Archiv pohledů

Gramotnosti.pro léto – letní škola 2019 PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: UČIT SE UČIT, MYSLET A ŽÍT – UČENÍ S OHLEDEM NA FUNGOVÁNÍ MOZKU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
KuliFerda a jeho svět Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Pracovní sešity KuliFerda - podzim, ročník 2019/2020 Nakladatelství Dr. Josef Raabe (Stanislava Andršová)
Významná výročí v roce 2019 Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: LIDOVÁ BALADA A JEJÍ UPLATNĚNÍ VE VÝUCE Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: BIODIVERZITA Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: NÁPADNÍK PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Gramotnosti v přírodě PPUČ (Karel Tomek)
Vzdělávání nadaných Karel Tomek
Matematická gramotnost ≠ pouze matematika a pojetí Člověk a svět práce trochu jinak PPUČ (Karel Tomek)
Gramotnosti ve cvičebním úboru PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: SPORTOVNÍ TEXT - NÁSTROJ K ROZVOJI ČTENÁŘSTVÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: SPOMOCNÍK A VIRTUÁLNÍ DIGITÁLNÍ CENTRUM ELIXÍRU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Společenství praxe Český jazyk a literatura (ČJL) PPUČ (Karel Tomek)
Respektování osobního tempa žáka Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Problémová výuková metoda, myšlenkový problém Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Prohloubení učiva s ohledem na možnosti žáků Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Zaměření na úkol Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Už víme, kolik vlasů má Rákosníček a jak pomoci ptákům od ropné skvrny! PPUČ (Karel Tomek)