Archiv pohledů

Setkání společenství praxe VO Český jazyk a literatura PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: PŘÍPRAVA A REALIZACE ADAPTAČNÍCH KURZŮ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ. PPUČ (Karel Tomek)
Cesta k výjimečnosti – modul Zavádění formativního hodnocení ve škole Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Jak oživit distanční výuku žáků se SVP a nadaných s ČT edu Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Online setkání: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – CELOROČNÍ PROJEKT K ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: ČINNOSTI ŠKOLY, SPOJENÉ SE ZADÁVÁNÍM ÚDAJŮ Z DOPORUČENÍ DO ŠKOLSKÉ MATRIKY, VEDENÍ DOKUMENTACE ŠKOLY O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH, FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Jak využít zkušeností z koronavirové krize ve výuce žáků se SVP Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Cesta k výjimečnosti – modul Rozvoj kompetencí vedoucích pracovníků institucí poskytující zájmové vzdělávání Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Genderově senzitivní výuka (nejen v „občance“) Gender (Petr Koubek)
Online setkání: OTEVŘENÁ A NENÁSILNÁ KOMUNIKACE V NÁROČNÝCH SITUACÍCH Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A ZÁVAŽNÝM ONEMOCNĚNÍM V BĚŽNÉ ŠKOLE Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Jak můžeme s dětmi/žáky se SVP mluvit o koronaviru při zahájení prezenční výuky Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Využívání digitálních technologií při distančním vzdělávání žáků se SVP a nadaných Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Možnosti diferenciace úlohy na téma „koronavirus“ pro žáky s rozdílnými předpoklady Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Jak doma vzdělávat dítě se specifickými poruchami učení Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Individualizace a diferenciace zadání při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při distanční výuce Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)