Archiv pohledů

Online setkání: MOTIVACE A MOTIVÁTORY Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK PODPOŘIT ŽÁKA S ADHD LIMITOVANÉHO OSLABENÝMI EXEKUTIVNÍMI FUNKCEMI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK PODPOŘIT DÍTĚ S PROBLÉMY V UČENÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE – OČIMA DÍTĚTE, RODIČE I PEDAGOGA Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP V MATEŘSKÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: SYNDROM VYHOŘENÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: APIV A – HODNOCENÍ V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: APIV A – SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KLIMA/KULTURA ŠKOLY Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Setkání Společenství praxe – archiv jaro 2020 PPUČ (Karel Tomek)
Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Umění a kultura PPUČ (Karel Tomek)
Všenory – turistika a pohyb 2016–2021 Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc" (Petr Koubek)
Zveme vás na celostátní konferenci Počítač ve škole 2020 Miloš Bukáček
Inspirace pro online výuku Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Minimetodiky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání (PV) Minimetodiky (Simona Šedá)
Luděk Heinz: Kdo je připraven, není zaskočen Petra Řezáčová
Zadávání úkolu s krokováním Renata Votavová
Zadání úloh pro skupinovou práci Renata Votavová
Dělení žáků do skupin s ponecháním možnosti individuální práce Renata Votavová
Řešení sporu mezi spolužáky při skupinové práci Renata Votavová
Vrstevnické učení Renata Votavová