Archiv pohledů

Nový centrální portál edukačních programů muzeí a galerií MUZEOEDU.CZ Moravské zemské muzeum (Pavlína Turečková)
Přijímání do učení zdravotně handicapovaného žáka Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Požadavky na vzdělávání žáků s PO v RVP Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Legislativa pro společné vzdělávání Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Ukončování středního vzdělání pro žáky s podpůrnými opatřeními Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
TZ: EDUkační LABoratoř zahájila výzkum rizika syndromu vyhoření u pedagogů mateřských škol MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Tvorba ŠVP Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Kmenový úkol NÚV Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Sdílené materiály Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Analýza ŠVP škol zřízených podle § 16 odst. 9 pro žáky se sluchovým postižením Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Online setkání: DRAMATICKÉ A POHYBOVÉ AKTIVITY PRO MŠ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Duben: 22. 4. Den Země Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Květen: 3. 5. Den Slunce Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Květen: 21. 5. Světový den kulturní rozmanitosti Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Červen: 16. 6. Den afrického dítěte Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Červen: 21. 6. Evropský den hudby Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Září: 22. 9. Evropský den bez aut Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Říjen: 16. 10. Mezinárodní den zdravé výživy Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Listopad: 13. 11. Mezinárodní den nevidomých Významné dny a události (Pavlína Hublová)
Listopad: 21. 11. Světový den televize Významné dny a události (Pavlína Hublová)