Společné vzdělávání

od Společné vzdělávání

Hlavní rozcestník pro společné vzdělávání na Metodickém portálu RVP.CZ.

Tento pohled vždy zobrazíte klepnutím na banner Společné vzdělávání z titulní strany Metodického portálu RVP.CZ.

Přidat do kolekce

Společné vzdělávání – priorita MŠMT

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci  hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat jejich znevýhodnění, ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

 

Zdroj: www.nuv.cz/t/in

INFORMUJEME

Hledáme spolupracující školy, pedagogy, kteří by se s námi podíleli na přípravě metodických materiálů pro ostatní kolegy. Více >>

29. 6. 2017 – MŠMT vydalo Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění s účinností  od 1. 9. 2017 RVP ZV v oblasti SV. Změna se týká možností úprav obsahu a výsledků vzdělávání pro žáky s přiznaným podpůrnými opatřeními. Ke stažení zde. 


 2. 9. 2016 - zveřejnilo MŠMT informace pro jednotlivé druhy škol v oblasti společného vzdělávání. Ke stažení zde. 


18. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.


18. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy pro gymnazia, a to s účinností od 1. září 2016.


11. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016. 


22. 6. 2016 - připravilo MŠMT základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření. Ke stažení zde.


5. 5. 2016 - zveřejnilo MŠMT infobalíček ke společnému vzdělávání. Ke stažení zde.


25. 2. 2016 - byl spuštěn metodický průvodce  k upravenému RVP ZV. Najdete ho na www.rvp.cz/pruvodce.


22. 2. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.

 

Soubory ke stažení

Opatreni_ministryne_RVP ZV_2016.pdf

208KB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

RVP ZV_2016.pdf

1,8MB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP_ PV_2016.pdf

289,1KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

RVP PV_ 2016.pdf.1

985,8KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP gymnazii_2016.pdf

135,3KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP SOV_2016.pdf

195,6KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

RVP ZV_2017_červen-2.pdf

2,1MB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

Opatreni PM 2017_06.pdf

469,6KB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

 

MŠMT: Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

MŠMT zveřejňuje  klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Dokumenty jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Více na webu MŠMT >>

 

Výběr z obsahu Metodického portálu

Níže přinášíme výběr z obsahu Metodického portálu, který může být zdrojem informací a metodickou podporu především pro pedagogy žáků s potřebou podpůrných opatření v oblasti vzdělávání.

Aktuální doplnění

20.4. 2018 vložení textů na téma přijímání žáků do středního vzdělávání

17. 4. 2018 vlolžení textů na téma legislativa a RVP SV 

5. 4. 2018 vytvoření sekcí pro MŠ, ZŠ, SŠ a téma měsíce.

Pro pedagogické pracovníky ZŠ

Užitečné informace z Průvodce upraveným RVP ZV:
U jednotlivých vzdělávacích oborů naleznete doporučení pro vzdělávání žáků s LMP, poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu a konkretizaci MDÚ pro IVP

IVP_E_Vojta.docx

25,8KB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

IVP_E_Marie.docx

24,9KB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

Máte dotaz?

Máte-li dotaz týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp., zasílejte ho na adresu:

spolecnevzdelavani@nuv.cz

Máte-li dotaz týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, IVP, vložte ho do formuláře:

Konzultační centrum NÚV

Odborné texty

Společné vzdělávání: odborné texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Vývoj práv osob se zdravotním postiženímčlánek
Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxičlánek
Ono se řekne integracečlánek
Speciální pedagogika: Integrace a inkluzečlánek
Zdravotní postižení a pomáhající profesečlánek
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzděláváníčlánek
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČRčlánek
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Konstrukce IVP a nejčastější omylyčlánek
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagogačlánek
Jak na internet: Internet a handicapovaníčlánek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v projektech ESFčlánek
Oběti svých nálepek - etiketizační teorie v kontextu inkluzivního vzděláváníčlánek
Překonávání antagonismů v oblasti multikulturního vzděláváníčlánek
Násilí z nenávističlánek
Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie: Chronicky nemocné dítěčlánek
Svět dětské mozkové obrny: Školní docházkačlánek
Imagine that...článek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Jde to … aneb integrace v zájmovém vzdělávání v praxičlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 1. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 2. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 3. částčlánek
Inkluze očima žáků článek
Jak se žije dětem s postiženímčlánek
Jak se žije dětem s postižením po deseti letechčlánek

Odborné texty – žáci s mentálním postižením

Odborné texty – žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí

SV: Odborné texty - žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzděláváníčlánek
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněnímčlánek

Odborné texty – žáci s narušenou komunikační schopností

Odborné texty – žáci s autismem

SV: Odborné texty - žáci s autismem
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovednostíčlánek

Odborné texty – nadaní

SV: Odborné texty - nadaní
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Časté problémové projevy nadaných dětíčlánek

Výběr z Pedagogického lexikonu

Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu, kde vznikl přehled pedagogické terminologie.

- rozbalit

 

Metodicko-didaktické materiály

Společné vzdělávání: metodicko-didaktické texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Online setkání: JAK UČIT DĚTI KOMUNIKACI S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdigifolio
Hraní rolí (Role-play)článek
Manipulativní činnosti s didaktickým materiálemčlánek
Kláračlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci s mentálním postižením

SV: Metodicko-didaktické texty – žáci mentálním postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Den řemeselčlánek
Vánoční tržištěčlánek
Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKAčlánek
Týden pro inkluzi - tělesná výchovačlánek
Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapiečlánek
Rukodělné činnosti žáků s SVP v terapeutické dílně II.článek
Rukodělné činnosti žáků v terapeutické dílně I.článek
Pracovní aktivity žáků základní školy speciální v keramické dílněčlánek
Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řadyčlánek
Geometrické tvary IIIčlánek
Geometrické tvary IIčlánek
Geometrické tvary Ičlánek
Olympijské hry Rusko 2014článek
Život ptákůčlánek
Zvířata IIčlánek
Projekt: Vánoce v Evropěčlánek
Sluníčkočlánek
Kuřátkočlánek
Zimní spánek zvířatčlánek
Čápčlánek
Svatý Martinčlánek
Svatý Valentýnčlánek
Zimačlánek
Řepačlánek
Tři královéčlánek
Barevné listyčlánek
Bramboryčlánek
Hudební výchova – lekce č. 1 článek
Jablíčkové královstvíčlánek
Foukej, foukej, větříčkučlánek
Krmítko pro ptáčkyčlánek
Možnosti využití výchovy ke zdraví na základní škole praktickéčlánek
Na jedné lodičlánek
Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciálníčlánek
Život ptákůčlánek
Cestování v MHDčlánek
Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesučlánek
Environmentální výchova na základní škole speciálníčlánek
Environmentální výchova na základní škole praktickéčlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci se sluchovým postižením

SV: Metodicko-didaktické texty – žáci se sluchovým postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žákyčlánek
Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žákůčlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením

SV: Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeččlánek
Pohled byl zobrazen 31527x od 16 listopad 2015 do 24 duben 2018