Archiv pohledů

Online setkání: JAK IDENTIFIKOVAT PROBLÉMY A REALIZOVAT PODPORU U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ? Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Koronawebinář – čtení neučebnicových textů Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Inovace Metodického portálu RVP.CZ v projektu PPUČ PPUČ (Karel Tomek)
Setkání Společenství praxe – archiv podzim 2019 PPUČ (Karel Tomek)
Česká televize spouští nový web, který pomůže s učením doma i na dálku. Jmenuje se ČT edu Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ V SYSTÉMU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Virtuální hospitace MŠ Varenska 2a, Ostrava Společné vzdělávání (Jitka Jarníková)
Čtenářská gramotnost Čtenářská gramotnost (Lenka Urbanová)
Všenory – turistika a pohyb 2016–2020 Pokusné ověřování „Hodina pohybu navíc" (Petr Koubek)
DynEd – angličtina pro školy Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Rezervační systém RESERVANDO Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů nabízí učitelům pomoc pro distanční online výuku dějepisu Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: HUSITSTVÍ, „DRUHÝ ŽIVOT“ A PAMĚŤOVÁ VÝUKA DĚJEPISU Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Online setkání: NOVINKY VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – NOVELA VYHLÁŠKY Č. 27/2016 SB. Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Obsah Vzdělávání žáků se sluchovým postižením (Jitka Jarníková)
Online setkání: JAK NA ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Viber.com – komunikační aplikace zdarma Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Psaní Hravě do třídy Metodický portál RVP.CZ (Alena Hesová)
Online setkání: ROLE PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ PŘI NASTAVENÍ PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ U NADANÝCH ŽÁKŮ Metodický portál RVP.CZ, NÚV (Pavlína Hublová)
Český jazyk na základní škole a digitální technologie Český jazyk a literatura (Petr Koubek)