Archiv pohledů

Online setkání: APLIKACE ENVIRONMENTÁLNÍCH PRVKŮ DO VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY MŠ II Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: SKUPINOVÁ PRÁCE A KOOPERATIVNÍ UČENÍ II Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Ohlédnutí za setkáním společenství praxe Předškolního vzdělávání PPUČ (Karel Tomek)
Ohlédnutí za setkáním společenství praxe 1. stupeň ZŠ PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: ŽÁKOVSKÉ PREKONCEPCE MENTÁLNÍHO POSTIŽENÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Rada Evropy zveřejnila dotazník k digitálnímu vzdělávání Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST PŘEDŠKOLÁKA Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Celoroční kurzy v Akademii Mozarteum Patrik Pařízek
Online setkání: SKRYTÉ KURIKULUM ANEB CO ŠKOLA NEUČÍ, A PŘESTO NIKDY NEZAPOMENEME Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: KOMUNIKACE RODINA–ŠKOLA Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ PPUČ (Karel Tomek)
Setkání společenství praxe Matematika a informatika PPUČ (Karel Tomek)
Setkání společenství praxe Člověk a svět práce PPUČ (Karel Tomek)
Setkání společenství praxe VO Český jazyk a literatura PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: PŘÍPRAVA A REALIZACE ADAPTAČNÍCH KURZŮ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Cesta k výjimečnosti – modul Zavádění formativního hodnocení ve škole Cesta k výjimečnosti (Petr Koubek)
Jak oživit distanční výuku žáků se SVP a nadaných s ČT edu Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Online setkání: ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – CELOROČNÍ PROJEKT K ROZVOJI ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Online setkání: ČINNOSTI ŠKOLY, SPOJENÉ SE ZADÁVÁNÍM ÚDAJŮ Z DOPORUČENÍ DO ŠKOLSKÉ MATRIKY, VEDENÍ DOKUMENTACE ŠKOLY O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH, FINANCOVÁNÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Metodický portál RVP.CZ, NPI ČR (Pavlína Hublová)
Jak využít zkušeností z koronavirové krize ve výuce žáků se SVP Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)