Archiv pohledů

Domovská stránka skupiny Pohled s tímto tématem rozšiřuje Kapalang Edankeun 16. 06. 2022 04:25
Duševní vlastnictví – výuka na školách Úřad průmyslového vlastnictví České republiky (český patentový a známkový úřad) Eva Křováková 06. 05. 2022 13:53
Společné vzdělávání Společné vzdělávání Jitka Jarníková 19. 04. 2022 12:40
Hlavní stránka NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35
Inspirace pro rozvoj gramotností dítěte NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35
Inspirace pro celkový rozvoj dítěte NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35
Inspirace pro plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35
Inspirace pro vzdělávání distančním způsobem NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35
Inspirace k podpoře dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání Andrea Mouchová 13. 10. 2021 14:35