Archiv pohledů

Všenory - turistika a pohyb 2016-2019 Pokusné ověřování "Hodina pohybu navic" (Petr Koubek)
Online setkání: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II. Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Už víme, co pijeme i jakou „šťávu“ v sobě schovává citron! PPUČ (Karel Tomek)
Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo (Alena Hesová)
Dějepis a výchova k občanství trochu jinak PPUČ (Karel Tomek)
Online setkání: ROZVÍJENÍ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI NEJEN V ČEŠTINĚ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Žáci s SPU a čtenářská gramotnost PPUČ (Karel Tomek)
Vánoční inspirace 2018 Metodický portál RVP.CZ (Ivo Krobot)
Společné vzdělávání Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Úvod Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Literatura Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
8 Učební materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka u žáků se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
7 Spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů ve výuce češtiny neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
6 Jazykové kompetence v češtině v naukových předmětech ve vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
5 Společný evropský referenční rámec pro jazyky a jeho vztah k problematice jazykového vzdělávání neslyšících žáků Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
4 Jazykové vzdělávání neslyšících žáků v mladším školním věku Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
3 Jazykové vzdělávání neslyšících dětí v předškolním věku Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
2 Jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením podle preferovaného jazyka Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
1 Jazykové vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením: Koncepce Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Metodická podpora pro učitele Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)