RESTART

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/51.0004; Název projektu: RESTART; Název příjemce: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ: 62330403

Přidat do kolekce

Web projektu

Stručný obsah projektu

Projekt  byl  realizován  od  22.  10.  2014  do  21.  9.  2015  v  39  partnerských  ZŠ  a  SŠ Moravskoslezského  a  0lomouckého   kraje.  Na  vstupu  do  projektu  a  na  jeho  výstupu zpracovaly zapojené školy hodnotící zprávy z pohledu využívání ICT ve škole (pro tento účel jsme zvolili aplikaci Škola21 na portalu RVP.CZ). Ve zprávách školy zkoumaly ve vytipovaných indikátorech, k jakému posunu v oblasti implementace ICT do života školy za dobu realizace projektu došlo.

V  tomto  projektu  se  pedagogičtí  pracovnici  škol  seznamovali  s  možnostmi  využívání NTB/tabletu ve výuce  ve svém předmětu. Zahájení vzdělávání bylo organizováno formou společného workshopu k tématu Výukové objekty na internetu. Na ně navazoval intenzivní kurz práce s NTB/tabletem a příprava na oborovou didaktiku podpořenou ICT (zpravidla paralelně).  V projektu byla část vzdělávání směrovaná na podporu dalšího systematického rozvoje ICT ve škole - příprava metodiků ICT.

Vedoucí pracovníci zapojených škol se účastnili kurzu, který se věnoval veřejným zakázkám, ve většině případů pak zvládli realizovat výběrová  řízení na pořízení NTB/tabletů do své školy. Následoval kurz věnovaný autorskému zákonu a stáž v některé ze škol, aby se mohli lépe seznámit se způsobem využívání ICT ve škole obdobného typu. 

V průběhu celé realizace projektu byla dána pedagogickým pracovníkům zapojených škol možnost využít některou z forem mentoringu, jako inovaci jsme v projektu ověřovali použití SW eMentor, pomocí kterého lze provádět záznam vlastních hodin a jejich následný rozbor. Všechny formy mentoringu byly v projektu využity a měly dobrý ohlas mezi zapojenými školami.

Celkem bylo v projektu realizováno 268 (vč. 2 konferencí) kurzů. Vzděláváním a mentoringem bylo podpořeno celkem 1611 osob, plánovaná hodnota z "Rozhodnuti" 1425 byla překročena o cca 13 % při dodržení plánovaných nákladů.

Cílem připravovaného projektu bylo posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou  integraci do základnich a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možnou diseminací do dalších sousedních krajů. V projektu jsme se proto zaměřili na zvýšení kompetenci v efektivní využívání ICT ve výuce u VeP a  PP napříč  školou, na integraci  ICT do výuky  a do života  školy. Jako finanční partnery jsme zapojili 39 ZŠ a SŠ (38 subjektů z MSK, 1 subjekt OL).

Z  partnerských škol  (nositelů inovací)  byla  vytvořena  sit' Inovačního centra škol  MSK s metodickou  podporou  příjemce.   Společně  sdílíme   inovace  a   příklady   dobré  praxe v regionálním školství a zajímavé zkušenosti publikujeme na webových stránkách projektu. Vzdělávací aktivity v projektu byly kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivitu PP jsme podpořili mentoringem a aktivním používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídily (NTB/tablety se staly majetkem školy) a předaly PP k využívání v procesu edukace i v době po skončení projektu.

Nabyté zkušenosti a dovednosti PP jsme prezentovali na 2 krajských konferencích (vč. online   přenosu).   Zpřístupnili   jsme  online   výstupy  ke  sdílení,  výstupy  projektu  jsou publikovány na www.kvic.cz, www.rvp.cz, moodle2.kvic.cz.

Obsah:

Jméno Popis
file RESTART-CKD.pdf často kladené otázky
file RESTART-VP-Autoevaluace práce učitele pomocí ICT.pdf
file RESTART-VP-AZ.pdf aplikace autorského zákona ve škole
file RESTART-VP-Chromebook - účinná pomůcka ve výuce.pdf
file RESTART-VP-CloudComputing.pdf
file RESTART-VP-DotykovaZarizeniVeVyuce.pdf
file RESTART-VP-Efektivní využití ICT na 1. stupni ZŠ.pdf
file RESTART-VP-Efektivní využití ICT ve výuce anglického jazyka.pdf
file RESTART-VP-Efektivní využití ICT ve výuce německého jazyka.pdf
file RESTART-VP-Finanční management.pdf
file RESTART-VP-Geometrie dynamicky na počítači.pdf
file RESTART-VP-Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti .pdf
file RESTART-VP-Inovativní výukové strategie využívání ICT ve škole.pdf
file RESTART-VP-iPad - účinná pomůcka ve výuce.pdf
file RESTART-VP-LegislativaSpojenaSICTVeSkole.pdf
file RESTART-VP-Mediální výchova s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Mentoring.pdf
file RESTART-VP-MoodlePraktickeVyuziti.pdf
file RESTART-VP-NebezpecnyInternetProProfesionaly.pdf
file RESTART-VP-Notebook s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce.pdf
file RESTART-VP-Počítačová grafika pro pokročilé.pdf
file RESTART-VP-Tablet s androidem - účinná pomůcka ve výuce.pdf
file RESTART-VP-Tablet s Windows 8 - účinná pomůcka ve výuce.pdf
file RESTART-VP-Tuzemské stáže ve škole.pdf
file RESTART-VP-VZ.pdf specifika a úskalí veřejných zakázek ve škole
file RESTART-VP-Výuka biologie a přírodopisu s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka chemie s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka fyziky s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka matematiky s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka přírodních věd s využitím digitální měřící sady.pdf
file RESTART-VP-Výuka vzdělávací oblasti Člověk a společnost s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka zeměpisu s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výuka českého jazyka a literatury s podporou ICT.pdf
file RESTART-VP-Výukové objekty na internetu.pdf

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio

Záznam dvoudenní konference bude zaslán zájemci na vyžádání na e-mail restart@kvic.cz.

Pohled byl zobrazen 864x od 19 květen 2016 do 16 říjen 2019