Archiv pohledů

Cesta k výjimečnosti – vzdělávací program Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Cesta k výjimečnosti – modul Posílení strategické složky digitální gramotnosti vedoucích pracovníků škol, aneb jak správně rozhodovat v oblasti, ve které nejsem profesionál Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Online setkání: JAK PODPOŘIT TŘÍDU, ABY BYLA FUNGUJÍCÍM TÝMEM? Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: APIV A – REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ DVOULETÝCH DĚTÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Společenství praxe pro český jazyk a literární výchovu – 2020 PPUČ (Karel Tomek)
Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ PPUČ (Karel Tomek)
Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Informatiky PPUČ (Karel Tomek)
Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Cizích jazyků PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: PORUCHY ŘEČI U DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Ohlednutí za podzimním společenstvím praxe Matematiky PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: DÍTĚ S PORUCHOU POZORNOSTI (ADHD, ADD) VE ŠKOLE I DOMA Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PÉČE O NADÁNÍ V BĚŽNÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PRÁCE S HETEROGENNÍ TŘÍDOU Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK SE MŮŽE UČITEL PODÍLET NA ROZVOJI ŘEČI ŽÁKŮ NA 1. STUPNI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: SYNDROM VYHOŘENÍ V PEDAGOGICKÉ PROFESI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: MOTIVACE A MOTIVÁTORY Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK PODPOŘIT ŽÁKA S ADHD LIMITOVANÉHO OSLABENÝMI EXEKUTIVNÍMI FUNKCEMI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: JAK PODPOŘIT DÍTĚ S PROBLÉMY V UČENÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE – OČIMA DÍTĚTE, RODIČE I PEDAGOGA Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP V MATEŘSKÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)