Společné vzdělávání

od Společné vzdělávání

Hlavní rozcestník pro společné vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZ.

Tento pohled vždy zobrazíte klepnutím na banner Společné vzdělávání z titulní strany Metodického portálu RVP.CZ.

Přidat do kolekce

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci  hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat jejich znevýhodnění, ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

Současně dojde k zrušení Přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP), čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem.

Ve všech běžných základních školách se tak bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Prováděcí vyhláška k zákonu pak bude řešit konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a postup při jejich poskytování tak, aby nebylo narušováno vzdělávání všech dětí.

Zdroj: www.nuv.cz/t/in

INFORMUJEME 


Hledáme spolupracující školy, pedagogy, kteří by se s námi podíleli na přípravě metodických materiálů pro ostatní kolegy. Více >>


22. 6. 2016 - připravilo MŠMT základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření. Ke stažení zde.


5. 5. 2016 zveřejnilo MŠMT infobalíček ke společnému vzdělávání. Ke stažení zde.


25. 2. 2016 byl spuštěn metodický průvodce  k upravenému RVP ZV. Najdete ho na www.rvp.cz/pruvodce.


22. 2. 2016 MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vydala dne 22. února 2016 Opatření, kterým se v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). Je to další krok, kterým se naplňuje novela školského zákona posilující společné vzdělávání žáků v základních školách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-1

Soubory ke stažení

Opatreni_ministryne_RVP ZV_2016.pdf

208KB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

RVP ZV_2016.pdf

1,8MB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

 

MŠMT: Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

Praha, 19. 11. 2015 - MŠMT zveřejňuje nejčastější dotazy a odpovědi a klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Dokumenty budou průběžně aktualizovány a doplňovány. "Chci, aby bylo téma Společného vzdělávání průběžně komunikováno se všemi, koho se týká, a to jak s učiteli, řediteli a zřizovateli škol, tak s rodiči a dětmi. Pro mě je Společné vzdělávání zárukou toho, že bude každé jedno dítě vnímáno v rámci vzdělávací soustavy jako originál, že z něj chceme vybrousit skutečně to nejlepší," řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

Více na webu MŠMT >>

 

Níže přinášíme výběr z obsahu Metodického portálu, který může být zdrojem informací a metodickou podporu především pro pedagogy žáků s potřebou podpůrných opatření v oblasti vzdělávání.

Společné vzdělávání na webu NÚV

Společné vzdělávání na webu MŠMT

 

Užitečné informace z Průvodce upraveným RVP ZV:

Máte-li dotaz týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp., zasílejte ho na adresu:

spolecnevzdelavani@nuv.cz

Máte-li dotaz týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, IVP, vložte ho do formuláře:

Konzultační centrum NÚV

Odborné texty

Společné vzdělávání: odborné texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Vývoj práv osob se zdravotním postiženímčlánek
Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxičlánek
Ono se řekne integracečlánek
Speciální pedagogika: Integrace a inkluzečlánek
Zdravotní postižení a pomáhající profesečlánek
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzděláváníčlánek
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČRčlánek
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Konstrukce IVP a nejčastější omylyčlánek
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagogačlánek
Jak na internet: Internet a handicapovaníčlánek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v projektech ESFčlánek
Oběti svých nálepek - etiketizační teorie v kontextu inkluzivního vzděláváníčlánek
Překonávání antagonismů v oblasti multikulturního vzděláváníčlánek
Násilí z nenávističlánek
Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie: Chronicky nemocné dítěčlánek
Svět dětské mozkové obrny: Školní docházkačlánek
Imagine that...článek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Jde to … aneb integrace v zájmovém vzdělávání v praxičlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 1. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 2. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 3. částčlánek
Inkluze očima žáků článek
Jak se žije dětem s postiženímčlánek
Jak se žije dětem s postižením po deseti letechčlánek

Odborné texty – žáci s mentálním postižením

Odborné texty – žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí

SV: Odborné texty - žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzděláváníčlánek
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněnímčlánek

Odborné texty – žáci s narušenou komunikační schopností

Odborné texty – žáci s autismem

SV: Odborné texty - žáci s autismem
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovednostíčlánek

Odborné texty – nadaní

SV: Odborné texty - nadaní
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Časté problémové projevy nadaných dětíčlánek

Metodicko-didaktické materiály

Společné vzdělávání: metodicko-didaktické texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Online setkání: JAK UČIT DĚTI KOMUNIKACI S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdigifolio
Hraní rolí (Role-play)článek
Manipulativní činnosti s didaktickým materiálemčlánek
Kláračlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci s mentálním postižením

SV: Metodicko-didaktické texty – žáci mentálním postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Den řemeselčlánek
Vánoční tržištěčlánek
Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKAčlánek
Týden pro inkluzi - tělesná výchovačlánek
Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapiečlánek
Rukodělné činnosti žáků s SVP v terapeutické dílně II.článek
Rukodělné činnosti žáků v terapeutické dílně I.článek
Pracovní aktivity žáků základní školy speciální v keramické dílněčlánek
Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řadyčlánek
Geometrické tvary IIIčlánek
Geometrické tvary IIčlánek
Geometrické tvary Ičlánek
Olympijské hry Rusko 2014článek
Život ptákůčlánek
Zvířata IIčlánek
Projekt: Vánoce v Evropěčlánek
Sluníčkočlánek
Kuřátkočlánek
Zimní spánek zvířatčlánek
Čápčlánek
Svatý Martinčlánek
Svatý Valentýnčlánek
Zimačlánek
Řepačlánek
Tři královéčlánek
Barevné listyčlánek
Bramboryčlánek
Hudební výchova – lekce č. 1 článek
Jablíčkové královstvíčlánek
Foukej, foukej, větříčkučlánek
Krmítko pro ptáčkyčlánek
Možnosti využití výchovy ke zdraví na základní škole praktickéčlánek
Na jedné lodičlánek
Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciálníčlánek
Život ptákůčlánek
Cestování v MHDčlánek
Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesučlánek
Environmentální výchova na základní škole speciálníčlánek
Environmentální výchova na základní škole praktickéčlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci se sluchovým postižením

SV: Metodicko-didaktické texty – žáci se sluchovým postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žákyčlánek
Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žákůčlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením

SV: Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeččlánek
Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu, kde vznikl přehled pedagogické terminologie.
 
Pohled byl zobrazen 20002x od 16 listopad 2015 do 26 srpen 2016