Archiv pohledů

Online setkání: GENDEROVĚ CITLIVÝ PŘÍSTUP K DĚTEM V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH - UKÁZKY PRAKTICKÝCH AKTIVIT Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: MODEL E-U-R V PRAXI, ROZVOJ KREATIVITY Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Zveme vás na celostátní konferenci Počítač ve škole 2019 Miloš Bukáček
Pokusné ověřování občanského vzdělávání Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: POHYBOVÉ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: MAPY UČEBNÍHO POKROKU KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ VE VÝUCE ZŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Evropská jazyková cena Label 2019 MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK SEZNAMOVAT ŽÁKY A ŽÁKYNĚ II. STUPNĚ ZŠ S TÉMATEM ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech? Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: JAK SEZNAMOVAT ŽÁKY A ŽÁKYNĚ I. STUPNĚ ZŠ S TÉMATEM ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH POZICÍCH Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k volbě povolání na ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7 PPUČ (Karel Tomek)
Ekostory.cz – Projekt pro učitele občanské a ekologické výchovy Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MŠ II. Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Matematika PPUČ (Karel Tomek)
Pohybem k rozvoji akademických gramotností PPUČ (Karel Tomek)
Zacházíme s dětmi jako s formičkami na těsto. Potřebují ale svobodu a důvěru. PPUČ (Karel Tomek)
Setkání společenství praxe Člověk a zdraví v Kateřinicích PPUČ (Karel Tomek)
Čtvrtá minikonference OP ČG v Plzni 12-2018 Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Všenory - turistika a pohyb 2016-2019 Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic" (Petr Koubek)