Archiv pohledů

Online setkání: GEOMETRIE TROCHU JINAK Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Gender Gender (Petr Koubek)
Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí Gender (Petr Koubek)
Vyrovnané zastoupení v politice a rozhodování Gender (Petr Koubek)
Sladění pracovního a soukromého života Gender (Petr Koubek)
Volba povolání Gender (Petr Koubek)
Občanská výchova a gender Gender (Petr Koubek)
TZ: Někteří rodiče předškoláků vnímají ověřování jako obtíž a o jeho závěr ani nemají zájem MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Online setkání: SLOVNÍ ZÁSOBA V ANGLIČTINĚ: JAK NA NI? Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Ochrana člověka za mimořádných událostí OČMU (Martina Talichová)
Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách OČMU (Martina Talichová)
Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? OČMU (Martina Talichová)
Hasičské myši učí děti OČMU (Martina Talichová)
Šoty Hasiči varují! OČMU (Martina Talichová)
Příručka Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR OČMU (Martina Talichová)
Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných – čtyřleté gymnaziální vzdělávání OČMU (Martina Talichová)
Metodický materiál Stromy svobody Miroslava Floriánová
DigiŠkola – ředitelům a ICT metodikům/koordinátorům Metodiky – DigiŠkola (Eva Fanfulová)
Tvorba ŠVP na školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Metodická podpora výuky anglického jazyka u žáků se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)