Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce

od Výzva 51 - výstupy

Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.3.00/51.0001; název projektu: Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce; název příjemce: EDUCO CENTRUM s.r. o., Revoluční 955/45, 794 01 Krnov,  IČO 26869250
Přidat do kolekce

Stručný obsah projektu

Projekt podpořil pedagogy k efektivnímu využívání ICT ve výuce za pomoci dotykových zařízení a didaktických oborových školení a navedl partnerské školy a CS k moderním přístupům a metodám ve výuce. Projekt se soustředil na 640 účastníků z 33 Mš v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Projekt byl realizován s finančními partnery, kdy 42% procent činily malé školy s počtem žáků do 200 osob. Díky projektu se zvýšily kompetence jednotlivých zapojených pedagogů a zároveň bylo podpořeno on-line sdílení napříč všemi zapojenými školami. Po celou dobu realizace byl kladen důraz na posun myšlení pedagoga a to díky různých forem, stylu výuky, které otevírají nové možnosti (prezenční forma výuky, blended-learning, e-learnig, webináře, on-line komunikace, testování). Realizace projektu byla zaměřena především na přístup učitele k výuce a žákům s efektivním využitím ICT.

Projekt byl řešen prostřednictvím tří klíčových aktivit:

  • KA 01 Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce
  • KA 02 - Aktivita 8: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky
  • KA 03 - Aktivita C - Evaluace

Hlavním cílem projektu:

Realizací projektu se zlepšily kompetence pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků škol a školských zafizení pro využívání ICT ve výuce. Díky projektu došlo k integraci dotykové technologie do výuky (tabletu). Technikou byli vybaveni pedagogové a těm také při výuce sloužila. Aktivity projektu (A, B, C) pomohly škole a pedagogovi k individualizaci výuky, digitalizaci, interaktivitě a v práci v on-line prostředí.
Dílčí cíle:
  1. Byl vytvořen vzdelavací systém v rámci DVPP včetně podpory e-learningu.
  2.  Vznikla zdravá integrace ICT do výuky a didaktické řešení výuk jednotlivých předmětů.
  3. Jednotlivým členům CS byla poskytnuta odborná pomoc (mentoring, koučink) a technická podpora (vzdálená správa, odborný projektový tým).
  4. Díky blended-learningu (kombinovaný způsob výuky) bylo využito všech podpůrných nástrojů ve vzdělávání, jako jsou: webináře, on-line diskuze, e-learning a získanou metodiku se během projektu dařilo implementovat do výuky.
  5. V průběhu projektu procházel pedagog cíeně vzděláváním, měl k dispozici vlastní zařízení (tablet), poradenskou podporu a díky tomu získal nebo posílil nové kompetence pedagoga ve využití ICT ve výuce.
Celkově bylo podpořeno 33 základních škol. Bylo 640 podpořených a zároveň úspěšné podpořených ,jedinečných" osob a 1883 realizovaných osobokurzů. Proběhlo 160 realizovaných běhu 10 různých DVPP (z toho 7 specializací v oborových didaktikách). Byly vytvořeny 2 nové vzdělávací programy, bylo zakoupeno celkem 478 dotykových zařízení + 40 ks dotykorych zařízení pro mobilní učebnu.

 

Všechny pohledy skupiny Výzva 51

Výzva 51
Autor: Pavlína Hublová
NázevPopisTyp
Dotyková zařízení ve výucedigifolio
Využíváme ICT ve výucedigifolio
Inovace na dosahdigifolio
Učíme digitálnědigifolio
Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnostidigifolio
Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojůdigifolio
Digitálně a interaktivnědigifolio
INTERES - Informační technologie realizované spolupracídigifolio
ICT jako nástroj inovace výukydigifolio
Dotkněte se inspiracedigifolio
Vzdělávání dotykemdigifolio
Škola na dotek v Královéhradeckém krajidigifolio
Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelůdigifolio
Škola digitálního věkudigifolio
Vzdělávání pedagogů v prostředí cloududigifolio
Didaktika pro kyberprostordigifolio
Moderní učitel 21. stoletídigifolio
Informační centra digitálního vzdělávánídigifolio
ICT nás bavídigifolio
Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativnědigifolio
Vzdělávání pedagogů pomocí tabletůdigifolio
Cloud je budoucnost vzdělávánídigifolio
Učitelé onlinedigifolio
Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivní výukudigifolio
Dotkněme se budoucnostidigifolio
Vzájemným učením – cool pedagog 21. stoletídigifolio
Podporovou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském krajidigifolio
Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávánídigifolio
Mentoring a individuální rozvoj pedaggických pracovníků ve využívání dotykových zařízení ve výuceodigifolio
Dotkněte se inovacídigifolio
Moderní učiteldigifolio
Integrace ICT do výukydigifolio
RESTARTdigifolio
Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školáchdigifolio
KANTOR IDEÁL - Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výukydigifolio
Pedagog a tablety ve výucedigifolio
Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výucedigifolio
Pohled byl zobrazen 695x od 6 červen 2016 do 16 říjen 2019