Výběr příspěvků na téma společné vzdělávání

Přidat do kolekce

Aktuální doplnění

24. 1. 2020 vloženo téma Pomáháme vám s diferenciací výuky

18. 10. 2019 vloženo téma Víceúrovňové aktivity pro děti v předškolním vzdělávání

5. 9. 2019 vloženo téma Pomůžeme vám při sestavení IVP

7. 5. 2019 vloženo téma Výuka v heterogenní třídě na 1. stupni ZŠ

13. 2. 2019 vloženo téma Hodnocení žáků z pohledu ředitele školy

18. 1. 2019 vloženo téma Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

6. 12. 2018 vloženo téma Jazykové vzdělávání žáků se sluchovým postižením

15. 10. 2018 vloženo téma Jak se vzdělávají na základní škole žáci-cizinci

17. 9. 2018 vloženo téma Pojďme společně do první třídy na hodinu prvouky

19. 7. 2018 provedena aktualizace doporučených materiálů z RVP.CZ

19. 7. 2018 vloženo téma Aby se všechny děti do první třídy těšily

14. 6. 2018 vloženo téma Žáci s PPO nyní skládají jednotné závěrečné zkoušky

17. 5. 2018 vloženo nové téma měsíce

16. 5. 2018 zajištěn přístup z titulní strany RVP.CZ 

20. 4. 2018 vložení textů na téma přijímání žáků do středního vzdělávání

17. 4. 2018 vlolžení textů na téma legislativa a RVP SV 

5. 4. 2018 vytvoření sekcí pro MŠ, ZŠ, SŠ a téma měsíce.

Téma měsíce: Pomáháme vám s diferenciací výuky

Seznam pomůcek a učebních materiálů

Seznam pomůcek a učebnic ověřených praxí vytvořil autorský tým speciálních pedagogů pražských pedagogicko – psychologických poraden pod vedením PaedDr. Drahomíry Jucovičové. 

(Na tvorbě seznamu se podílely: Blahutová Magdaléna, Bošová Lucie, Budíková Jaroslava, Drábová Světlana, Dvořáková Kamila, Jucovičová Drahomíra, Mládková Kristýna, Moravcová Hana, Mošnerová Lenka, Nováková Anna, Novotná Lenka, Sklenářová Olga, Skluzáčková Zdeňka, Staňková Linda, Wolfová Renata, Zemanová Jitka)

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch chování

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu specifických poruch učení

Pracovní materiály pro rozvoj percepčních a kognitivních funkcí

Žáci s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek

Seznam speciálních učebnic a pracovních sešitů v souladu s MDÚ

Seznam sestavila Mgr. Jana Tylová.

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Seznam speciálních učebnic a pracovních listů v souladu s RVP ZŠS

Seznam sestavila Mgr. Jana Tylová
 
 

Pro pedagogické pracovníky ZŠ

Užitečné informace z Průvodce upraveným RVP ZV:
U jednotlivých vzdělávacích oborů naleznete doporučení pro vzdělávání žáků s LMP, poznámky k úpravám očekávaných výstupů a vzdělávacího obsahu a konkretizaci MDÚ pro IVP

Výběr z obsahu Metodického portálu

Níže přinášíme výběr z obsahu Metodického portálu, který může být zdrojem informací a metodickou podporu především pro pedagogy žáků s potřebou podpůrných opatření v oblasti vzdělávání.

 

INFORMUJEME

Hledáme spolupracující školy, pedagogy, kteří by se s námi podíleli na přípravě metodických materiálů pro ostatní kolegy. Více >>

29. 6. 2017 – MŠMT vydalo Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění s účinností  od 1. 9. 2017 RVP ZV v oblasti SV. Změna se týká možností úprav obsahu a výsledků vzdělávání pro žáky s přiznaným podpůrnými opatřeními. Ke stažení zde


 2. 9. 2016 - zveřejnilo MŠMT informace pro jednotlivé druhy škol v oblasti společného vzdělávání. Ke stažení zde. 


18. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.


18. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy pro gymnazia, a to s účinností od 1. září 2016.


11. 8. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016. 


22. 6. 2016 - připravilo MŠMT základní informace pro střední školy a konzervatoře v oblasti společného vzdělávání. Ty se týkají jak organizace, tak využití a financování podpůrných opatření. Ke stažení zde.


5. 5. 2016 - zveřejnilo MŠMT infobalíček ke společnému vzdělávání. Ke stažení zde.


25. 2. 2016 - byl spuštěn metodický průvodce  k upravenému RVP ZV. Najdete ho na www.rvp.cz/pruvodce.


22. 2. 2016 - MŠMT vydalo Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.

 

Soubory ke stažení

Opatreni_ministryne_RVP ZV_2016.pdf

208KB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

RVP ZV_2016.pdf

1,8MB | Pondělí, 22 únor 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP_ PV_2016.pdf

289,1KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

RVP PV_ 2016.pdf.1

985,8KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP gymnazii_2016.pdf

135,3KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

Opatreni_ministryne_k_upravam RVP SOV_2016.pdf

195,6KB | Úterý, 06 září 2016 | Detaily

RVP ZV_2017_červen-2.pdf

2,1MB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

Opatreni PM 2017_06.pdf

469,6KB | Pondělí, 09 duben 2018 | Detaily

 

MŠMT: Klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání

MŠMT zveřejňuje  klíčové dokumenty ke Společnému vzdělávání. Dokumenty jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Více na webu MŠMT >>

 

Máte dotaz?

Máte-li dotaz týkající se podpůrných opatření, poradenství, diagnostiky atp., zasílejte ho na adresu:

spolecnevzdelavani@nuv.cz

Máte-li dotaz týkající se rámcových vzdělávacích programů, tvorby ŠVP, informací ke vzdělávacímu obsahu, k metodické podpoře při tvorbě ŠVP, IVP, vložte ho do formuláře:

Konzultační centrum NÚV

Výběr z Pedagogického lexikonu

Pedagogický lexikon je souborem stránek ve Wiki na Metodickém portálu, kde vznikl přehled pedagogické terminologie.

- rozbalit

 

Odborné texty

Společné vzdělávání: odborné texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Vývoj práv osob se zdravotním postiženímčlánek
Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxičlánek
Ono se řekne integracečlánek
Speciální pedagogika: Integrace a inkluzečlánek
Zdravotní postižení a pomáhající profesečlánek
Připravenost pedagogů pro inkluzivní vzděláváníčlánek
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: Strategie tvorby IVP v ČRčlánek
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program: Konstrukce IVP a nejčastější omylyčlánek
Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagogačlánek
Jak na internet: Internet a handicapovaníčlánek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v projektech ESFčlánek
Oběti svých nálepek - etiketizační teorie v kontextu inkluzivního vzděláváníčlánek
Překonávání antagonismů v oblasti multikulturního vzděláváníčlánek
Násilí z nenávističlánek
Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie: Chronicky nemocné dítěčlánek
Svět dětské mozkové obrny: Školní docházkačlánek
Imagine that...článek
Formování sociálního klimatu ve třídě se žáky se speciálními vzdělávacími potřebamičlánek
Jde to … aneb integrace v zájmovém vzdělávání v praxičlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 1. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 2. částčlánek
Vliv sociálního klimatu ve třídě na kvalitu integrace žáka s handicapem - 3. částčlánek
Inkluze očima žáků článek
Jak se žije dětem s postiženímčlánek
Jak se žije dětem s postižením po deseti letechčlánek

Odborné texty – žáci s mentálním postižením

Odborné texty – žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí

SV: Odborné texty - žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Systémová spojení: Spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzděláváníčlánek
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněnímčlánek

Odborné texty – žáci s narušenou komunikační schopností

Odborné texty – žáci s autismem

SV: Odborné texty - žáci s autismem
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
300 her pro děti s autismem: Rozvíjení komunikačních a sociálních dovednostíčlánek

Odborné texty – nadaní

SV: Odborné texty - nadaní
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Časté problémové projevy nadaných dětíčlánek

Metodicko-didaktické materiály

Společné vzdělávání: metodicko-didaktické texty
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Online setkání: JAK UČIT DĚTI KOMUNIKACI S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍMdigifolio
Hraní rolí (Role-play)článek
Manipulativní činnosti s didaktickým materiálemčlánek
Kláračlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci s mentálním postižením

SV: Metodicko-didaktické texty – žáci mentálním postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Den řemeselčlánek
Vánoční tržištěčlánek
Namaluj si vlastní obraz – ENCAUSTIKAčlánek
Týden pro inkluzi - tělesná výchovačlánek
Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapiečlánek
Rukodělné činnosti žáků s SVP v terapeutické dílně II.článek
Rukodělné činnosti žáků v terapeutické dílně I.článek
Pracovní aktivity žáků základní školy speciální v keramické dílněčlánek
Tělesná výchova ve škole speciální - cvičební řadyčlánek
Geometrické tvary IIIčlánek
Geometrické tvary IIčlánek
Geometrické tvary Ičlánek
Olympijské hry Rusko 2014článek
Život ptákůčlánek
Zvířata IIčlánek
Projekt: Vánoce v Evropěčlánek
Sluníčkočlánek
Kuřátkočlánek
Zimní spánek zvířatčlánek
Čápčlánek
Svatý Martinčlánek
Svatý Valentýnčlánek
Zimačlánek
Řepačlánek
Tři královéčlánek
Barevné listyčlánek
Bramboryčlánek
Hudební výchova – lekce č. 1 článek
Jablíčkové královstvíčlánek
Foukej, foukej, větříčkučlánek
Krmítko pro ptáčkyčlánek
Možnosti využití výchovy ke zdraví na základní škole praktickéčlánek
Na jedné lodičlánek
Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciálníčlánek
Život ptákůčlánek
Cestování v MHDčlánek
Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesučlánek
Environmentální výchova na základní škole speciálníčlánek
Environmentální výchova na základní škole praktickéčlánek

Metodicko-didaktické materiály - žáci se specifickými poruchami učení a chování

Metodicko-didaktické materiály - žáci se sluchovým postižením

Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením

SV: Metodicko-didaktické materiály - žáci s tělesným postižením
Autor: Pavlína Hublová

kolekce v seriálu Společné vzdělávání

NázevPopisTyp
Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeččlánek
Pohled byl zobrazen 35981x od 16 listopad 2015 do 20 únor 2020