Archiv pohledů

Online setkání: ADHD NETRADIČNĚ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: FORMATIVNÍ HODNOCENÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Zveme vás na celostátní konferenci Počítač ve škole 2020 Miloš Bukáček
Online setkání: SKUPINOVÁ PRÁCE A KOOPERATIVNÍ UČENÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Společenskovědní vzdělávání Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ (Alena Hesová)
ASOCIACE UČITELŮ OBČANSKÉ VÝCHOVY A ZÁKLADŮ SPOLEČENSKÝCH VĚD Výchova k občanství/Občanský a společenskovědní základ (Alena Hesová)
Finanční gramotnost – neformální vzdělávání Finanční gramotnost (Alena Hesová)
Finanční gramotnost Finanční gramotnost (Alena Hesová)
Standardy finanční gramotnosti Finanční gramotnost (Alena Hesová)
Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů H-mat, o.p.s.
Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ (2. stupeň ZŠ) Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ (1. stupeň ZŠ) Průvodce upraveným RVP ZV (Tomáš Pavlas)
Společenství praxe Člověk a příroda PPUČ (Karel Tomek)
Společenství praxe Člověk a společnost PPUČ (Karel Tomek)
Společenství praxe předškolního vzdělávání (MŠ Obrnice) PPUČ (Karel Tomek)
Vánoční inspirace Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: PROBLÉMY NADANÝCH ŽÁKŮ S UČITELI A PROBLÉMY UČITELŮ S NADANÝMI ŽÁKY – JE TO PROBLÉM? Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Citlivý přístup k individualitě žákyň a žáků Gender (Petr Koubek)
Gender v předškolním vzdělávání Gender (Petr Koubek)