Oblast pozornosti, paměti

od Průvodce RVP PV

 
Doporučení, inspirace a náměty
 

V podstatě při všech cvičeních, kdy stimulujme vnímání, podporujeme koncentraci pozornosti. I při cvičeních smyslových funkcí dítě aktivizuje svou pozornost. Míra pozornosti určuje délku spolupráce dítěte s dospělým a kvalitu výkonu. Záměrem pedagogického působení je rozvinout u dítěte takovou míru koncentrace pozornosti, která mu umožní učení s porozuměním. V oblasti paměti můžeme mluvit o paměťových procesech spojených se smyslovým vnímáním, či z hlediska času na okamžitou/dlouhodobou. Jednoduché paměťové úkoly  - básnička, říci řadu slov okamžitě, položit obrázky v předloženém pořadí - zvládají obvykle bez výraznějších obtíží. Při ztížení úlohy tzv. interferujícími vjemy (říci slova, nechat spočítat kostky a pak teprve reprodukce slov) dochází ke snížení výkonu.

Obtíže v koncentraci pozornosti:

  • stálost pozornosti (schopnost setrvat u určitého podnětu určitou dobu)
  • rozsah pozornosti (množství podnětů, které může přijímat souběžně)
  • intenzita pozornosti.

Náměty pro cvičení koncentrace:

  • při jednotlivých cvičení a hrách se plně vědomě věnovat činnosti, lehce prodlužovat dobu pracovního výkonu
  • při cílených cvičení pozornosti: vyškrtávat z řady obrázku podle vzoru (počet vyškrtávaných předmětů se řídí úrovní dítěte). Úkol nesmí být ani jednoduchý, ani náročný, určitým obrázkům přiřazovat čísla, barvy a kontrolovat v předloženém pracovním listě. 

Obtíže v paměťových procesech:

Sluchová verbální paměť, okamžitá zraková paměť, vybavování z paměťové stopy.

Náměty pro stimulaci paměti:

  • viz cvičení uváděná dříve podle jednotlivých percepcí, říkání básniček, rozpočítadel, vybavování si činností na začátku dne, kde jsme byli, co jsme viděli.

Navigace

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Pohled byl zobrazen 1983x od 15 březen 2017 do 6 únor 2023