Archiv pohledů

Všenory - turistika a pohyb 2016-2019 Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic" (Petr Koubek)
Online setkání: DIFERENCOVANÁ VÝUKA ANEB JAK PRACOVAT S NADANÝMI ŽÁKY V BĚŽNÉ TŘÍDĚ - PRAKTICKÉ ODPOVĚDI NA PRAKTICKÉ OTÁZKY Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: ROZVOJ GRAMOTNOSTÍ POMOCÍ YOUTUBE Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: LIDOVÁ PÍŠŤALA KONCOVKA A JEJÍ VYUŽITÍ VE VÝUCE Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Vyrovnané zastoupení v politice a rozhodování Gender (Petr Koubek)
Online setkání: BIODIVERZITA Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI PRO 2. STUPEŇ ZŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST - OSVOBOZOVÁNÍ MLADÉHO ČTENÁŘE (NÁMOŘNÍKA) Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Vzdělávání žákyně OMJ Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Online setkání: ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI PRO 1. STUPEŇ ZŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Inspirovat k inovacím v jazykovém vzdělávání MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Online setkání: MODERNÍ APLIKACE VE WINDOWS II Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ S VYUŽITÍM ROBOTICKÝCH HRAČEK Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: MATEMATICKÁ GRAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Dejme novou šanci druhotným surovinám (soutěž) MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Online setkání: GENDEROVĚ CITLIVÝ PŘÍSTUP K DĚTEM V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - UKÁZKY PRAKTICKÝCH AKTIVIT Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: MODEL E-U-R V PRAXI, ROZVOJ KREATIVITY Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Zveme vás na celostátní konferenci Počítač ve škole 2019 Miloš Bukáček
Pokusné ověřování občanského vzdělávání Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)