím telefonu, portálu www.skolykhk.cz, ale většinou to bylo osobní komunikací u příjemce nebo u partnera, kdy byly využívány i dvě mobilní učebny zřízené ke školení pedagogických pracovníků. Mentoři budou poskytovat konzultace i po ukončení projektu.
 • V KA 3 byli proškoleni metodici ICT škol, kteří následně poskytovali podporu pedagogům a budou ji poskytovat i po ukončení realizace projektu.
 • KA 4 byla zaměřená na - ICT co už máme - kde si pedagogové osvěžili a i prohloubili své znalosti a dovednosti s využíváním dosud využívaného SW vybavení partnerských škol.
 • KA 5 byla zaměřená na - ICT co chceme - kde byli pedagogové proškoleni v možnostech využití nově pořízeného HW a SW ve výuce.
 • KA 6 byla zaměřená na - ICT oborová didaktika - kde byli pedagogové proškoleni ve využívání specializovaných výukových SW pro humanitní, jazykové a přírodovědné předměty.
 • V KA 7 byla zpracována závěrečná evaluační zpráva, která vycházela z evaluačních zpráv jednotlivých partnerů. Pro seznámení partnerů s dosaženými výsledky v projektu, pozitivními i negativními zkušenostmi a dalšími novými trendy v ICT, které nebylo možné postihnout ve školeních, byla provedena závěrečná konference. Protože se konference nemohli účastnit všichni pedagogové, tak byl pro jejich potřebu vytvořen sborník.

Všechny KA byly realizovány v rozsahu dle žádosti.

Vytvořeno bylo:

 • portál projektu www.skolykhk.cz
 • mobilní učebna vybavená dotykovými notebooky
 • mobilní učebna vybavená dotykovými tablety

Projekt z pohledu realizátorů i z ohlasů partnerských škol lze hodnotit jako velmi úspěšný.

Chceme vyzvednout i přístup kontrolních pracovníků MŠMT, kteří projekt průběžně kontrolovali. Z našeho pohledu se jednalo o náročnou a podrobnou kontrolu, která však vždy probíhala nanejvýš korektním způsobem.

Web projektu

Výstupy

 1. informační a e-learnignový portál
 2. mobilní učebna s tablety
 3. mobilní učebna s dotykovými notebooky

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio
Pohled byl zobrazen 672x od 24 únor 2016 do 16 říjen 2019