Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

od Průvodce RVP PV

Doporučení, inspirace a náměty

   Pro učitele mateřských škol, kteří pracují nebo budou pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zde uveřejněny metodické materiály týkající se specifik práce s těmito dětmi. Text je členěn na jednotlivá témata podle druhu znevýhodnění a poskytuje informace od teoretických vstupů po praktická doporučení pro práci ve třídě.

Specifika práce s dětmi se sluchovým postižením

Specifika práce s dětmi s tělesným postižením

Specifika práce s dětmi s narušenou komunikační schopností

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem

Příklad inspirativní praxe

Praktická doporučení, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, vznikl v mateřské škole Laudova, Praha 6. Učitelé zde mají dlouholetou zkušenost s výchovou a vzděláváním těchto dětí ve třídách spolu s ostatními dětmi i ve  třídách samostatných.

Specifika práce s dětmi s autismem

Specifika práce s dětmi s ADD a ADHD

Specifika práce s dětmi s narušenou komunikační schopností

Při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními je možné využít tento příklad zpracování ke stažení.

Připojené soubory Přílohy 1
Individuální vzdělávací plán.docx.1 (39,2K) - Stáhnout

Při tvorbě plánu pedagogické podpory pro dítě s přiznaným podpůrným opatřením prvního stupně je možné využít tento příklad zpracování ke stažení.

Připojené soubory Přílohy 1
Plán pedagogické podpory.docx.1 (32,3K) - Stáhnout

Navigace

«  O průvodci a úpravách  «

  Obsah RVP PV 

Náměty, další inspirace a diskuze

   Budeme rádi, pokud se podělíte o Vaše zkušenosti se specifiky práce s dětmi s SVP v Diskuzi. V diskuzním fóru se také můžete inspirovat nebo případně zeptat ostatních na jejich zkušenosti.
   Dotazy související se specifiky práce s dětmi s SVP můžete zasílat prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách Konzultačního centra.

Virtuální hospitace zaměřená na práci s nadanými dětmi

Virtuální hospitace zaměřená na zapojení dítěte s PAS

Virtuální hospitace zaměřená na zavádění formativního hodnocení dětí

Pohled byl zobrazen 24623x od 14 říjen 2016 do 8 prosinec 2023