Archiv pohledů

Setkání Společenství praxe – archiv jaro 2020 PPUČ (Karel Tomek)
Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Umění a kultura PPUČ (Karel Tomek)
Všenory – turistika a pohyb 2016–2021 Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc" (Petr Koubek)
Zveme vás na celostátní konferenci Počítač ve škole 2020 Miloš Bukáček
Inspirace pro online výuku Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Minimetodiky pro rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání (PV) Minimetodiky (Simona Šedá)
Luděk Heinz: Kdo je připraven, není zaskočen Petra Řezáčová
Zadávání úkolu s krokováním Renata Votavová
Zadání úloh pro skupinovou práci Renata Votavová
Dělení žáků do skupin s ponecháním možnosti individuální práce Renata Votavová
Řešení sporu mezi spolužáky při skupinové práci Renata Votavová
Vrstevnické učení Renata Votavová
Paměťové učení Renata Votavová
Šifrovací hra ENIGMA Renata Votavová
Diferenciace šifrovací hry Renata Votavová
Akcelerace učiva Renata Votavová
Skládankové učení Renata Votavová
Dobrovolný úkol s benefitem Renata Votavová
Online setkání: APLIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH PRVKŮ DO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY MŠ II Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: SKUPINOVÁ PRÁCE A KOOPERATIVNÍ UČENÍ II Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)