Archiv pohledů

Literatura Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
8 Učební materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
7 Spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů ve výuce češtiny neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
6 Jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho vztah k problematice jazykového vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
4 Jazykové vzdělávání neslyšících žáků v mladším školním věku Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
3 Jazykové vzdělávání neslyšících dětí v předškolním věku Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
2 Jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením podle preferovaného jazyka Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
1 Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Metodická podpora pro učitele Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Online setkání: VÝUKA V PROJEKTECH NA 1. STUPNI ZŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Digitální gramotnost ICT ve výuce (Lenka Urbanová)
Online setkání: TŘÍDA - OD JEDNOTLIVCE K TŘÍDNÍMU KOLEKTIVU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Žáci s mentálním postižením Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Podpůrná opatření vztahující se k žákům se SVP ve škole Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Žáci se zrakovým postižením Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Žáci se sluchovým postižením Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Žáci s poruchou autistického spektra (PAS) Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Žáci s tělesným postižením Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Žáci s narušenou komunikační schopností (vady řeči) Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)