Archiv pohledů

Online setkání: OTEVŘENÁ A NENÁSILNÁ KOMUNIKACE V NÁROČNÝCH SITUACÍCH Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Jak můžeme s dětmi/žáky se SVP mluvit o koronaviru při zahájení prezenční výuky Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Využívání digitálních technologií při distančním vzdělávání žáků se SVP a nadaných Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Možnosti diferenciace úlohy na téma „koronavirus“ pro žáky s rozdílnými předpoklady Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Jak doma vzdělávat dítě se specifickými poruchami učení Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Individualizace a diferenciace zadání při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Setkání společenství praxe Člověk a společnost a Člověk a příroda PPUČ (Karel Tomek)
Cesta k výjimečnosti – modul Posílení strategické složky DG Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Cesta k výjimečnosti – Základní modul Akademie leadershipu Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Online setkání: ONLINE KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ A KARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM A SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Cesta k výjimečnosti – vzdělávací program Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Setkání společenství praxe Člověk a zdraví PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: SKUPINOVÁ PRÁCE A KOOPERATIVNÍ UČENÍ II. Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S LMP Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: FORMATIVNÍ HODNOCENÍ II Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)