Archiv pohledů

Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Matematika PPUČ (Karel Tomek)
Pohybem k rozvoji akademických gramotností PPUČ (Karel Tomek)
Zacházíme s dětmi jako s formičkami na těsto. Potřebují ale svobodu a důvěru. PPUČ (Karel Tomek)
Setkání společenství praxe Člověk a zdraví v Kateřinicích PPUČ (Karel Tomek)
Čtvrtá minikonference OP ČG v Plzni 12-2018 Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Všenory - turistika a pohyb 2016-2019 Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic" (Petr Koubek)
Online setkání: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II. Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Už víme, co pijeme i jakou „šťávu“ v sobě schovává citron! PPUČ (Karel Tomek)
Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo (Alena Hesová)
Dějepis a výchova k občanství trochu jinak PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI NEJEN V ČEŠTINĚ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Žáci s SPU a čtenářská gramotnost PPUČ (Karel Tomek)
Vánoční inspirace 2018 Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Společné vzdělávání Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Úvod Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Literatura Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
8 Učební materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
7 Spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů ve výuce češtiny neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
6 Jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho vztah k problematice jazykového vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)