Archiv pohledů

Specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Jak má vypadat výuka přírodopisu a biologie v příštích letech? Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: APLIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH PRVKŮ DO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY MATEŘSKÉ ŠKOLY Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Všenory – turistika a pohyb 2016–2020 Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic" (Petr Koubek)
Online setkání: ASISTENT JAKO PODPORA PEDAGOGA ANEB ASISTENT PEDAGOGA VE SVĚTLE MÝTŮ A PRAVD V PROSTŘEDÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Online setkání: MODERNÍ KARETNÍ A DESKOVÉ HRY K ROZVOJI MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: I KDYŽ NEJSEM JAZYKÁŘ, MOHU UČIT METODOU CLIL Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: KOMUNIKACE RODINA–ŠKOLA; SPECIFIKA KOMUNIKACE S RODIČI ŽÁKŮ S SVP Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH I. Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Technické myšlení, technická tvořivost a praktické činnosti ve vzdělávání na základní škole Projekt Člověk a technika (Lenka Perglová)
Literatura Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Co ukazují zkušenosti Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Podpůrná opatření ve vzdělávání Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Spolupráce školy a SPC Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Přístup k žákovi s chronickým onemocněním Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Doporučovaná zohlednění v procesu výuky Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Nejčastější projevy uvedených diagnóz a jejich promítání do školní výuky Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Přehled nejčastějších diagnóz žáků s tělesným postižením Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Vymezení kategorie tělesného postižení Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)