Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Specifika vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných ve SŠ

Úvod do tématu

Text zde.

Žáci s mentálním postižením

Charakteristika žáků s mentálním postižením
Možnosti středního vzdělávání žáků s mentálním postižením
Doporučení pro práci se žákem s mentálním postižením na střední škole

Text zde.

Žáci se specifickými poruchami učení nebo chování (SPU, SPUCH)

Charakteristika žáků se SPU, SPUCH
Možnosti středního vzdělávání žáků se SPU, SPUCH
Obecná doporučení pro práci se žákem se SPU, SPUCH na střední škole
Doporučení pro práci se žákem s SPU v jednotlivých vzdělávacích oblastech / předmětech na střední škole

Text zde.

Žáci s narušenou komunikační schopností (vady řeči)

Charakteristika žáků s vývojovou dysfázií
Doporučení pro práci se žákem s vývojovou dysfázií na střední škole

Text zde.

Žáci s tělesným postižením

Charakteristika žáků s tělesným postižením
Možnosti středního vzdělávání žáků s tělesným postižením
Specifičnost edukace žáků s tělesným postižením – faktory ovlivňující vzdělávací proces na střední škole

Text zde.

Žáci s poruchou autistického spektra (PAS)

Charakteristika žáků s poruchou autistického spektra
Doporučení pro práci se žákem s PAS na střední škole

Text zde.

Žáci se sluchovým postižením

Charakteristika žáků se sluchovým postižením
Doporučení pro práci se žákem se sluchovým postižením na střední škole
Základní pravidla pro komunikaci s neslyšícím žákem pomocí odezírání

Text zde.

Žáci se zrakovým postižením

Charakteristika žáka se zrakovým postižením
Doporučení pro práci se žákem se zrakovým postižením na střední škole
Základní pravidla pro komunikaci s nevidomými

Text zde

Podpůrná opatření vztahující se k žákům se SVP ve škole

Příklad pravidel stanovených pro práci se žáky se SVP
Příklad doporučení k hodnocení žáků se SVP
Příklady činností poradenského zařízení (SPC, PPP) ve škole

Text zde.

Použitá literatura

Text zde.

Soubory ke stažení

IVP_E_Marie_telesne_postizeni.docx

24,9KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily

IVP_E_Vojta_sluchove_postizeni.docx

25,8KB | Pátek, 25 květen 2018 | Detaily
Pohled byl zobrazen 1905x od 17 květen 2018 do 27 září 2021