Archiv pohledů

Příručka pro školy: Když se stane neštěstí Martina Talichová
Osmičková data v našich dějinách Výročí (Josef Herink)
Znak červeného kříže, jeho ochrana a užívání MŠMT: konference, semináře, informace (Pavlína Hublová)
Nebojte se robotů (ani digitální gramotnosti) - setkání Společenství Praxe 1. stupně 18.6.2018 Jakub Herz
SP Dějepis jaro 2018 Jakub Herz
Labyrinty - setkání společenství praxe předškolního vzdělávání Jakub Herz
Člověk a svět práce 25.6.2018 Jakub Herz
Setkání Společenství praxe PPUČ (Karel Tomek)
Pozvánka na letní školu pro učitele Lidé a místa. Síla příběhů ve vyprávění o moderních dějinách Metodický portál RVP.CZ (Lenka Perglová)
Víš odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? OČMU (Martina Talichová)
Ochrana člověka za mimořádných událostí OČMU (Martina Talichová)
Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách OČMU (Martina Talichová)
Hasičské myši učí děti OČMU (Martina Talichová)
Šoty Hasiči varují! OČMU (Martina Talichová)
Příručka Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR OČMU (Martina Talichová)
Podklady k výuce témat ochrany člověka za mimořádných – čtyřleté gymnaziální vzdělávání OČMU (Martina Talichová)
Gramotnosti.pro léto – letní škola PPUČ (Karel Tomek)
Staleté kořeny Interaktivní dílny série Duchovní dědictví (Jan Kuklínek)
Interaktivní programy o Bibli Interaktivní dílny série Duchovní dědictví (Jan Kuklínek)
Téma měsíce – žáci s PPO nyní skládají jednotné závěrečné zkoušky Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)